fbpx

Empowering Transformation
From The Inside Out.

Personal Development | Coaching | Corporate Training |Consulting

ยินดีต้อนรับสู่ MindSpring Coaching & Consulting

เราคือที่ปรึกษาด้าน Life & Business Transformation ช่วยปลดล็อคศักยภาพ
และสิ่งฉุดรั้งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและทีมงานจากภายในสู่ภายนอกด้วยจุดแข็ง (Strength-based Development)

บริการของเรา

logo-01

Personality & Leadership Effectiveness Assessment
แบบประเมินจุดแข็งและ
การวิเคราะห์ทีมงาน

logo-1

Coaching & Mentoring
โค้ชผู้บริหาร โค้ชส่วนบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

logo-6

Training & Team Building
คอร์สอบรมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

logo--07

HR & Organization Development Consulting
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ พัฒนาภาวะผู้นำ ด้วยจุดแข็ง

ความเชี่ยวชาญของเรา
Strengths-based Life & Business Transformation

Emotion-Intelligence Development Program™

Family and Entrepreneurial Couple Coaching

For Individuals & Couples

โปรแกรมที่ปรึกษาส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างจากการโค้ชทั่วไป ออกแบบการเรียนรู้แบบ Whole Process (Reflect > Reconnect > Re-align > Relearn > Transform) ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน ช่วยให้การ Transform ได้ผลยั่งยืนและได้ผลลัพธ์เร็วกว่าการโค้ชทั่วไป

Personal Transformation

Well-Being

For Organizations

โปรแกรมการโค้ชผู้บริหาร และคอร์ส หลักสูตรอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้าง Strength-based High-Performance Team ให้ทุกคนรู้จักกันในมุมมองที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เข้าใจแพทเทิร์นการสื่อสารและช่องว่างของตนเองและทีมงาน พร้อมเห็นโครงสร้าง Snapshot Team Grid ว่าทีมมีจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด คุณค่าที่ยึดถืออย่างไรเพื่อทราบแนวทางการ Leverage ทีมเพื่อ performance และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึน

For Couples/ Families

โปรแกรมที่จะช่วยให้คุณ คู่รัก ครอบครัว ธุรกิจครอบครัว Connect กับตัวเองและกันและกันในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด การสื่อสารและความต้องการที่แท้จริงของกันและกัน ช่วยให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการดูแลลูก เสริมสร้างความสัมพันธ์ลดความขัดแย้ง ช่วยเสริมทักษะอารมณ์ วางแผนการศึกษาสำหรับลูกรักของคุณ เติมความมั่นใจให้ลูกวัยรุ่น

Discover Your True-Self & Strengths

แบบประเมินจุดแข็ง Gallup CliftonStrengths 

เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา ช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณและทีมงาน ให้ผลแม่นยำสะท้อนตัวตัวในหลายมิติ แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดและแพทเทิร์นความคิด การลงมือทำ 

0
พัฒนามากว่า 80 ปี
0
ผู้ใช้กว่าล้านคนทั่วโลก
0
ใช้ใน 115 ประเทศทั่วโลก
0
เลือกทำได้ 20 ภาษา

เกี่ยวกับเรา

MindSpring Coaching & Consulting ก่อตั้งโดยตั้งโดย
คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole Person Development)  จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทั้งเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และเรื่องส่วนตัว ร่นระยะเวลาให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุล อย่างมีเป้าหมายและยั่งยืนให้ง่ายและเร็วขึ้น

เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัวเอง ไม่ว่าเราจะเป็นคนสไตล์ไหน เราจะสามารถสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข และมีความหมายได้ด้วยตัวเราเอง แค่รู้จักวิธีดึงพรรสวรรค์ที่มีออกมาใช้อย่างถูกทางให้สอดคล้องจากภายในสู่ภายนอก

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่จะมาช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานและเรื่งส่วนตัวจากภายในสู่ภายนอก

ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศ (Multinational Company) ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาตนเอง เราสามารถช่วยคุณได้ค่ะ