เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Narisa Israngkura Na Ayudhya
(MindSpring Group Founder)


GALLUP-CERTIFIED STRENGTH COACH  | EXECUTIVE COACH | LEADERSHIP COACH | TRAINER | MANAGEMENT CONSULTANT | PERSONAL DEVELOPMENT MENTOR

INFP-A
Enneagram Type 7

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร โค้ชจุดแข็ง วิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับผู้บริหารทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ Citibank, ING Funds, Phatra Merrill Lynch, Cavallino Motors

เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม มีกระบวนการโค้ชและให้คำปรึกษาที่แตกต่าง ด้วย Coaching + Mentoring + Private Practice
ผสานศาสตร์พัฒนาตนเองแบบองค์รวม Strengths-based Approach + Transformative Coaching + Enneagram + Satir Coaching + NLP Coaching จึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างยั่งยืน

STRENGTHS-BASED COACHING & TRAINING EXPERTISES
(USING CLIFTONSTRENGTHS)

BACKGROUND

EXPERIENCES

 • ประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

EXPERTISE

 • โค้ชจุดแข็ง
 • โค้ชผู้บริหาร
 • การค้นหาศักยภาพบุคคลด้วยจุดแข็ง
 • การพัฒนาคนจากภายใน ด้วยจุดแข็ง (Strengths-based Personal Development) 
 • การพัฒนาภาวะผู้นำจากภายในด้วยจุดแข็ง (Strengths-based Leadership Development)
 • Strength-based Development
 • Executive Coach
 • Career Coach
 • Talent, New Manager, High Performer Development

CERTIFICATION

 • Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

 • Gallup-certified CliftonStrength Coach

 • Certified Transformational Coach, Professional Level

 • ACC (Associate Certified Coach) from ICF (International Coaching Federation)

 • Certified Adizes Phase II Effective Team Meeting
 • Professional Hypnotherapy Certification Program, Alpha Level from Academy of Excellent Hynotherapy

EDUCATION

 • University of Illinois, Master of Science in Finance (2002)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, บัญชีต้นทุน (1994)/ Shi 55
 • รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย (1982)/ MD65

PROFESSIONAL EXPERIENCES

 • MINDSPRING COACHING & CONSULTING – 
  Management Consultant & Strength-based Leadership Coach
 • NAPPI BABY – 
  Co-founder & CEO
 • CAVALLINO MOTORS CO., LTD (FERRARI IMPORTERS) – 
  Finance & HR Director
 • ING FUNDS (THAILAND) CO., LTD – 
  Vice President, Business Development
 • PHATRA MERILL LYNCH – Private Wealth Consultant
 • CITIBANK N.A. THAILAND – 
  Management Associates, CRM & Brand Manager (Platinum Card), Personal Assistant to Country Operation Officer , Online Channel
 • THE SHELL COMPANY OF THAILAND – 
  Treasury Analyst
 • DBS THAI DANU – 
  Business Development Specialist, Credit Analyst

PERSONAL LIFE

 • คุณแม่ลูกสอง
 • ชอบปลูกกุหลาบ
 • ชอบเที่ยวทะเล 
 • เทนนิส 
 • เลี้ยงสุนัขพันธ์ Yorkshire
 • สนใจเลขศาสตร์ 
 • เชื่อว่าการมาเจอกันของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ 🙂

 

Narisa is a real-world experience entrepreneur,  management consultant and executive coach with 25-year experiences from leading organizations in banking, finance, wealth management, retail, and automotive industries with unique combination of  Finance & Banking,Sales,  Digital Transformation, Coaching and Training, Marketing, and E-commerce.

She has comprehensive background in business and workforce planning; talent, performance, career and succession management; leadership development; process optimization; training strategies, operations and metrics. She is an outstanding executive coach and strong in building and fostering business partnerships. She has passionate about developing high performing teams of engaged professionals.