fbpx


โปรแกรม BIZ SPRING™

Strengths-based Mentoring Program
For Business Owner

LEVEL UP YOUR BUSINESS AND YOUR LIFE WITH HAPPINESS, FREEDOM, AND PURPOSE.
unlock your full potential from the inside out.

Stretch Yourself and Go For Your Goal.
6 modules of learning, mentoring, and peer support.

                                     

 

You can’t stop the wave but you can learn to surf

-John Kabat Zinn-

โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเจ้าของกิจการ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการธุรกิจ และชีวิตแบบองค์รวมด้วยจุดแข็ง
ให้คุณมีทักษะ เก่งงาน + เก่งคน + เก่งตน พร้อมรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนเแปลงอย่างรวดเร็วอย่างยั่งยืน

หากคุณเคยผ่านคอร์สเรียนมาสารพัดแต่ยังไม่ได้ผลและก้าวออกจาก Comfort Zone ชีวิต loop เดิมไม่ได้และไม่สามารถสร้างธุรกิจในฝันให้เป็นจริงๆได้สักที หรือมีธุรกิจมาแล้วสักพักแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

เรามีโปรแกรมที่แตกต่างที่ออกแบบมามุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์จริงและร่นระยะเวลาการลองผิดลองถูกให้คุณด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะจับมือกับคุณไปตลอดการเดินทางการ Plan > Design > Launch > Scale แบบ Step by Step ด้วยการผสาน Mentoring + Coaching + Training เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 

 

#สำหรับเจ้าของธุรกิจ #การมีทีมที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ 

#เจ้าของธุรกิจ อย่างคุณจะสบาย ถ้า!คุณเก่งเรื่องการบริหารคน

แต่คุณจะเก่งคนและเชื่อมโยงกับทีมงานได้ คุณจำเป็นต้องรู้จักตัวเองชัดและเก่งตัวเองก่อน
.

แต่น่าเสียดาย เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแต่เรื่องการทำงาน มองข้ามกุญแจตัวสำคัญคือการบริหารทีมและบริหารจัดการตัวเอง ปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคของการทำธุรกิจโดยไม่รู้ตัว

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเจ้าของกิจการให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยดึงศักยภาพและจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออย่างเต็มศักยภาพตนเองและองค์กร
 2. มุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าของกิจการ, SME, Start up, ผ่าน 3 มิติ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถดึงศักยภาพตัวเองและทีมงานออกมาได้สูงสุด
 
 
#เรียนรู้ทักษะและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเก่งตน + เก่งคน + เก่งงาน

หากคุณกำลังติดปัญหาเหล่านี้
1.ขาดทักษะการบริหารจัดการตัวเอง > Self-leadership
.
 – ไม่สนุกกับงานที่ทำ ทำธุรกิจแบบเหนื่อยลากเลือด 
 – แรงบันดาลใจหายไป ไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่า ทำธุรกิจแบบผ่านไปวันๆ เพื่อเงินอย่างเดียว
 – ขาดความสอดคล้องของเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายธุรกิจ
 – ขาดภาพรวมธุรกิจระยะยาว ขาดโครงสร้างองค์กร
 –  ขาดความชัดเจนกับทิศทางชีวิตและทิศทางธุรกิจ
 
2.ขาดทักษะการบริหารทีม > Team – Leadership
.
 – ดึงดูดพนักงานไม่มีคุณภาพเข้ามา
 – พนักงานลาออกกันบ่อย
 – ใช้ศักยภาพของทีมงานไม่สุด
 – คนเก่งที่ปั้นมา ก็ไม่ได้อยู่กับเรานาน
 – ทีมงานคิดไม่เป็นระบบ แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้
 – ไว้ใจลูกน้องไม่ได้ มอบหมายงานเเล้วต้องคอยตามเลยต้องทำมันทุกอย่างด้วยตัวเอง
– ขยายทีมต่อยอดเเละพัฒนาทีมอย่างไม่มีกลยุทธ์
 
.
3. ขาดทักษะการสื่อสาร > Leadership Communication
 – สื่อสารกับทีมผิดพลาดบ่อย 
 – ผิดใจกันทุกที ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
-ทีมงานมีความขัดแย้ง บรรยากาศในการทำงานไม่ดี
.
 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 
– เคลียร์กับตัวเองได้จบจริงๆกับทิศทาง เเละดำเนินธุรกิจอย่างมี Passion
 – อุดจุดบอดในตัวเองคุณในการเป็นผู้นำและทำธุรกิจ
 – เข้าใจตัวเอง เก่งตน + เก่งบริหารคนมากขึ้น
 – มองคนขาด เลือกคนที่เข้ามาร่วมงานได้ถูก
 – มีทักษะดึงศักยภาพทีมงานและคัดทีมงานกว่าที่ใช้ในการพัฒนาการบริหารคนในธุรกิจคุณ
 – เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาพนักงานด้วยการสื่อสารเเบบใหม่ ! ถาม ฟัง สะท้อน
-เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน ของทีม และรู้จักการใช้จุดแข็งของทีมงานในการสร้างผลลัพธ์ให้กับงาน
-ช่วยให้ Put The Right Man On The Right Job จัดสรรทีมงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะมือซ้ายมือขวาของเจ้าของกิจการ
-เห็นศักยภาพของทีมงานรายบุคคลที่แอบซ่อนอยู่เพื่อสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
-เห็นช่องโหว่ เห็นว่าทีมขาดคนแบบไหนที่จะมาช่วยเติมเต็มทีม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
– ตระหนักและเข้าใจคุณค่าของตัวเอง มองหางานส่วนที่ตัวเองถนัดเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือทีมได้มากขึ้น โดยใช้เวลา และพลังในการทำงานลดลง
– ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำได้ดี
– ช่วยให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้น
– ยอมรับผู้อื่นมากขึ้น ความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัว และงาน
– ลดความขัดแย้ง ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
 
 
strengths-based leadership
soft skills ผู้นำยุคใหม่

ความแตกต่างของหลักสูตรเรา

โปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่คอร์สออนไลน์หรือเวิร์คช้อปเรียนรู้ แต่เป็นโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็งในรูปแบบ blended learning solution ที่ผสานการ Coaching + Mentoring + Self-reflection + Course Online + Class Room Workshop

9

Focus on Inside-out Transformation With Greater Self-awareness

มุ่งเน้นการปลดล็อคศักยภาพรายบุคคลจากภายนอกผ่านการรู้จักตัวเองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมพาจับมือวางแผนการพัฒนาจุดแข็ง ลงมือทำและวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน

เราจะนำคนได้และบริหารคนได้ดี ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ดีก่อน

6

Unlocking Leadership Potential Through Strengths-based Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ
ด้วยจุดแข็งเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนา
ตนเองที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เร็วและยั่งยืนกว่าการพัฒนาจุดอ่อน

7

Focusing on developing Future-ready Leaders

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Upskills, Reskills ให้ทัน และเก่งงานในยุคดิจิทัล

8

Blended-Learning Solution

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน Class Room + Online + One-on-one + Group Coaching + Reinforcement E-Learning  มุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์จริง สามารถนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ไม่ใช่แค่เรียนแล้วไม่เอาไปลงมือทำ

Blended-Learning Journey Roadmap
ซี่รี่ส์โปรแกรม 6 Module

Module 3: Strengths-based Leadership Communication

เรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำ ให้สามารถฟังและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ โน้มน้าว โค้ช และฟีดแบคงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย GROW Model

Module 4: Strengths-based Team & People Management

- Team Management: เรียนรู้แนวทางการบริหารทีม ตั้งแต่ รับคน กำหนดชุดพฤติกรรมของทีมงานที่เหมาะกับองค์กรและเจ้าของกิจการ วิธีสัมภาษณ์ Recruit คัดสรร Candidate ดูแลเมื่อเริ่มงาน Onboarding พัฒนา Development ให้รางวัล Reward & Recognition ประเมินผลงาน Performance Appraisal ใส่ใจเมื่อลาออก Departure
- Unlock Team's Potential: สามารถบริหารบุคลากรในทีมให้ได้รับงานที่เหมาะสมกับจุดแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรง (Collaboration)ให้เกิดขึ้นภายในทีม รวมไปถึงการดึงความสามารถของคนในทีมออกมา ผู้นําซื้อใจบุคลากรในทีมได้
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

– เจ้าของกิจการ 
– ผู้ที่กำลังสร้างธุรกิจแต่ยังขาดทิศทางหรือผู้ที่ทำธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งแต่อยากปรับหมุนและตั้งหลักใหม่ให้มีกลยุทธ์และทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเห็นผลลัพธ์ภายในระยะเวลา 6 เดือน
– ผู้ที่ยึดถือคุณค่าเรื่องการมีสมดุลชีวิต มีความสุข และได้ทำงานที่ได้ส่งมอบสิ่งดีๆ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้คน 
– ผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัวและกลุ่มเล็ก (เรียนในระบบปิด มีที่ปรึกษาให้ถามตอบส่วนตัว ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

– การให้คำปรึกษารายบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) + Workshop กลุ่มเดือนละ ครั้ง
– การให้คำปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลและกลุ่มทั้งด้านการพัฒนาตนเอง mindset ตลอดจนกลยุทธ์การทำธุรกิจ
– มีแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่ชัดเจนที่สอดคล้องกับ Life Style และเป้าหมายชีวิตของตัวเอง
– มี structure ในการ วางแผน ลงมือทำอย่างเป็นระบบทั้ง mindset, กลยุทธ์, การใช้เครื่องมือ digital marketing ต่างๆ
– ช่วยร่นระยะเวลาให้การเริ่มต้นและการสร้างรายได้ของคุณเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน 
– เข้าใจสิ่งฉุดรั้งในโลกภายในของตัวเอง และวิธีการก้าวข้าม
– กรอบความคิดใหม่ มุมมอง วิธีการสื่อสารและการกระทำและนิสัยใหม่ในการทำธุรกิจ

 

โปรแกรมการเรียนรู้

เน้นเนื้อหาคุณภาพสูงที่ใช้ในการโค้ชผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการในองค์กรระดับประเทศ เน้นการนำไปใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนอธิบายด้วยภาษาเข้าใจง่าย เพื่อประหยัดเวลาผู้เรียน
Mid-Career Planning

1. ทำแบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder All34

 
2. In-person  Small Group Business Mentoring (1 วัน)

 

3. Virtual Private Business Mentoring  ทาง Zoom (2 ชม. )

ผลตอบรับจากผู้เข้าโปรแกรม

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าแก้วต้องดึงพรสวรรค์อะไรออกมาใช้ ที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
โปรแกรม BizSpring ช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ ช่วยให้การสื่อสารกับทีมงานและการคัดสรรพนักงานมีประสิทธิภาพขึ้นมาก ช่วยให้ Put The Right Man, On The Right Job
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด
เจสตัดสินใจถูกเลยค่ะที่เข้ามาปรึกษากับคุณแป้ม ช่วงนั้นบริษัทกำลังขยาย จึงอยากพัฒนาเรื่อง Leadership ของทีมบริหาร และ Talent ในองค์กร พี่แป้มให้ทำ [[Team Strength Finder]] และช่วยวิเคราะห์จุดแข็งของหุ้นส่วนบริษัทและพนักงานแบบละเอียด ทำให้เราเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคนมากขึ้น ซึ่งหลายอย่างเป็นจุดบอดที่เราไม่เห็นมาก่อน คุณแป้มยังแนะนำวิธีบริหารคนแต่ละแบบ และเทคนิค motivate/inspire ทีม ดึงทักษะแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะกับงาน เจสและหุ้นส่วนประทับใจคุณแป้มมากๆค่ะ มีทั้งความเชียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร/วิเคราะห์คน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการ scale องค์กร นอกจากนี้ คุณแป้มยังให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจด้วย รวมถึงดูแลเอาใจดีตลอดการปรึกษา ขอบคุณคุณแป้มมากๆค่ะ

Area of Expertise & Mentoring

Business Mentoring Program

Leadership Development & Team Assessment Program

วางแผนเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็น AGILE COMPANY วาง STATEGY เรื่องคนสร้าง AGILE TEAM

 • Entrepreneurship & Digital Mindset
 • Working With Happiness & Purpose
 • HR For Non-HR 
 • เทคนิคการสัมภาณณ์งานและการจัดสรรทีมงาน
 • Team Assessment
 • Team Strength-based Team Development
 • Team Restructuring
 • Leading with Strengths
 • Agile Culture Transformation
 • Talent & New Manager Coaching Program
 • OKRs/ KPI Development

Marketing & Ominichannel Automation

การบริหารจัดการผสานช่องทางการทำงาน Offline & Online เขาด้วยกัน พาระบบหลังบ้านคุณขึ้นสู่ DIGITAL BUSINESS ที่ทำให้ ผู้บริหาร เห็นความเป็นไปในธุรกิจผ่านหน้าจอแบบ REAL TIME และได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เรื่องสำคัญในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 • Automate Daily/Weekly/Month Report for Executive
 • Omnichannel Strategy
 • Online Fulfilment Management
 • Digital Marketing 101
 • Digital Marketing KPI

Accounting Automation

พาระบบหลังบ้านคุณขึ้นสู่ DIGITAL BUSINESS ลดต้นทุนการทำงาน ให้การทำงานประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจำนวนทีมงานที่ลดลงหรือเท่าเดิม วางโครงสร้างบัญชีที่ถูกต้องช่วยให้มี REPORT การเงินสำหรับผู้บริหารที่ถูกต้องวางแผนการจัดการการเงินให้สอดคล้องการเติบโตบริษัทอุดรอยรั่ว สร้างการเติบโต การบริหารจัดการผสานช่องทางการทำงาน Offline & Online เขาด้วยกัน พาระบบหลังบ้านคุณขึ้นสู่ DIGITAL BUSINESS ที่ทำให้ ผู้บริหาร เห็นความเป็นไปในธุรกิจผ่านหน้าจอแบบ REAL TIME และได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เรื่องสำคัญในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 • Automate Daily/Weekly/Month Report for Executive
 • Process Flow Improvement
 • Business Process Automation
 • RPA (Robotic Process Automation)

Leadership

Holistic Leadership Development

Leading With Strengths

Hack Your Comfort Zone

Turn Your Dream Business Into A Reality

Niche Down & Scale Up 

From Start Up To Scale Up

Step-by-step to Business Freedom

Niche Down Your Client

Design

Strength-based Personal Branding

Business Freedom Strategy

Business Model Canvas

Product , Service , Program Re-Design

Re-define

Business Story Telling

Buyer Persona

Distribution Channel

Team Management

Dream Team Recruiting & Outsourcing

ชุดคำถามสัมภาษณ์ทีมงาน

Team Coaching, Appreciation & Feedback

Launch & Scale

Project and Product P & L Management

Business Vision & Annual Plan

Digital Marketing 101

Business Acumen 101

Self Mastery & Productivity

Time Management

Energy & Stress Management

Influencing & Assertive Communication

Leadership Wellness & Self-care

Getting Things Done (GTD)

Online Breakthrough M astermind Program

MindSpring Online Breakthrough M astermind Program

6-month program to unlock your full potential from the inside out.
Self-mastery | alignment | happiness | purpose

Who is this for?

This is the perfect program for anyone who is ready to step out of her comfort zone, create a new mindset, play bigger and step into their greatness!

Our Mastermind Group & Coworking Community

is a good fit for you if:

 You want to connect with women just like you, who also work on their service based business from home building and growing it online. You want to have more clarity, feel more confident and achieve your goals.

 You’re happy to share experience, knowledge and skills. Please remember that giving and receiving is a two way street. It helps all of us!

 You’re committed to taking action; to creating routine, structure and schedule; to holding yourself accountable by showing up, putting in the time and energy that’s needed to grow your business

 You want to learn from our experts and believe that hard work pays off and overnight successes aren’t real?!

 You’re willing to contribute and know that investing in yourself and your business will be rewarding in the long-term.

 You’ve already started your business and are responsible for getting clients and your cash flow. You want to be part of a community who are there to connect, support each other and help them build and grow a service based business online.

may NOT be for you if:

 You aren’t dedicated to spending time with other members to help and support each other on this business journey.

 You’re looking for an overnight success/quick fix for your business. We’re here for ongoing support, connection and bouncing ideas around to find solutions to grow our businesses.

 You don’t believe that balance is key for women in business and know that personal development is also important.

 You’re only looking to sell your services/products. We encourage collaboration and supporting our members businesses, but there’s a balance. 

 You’re focused on 6 figure business and perfect social media highlights. We’re about keeping things real, sharing the highs and the lows of business; including tears and laughter.

 You’re not willing to dedicate time to grow your business, work productively, share and exchange experiences, set goals, and grow your network. 

Investment

86,000 THB

Meet Your Business Consult & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility


ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมุ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง

เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level

Invest in yourself & your business

ชำระครั้งเดียว 6  Module 195,000
 บาท  (เฉลี่ย Module ละ 32,500)
ชำระทีละโมดูล โมดูลละ 35,900 บาท
(1 Module = In-person small group business mentoring  1 วัน + virtual private business mentoringทาง zoom 1 ครั้ง 2 ชม.)


โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่เคยผ่าน Workshop True-self Discovery หรือการโค้ช 1:1 กับอจ.แป้มแล้วเท่านั้น
(รับจำนวนจำกัดต่อรุ่นเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง)


Module 1: Strengths-based Coaching For Business Owner | 16 กย. 9.30-16.30 น.

Module 2: Scaling Business With Business Model Canvas | 17 กย. 9.30-16.30 น.

Module 3: Strengths-based Leadership Communication  | 12 ตค. 9.30-16.30 น.

Module 4: Strengths-based People & Team Management  | 13 ตค. 9.30-16.30 น.

Module 5 : Digital & Automation Tools For Business Owner | 9 พย. 9.30-16.30 น.

 

Module 6: Financial Acumen 101 | 22 พย. 9.30-16.30 น.