fbpx
Previous
Next

What We do

สถาบันจัดฝึกอบรม โค้ช และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะผู้นำแบบองค์รวมจากจุดแข็ง
ช่วยให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว

Our Services

8

Talent & Leadership Development Program

การจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และทีมงานด้วยจุดแข็ง

6

Team, Executive & Talent
Coaching

โปรแกรมการโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

7

1-on-1 Work & Life
Coaching

โปรแกรมการโค้ชส่วนบุคคลแบบองค์รวมจากจุดแข็ง พัฒนาศักยภาพชีวิตเพื่อการมีความสุขในการทำงาน

9

Public Program & Online Self-Coaching

Public Program และ คอร์สออนไลน์พัฒนาตนเองแบบองค์รวมค้นหาตัวตน พัฒนาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

Using

Our Signature Programs

OUR WORK-LIFE MANAGEMENT TOOLS

ตัวช่วยอัพสกิล ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตการทำงาน

ความเชี่ยวชาญของเรา


We Help People And Organizations Spring Up Personal Life & Business Through Strengths-Based Approach And Neuroscience Work-Life Management Tools. Let's Unlock Your Strengths And Happiness Potential from the inside out.

BizSPRING™ Program

Strengths-Based Leadership Development For Business Owner

โปรแกรมการโค้ชสำหรับเจ้าของกิจการ

Discover Your True-Self & Strengths

WellSPRING™ Program

Executive Well-being & Strengths-based Stress-free Productivity System

โปรแกรมการฝึก Private Practice และหลักสูตรอบรมพัฒนาสุขภาพใจและความสุขในที่ทำงาน

LeadershipSPRING™ Program

Strengths-Based Leadership & Talent Development

โปรแกรมการโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลด้วยจุดแข็งจากภายในสู่ภายนอก

Strengths-based Team Collaboration Development

โปรแกรมการโค้ชและหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาทีมแห่งความร่วมมือด้วยจุดแข็ง

คุณสมบัติผู้นำที่ดี

Stress-Free Work-life Management Tools : GTD ® Coaching & Training

หลักสูตรอบรมการบริหารจัดการงานและชีวิตด้วย Getting Things Done GTD®

In-house Strengths-based Leadership
Development Program

อัพสกิลให้ผู้นำและทีมงานมีความพร้อมและมีความสุขในการทำงานในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง……

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่จะมาช่วยเป็นทางลัดร่นระยะเวลาการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานและเรื่องส่วนตัวจากภายในสู่ภายนอก เรามีบริการด้าน In-house Training โดยมีเป้าหมายสร้างองค์กรเป็น Strength-based Happy workplace อย่างยั่งยืน ด้วย Workshop on site และ online หลักสูตรระดับสากล ให้คนทำงานนำไปใช้งานง่าย เห็นผลจริง

Some of our happy clients

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

Course Online & Workshop

คอร์สออนไลน์และเวิร์คช้อป

Online Workshop
ค้นหาตัวตน ปลดล็อคจุดแข็ง
Strengths-based True-self & Strengths Discovery

ทาง Zoom 3 ชม.
18 มิ.ย. 9.00-12.00 น.


สำหรับท่านที่ต้องการค้นหาตัวตน รู้จักจุดแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น
Online Workshop
ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง
Strengths-based Life Re-Design

ทาง Zoom 3 ชม.
19 มิ.ย. 9.00-12.00 น.


เรียนรู้ทักษะการออกแบบชีวิตจากจุดแข็ง สำรวจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองให้สอดคล้องกับโลกภายใน

Video Content

Our Signature Programs

Leadership & Talent Development Series Program

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำด้วย 6 ทักษะสำคัญ

Business Acumen 101

โปรแกรมการพัฒนาความเฉียบแหมทางธุรกิจ

โปรแกรมการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม

มุ่งเน้นการค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก comfort zone และ Transform ตนเอง ควบคู่การพัฒนาโลกภายในและจุดแข็งให้สอดคล้องกัน (Alignment Focus) การผสาน Coaching + Mentoring ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

การโค้ชสำหรับครอบครัวและเยาวชน 10-15 ปี

เสริมจุดแข็งให้คุณพ่อและคุณแม่ เพื่อการเลี้ยงลูกที่ดียิ่งขึ้นด้วยการเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของกันและกัน

Our mission at MindSpring is to foster productivity, creativity and happiness at work through holistic strengths-based approach.

MindSpring Group ก่อตั้งโดยคุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้มีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะเห็นผู้คนใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขในการทำงาน ความอิ่มเอม และความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างมีสมดุลในชีวิตการทำงานในโลก Disruption ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง >> Read More

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดซ่อนอยู่ในตัว…..
เริ่มต้นเรียนรู้พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อยกระดับชีวิต ประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งเรื่องงานและส่วนตัวอย่างไร้ขีดจำกัดไปกับเรา