#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่าและทีมที่ใช้จุดแข็งในการทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-18%

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้

ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง

หลักสูตร “Discover Team DNA” ออกแบบเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยา  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

Course Outline

เนื้อหาการอบรม 1-2 วัน

เน้นการสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล และยอมรับในจุดที่ตัวเองเป็น ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพียงใด เพื่อทำให้เกิด “Happiness Flow” ในองค์กร

  • Discover Your Strength รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจุดแข็งของคุณ ที่สามารถ Support ทีมได้อย่างดี
  • Understand Team DNA เข้าใจคุณค่าและจุดแข็งของทีม
  • Beauty of Difference ประโยชน์จากการรู้จักความแตกต่างของกันและกัน
  • Leverage Team’s Strengths การทำงานร่วมกัน บนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
  • Delegate Your Weakness การหา Accountability Partner ที่่มีจุดแข็งตรงกับจุดอ่อนของทีมงาน
  • How to Form A Strength-based Team การสร้างทีมในฝันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ทีมงานทุกระดับ ที่มีความตั้งใจอยากจะก้าวหน้า ค้นพบจุดแข็งและพัฒนาตัวเอง จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรมนี้

รูปแบบการอบรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

กิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และ Workshop

50%

กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน

50%

 – ก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder  
 – หลังการอบรม องค์กรจะได้รับ Team Grid & Team Cascade แสดงโครงสร้างจุดแข็งจุดอ่อนของทีม
 

ตัวอย่างรายงานแบบประเมินจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder

ตัวอย่างรายงาน Team Grid & Team DNA Cascade

ประวัติวิทยากร

S__25501703 copy

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา​

Top 5 StrengthsFinder® Profile
1) Futuristic 2) Maximizer 3) Positivity 4) Developer 5) Activator

  • Business Transformational & Gallup Certified Strength Coach
  • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
  • ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ที่หลงใหลในการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 20 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ Citibank, ING Funds, Phatra Merrill Lynch, Cavallino Motors, Nappi Baby
  • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

– Gallup-Certified CliftonStrengths® Coach
– Certified NLP Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming,approved by The American Board of NLP (Mind Transformation, Singapore)