ทบทวนตัวเองและโค้ชตัวเองด้วยชุดคำถามเข้าใจตัวเองอย่างเป็นระบบด้วยการเขียนตามหลักจิตวิทยาสื่อประสาท NLP
 และ Neuro Science  จะช่วยให้คุณ

✅ Re-discover รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยชุดคำถามที่ใช้ในการโค้ชแบบ one-on-one
✅ Re-connect กับตัวเองในเรื่องที่ไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน
✅ Reflect ฝึกทบทวนตัวเองอย่างเป็นระบบ
.
มุ่งเน้นการทบทวนตัวเองในระดับลึก  
ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับโลกภายใน
  
หมายเหตุ : Self-Coaching Workbook นี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโค้ชแบบ 1-on-1 ที่อาจต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยสะท้อนความคิดให้ สำหรับท่านที่ใช้ Workbook ด้วยตัวเอง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตลอดช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น.
 
 
 
ตัวอย่าง Workbook

1.SCORE Model ทบทวนความท้าทายและปัญหาที่อยากก้าวข้าม
2.Wheel of Life
3.Strengths Development Canvas
4.6 Basic Human Needs
5.Logical Alignment LIFE  Blueprint Canvas
6.Goal To Flow
7.ปัญหาหรือความท้ายทายในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
8.อะไรบ้างที่ขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสำเร็จ
9.อะไรบ้างที่ขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสำเร็จหรือได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
10.มีอะไรที่ฉันต้องทำเพิ่มเพื่อที่จะทำเป้าหมายเหล่านี้ได้สำเร็จ
11.Throw away limiting-beliefs ทิ้งความเชื่อที่ฉุดรั้งเรา
12.Daily habits tracking