6 แนวทางพัฒนาจิตใต้สำนึกและเด็กน้อยในตัวคุณ

จากบทความก่อนหน้าเรื่อง รู้จักจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) และเด็กน้อยในตัวคุณ วันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อถึงแนวทางวิธีการพัฒนา “จิตใต้สำนึก” กันค่ะ

จิตใต้สำนึกคืออะไร?

จาก ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Theory) ของ เวอร์จิเนียร์ ซาเทียร์ (Virginia Satir) ได้แบ่งระดับ ของจิตมนุษย์เราไว้ 2 ระดับ คือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ซึ่ง จิตสำนึก เปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะต่าง 1 รวมถึงการกระทำ คำพูด พฤติกรรมบางอย่าง รูปแบบในการดำเนินชีวิต ซึ่งเราสามารถควบคุมได้ ส่วน จิตใต้สำนึกเปยบเสมือนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ หากเปรียบเทียบดส่วนแล้ว จิตสำนึกของคนเรามีดส่วนเพียงประมาณ 10 แต่จิตใต้สำนึกนั้นมีถึง 90%

จิตใต้สำนึก คือ จิตส่วนที่ทำหน้าที่ในการจดจำ บันทึกข้อมูล เรื่องราว หรือ ประสบการณ์ชีวิตของเรา ทั้งที่เป็นภาพเหตุการณ์ ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ ทั้งที่เราจำได้และจำไม่ได้ ในสภาวะที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ถูกแสดงออกมาเป็น อุปนิสัยและพฤติกรรมองเรา รวมถึงมุมมองทางความคิดหรือทัศนคติองเรา

ไม่ว่าจะเป็นการตีความ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด หรือการตัดสินใจ โดยเราไม่สามารถบังคับควบคุมความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเหล่านั้นได้ เพราะมันทำงานเป็นอัตโนมัติไปแล้ว เช่น การกลัวไม่กล้าปฎิเสธ หรือถาม อาการประหม่าเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนมาก ๆ การกินทั้ง ๆ ที่ไม่หิวแต่ไม่สามารถห้ามหรือหยุดพฤติกรรมนั้นได้

Unlocking The Power Of Subconscious Mind
แนวทางการพัฒนาจิตใต้สำนึก


จิตใต้สำนึกสามารถพัฒนาได้ โดยต้องใช้เวลา หากมีหลาย ๆ เรื่องที่คุณทำไม่ได้ทั้ง ๆ ที่สำหรับคนอื่นเป็นเรื่องง่าย ขอแค่มีการตระหนักรู้ในตนเอง ยอมรับ และเข้าใจว่าสมองของคุณไม่เคยถูกฝึกมา ไม่มีเครือข่ายของเซลส์สมองในเรื่องนั้น ๆ ขอจงเชื่อมั่นในตนเองว่าคุณสามารถเรียนรู้เติบโต เปลี่ยนแปลงได้ และตัวคุณเท่านั้นที่จะพาตัวคุณเองก้าวข้ามสิ่งฉุดรั้งในตัวคุณเองและความท้าทายต่างได้ มาดูกันค่ะว่า แนวทางพัฒนาจิตใต้สำนึกมีอะไรบ้าง

1. พูดคุยกับตัวเอง พัฒนาเรื่องการตระหนักรู้ในตนเอง (True Self Awareness)

สามารถ Download Self-Discovery Workbook ได้ฟรีที่ลิงค์นี้ >>

2. อ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และความเชื่อ จิตใต้สำนึก

สามารถดูรายชื่อหนังสือแนะนำได้ในลิงค์นี้ >>

3. การฟังเสียงสั่งจิต จูงจิต หรือโปรแกรมจิต

หรือเพลงที่มีระดับอัลฟ่าเวฟ ซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่สมองจะรับรู้ได้ดีในระดับจิตใต้สำนึก สามารถค้นหาได้จาก YouTube มีมากมายทั้งในไทย และต่างประเทศ เลือกที่ถูกจริตกับเราและฟังอย่างต่อเนื่องค่ะ ลอง Search คำว่า Abundance Life, Self-Esteem หรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาได้เลย หรือหา

4. พัฒนาทักษะชีวิตควบคู่จิตใต้สำนึก

การพัฒนาทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใต้สำนึก เพื่อยกระดับจิตใต้สำนึก และสภาวะอารมณ์ในชีวิตอย่างยั่งยืน

 • ทักษะการรักตัวเอง (Self-Love & Self Care)
 • ทักษะการนับถือตนเอง  (Self-Esteem)
 • ทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)
 • ทักษะการสื่อสารอย่างมั่นใจ (Affirmative Communication)
 • ทักษะการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
 • ทักษะการตีความใหม่ (Reframing)
 • ทักษะการมีขอบเขตที่เหมาะสม (Healthy Boundary)
 • ทักษะการปฏิเสธ (Say No)
 • ทักษะการเลือกและตัดสินใจ (Decision Making)
 • ทักษะการบริหารจัดการความกลัว (Fear Management)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotion & Stress Management) และทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย

5. พาตัวไปอยู่ใน Ecosystem ที่มีพลังงานดี ๆ

6. หาที่ปรึกษา  /โค้ชเพื่อช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้คุณรู้จัก จิตใต้สำนึก เด็กน้อยในตัวคุณได้เร็วขึ้น หรือ/นักโปรแกรมจิด (Hypnotherapist) ที่จะช่วยลบ ล้าง ลืม เรื่องราวต่างๆ

สิ่งที่ยากที่สุดของการพัฒนาตนเองคือการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) และการยอมรับความจริง (Acceptance)


จากวันนี้เพียงแค่คุณเลือกที่จะเรียนรู้และลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง พัฒนาความคิดก้าวข้ามความกลัว และจัดการปรับเปลี่ยนจิตใต้สำนึกต่าง ๆ ที่ฉุดรั้งคุณไว้ ให้เวลาสมองของคุณในการสร้างเครือข่ายเซลส์เส้นประสาทใหม่ของการทำเรื่องใหม่ ๆ (สำหรับเด็กน้อยในตัวคุณ) ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งนี้ต้องใช้เวลาแต่รับรองว่าการเรียนรู้ เติบโตและเปลี่ยนแปลงของเด็กน้อยในตัวคุณในครั้งนี้ จะคุ้มค่าต่อชีวิตที่เหลืออยู่ในทุกมิติและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ


บทความเขียนโดย เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
MindSpring Consulting