2 Days Workshop
Strength-based Effective Communication
For Introvert Leaders
โปรแกรมพัฒนาการสื่อสารจากจุดแข็งสำหรับผู้นำ Introverts 

Activate Your Hidden Strengths, Build Your Quiet Power From The Inside Out.

ช่วยให้ Introvert Leaders สามารถปลดล็อคศักยภาพจากภายใน เปลี่ยนความเงียบให้เป็นพลังด้วยจุดแข็ง โดยไม่ต้องเสียความเป็นตัวตน

฿ 29,400

โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ Introverts
มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและการสื่อสารแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอกเพื่อยกระดับชีวิตในทุกด้าน ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว

 

ทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข  หากขาดทักษะการสื่อสารจะส่งผลเสียในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทั้งสุขภาพ ความเครียด ความสัมพันธ์ได้  การสื่อสารที่ดีจะต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเองและสื่อสารกับตัวเองให้ดีก่อน โปรแกรมของเราจึงออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการรู้จักตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเอง สื่อสารกับตัวเองให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกับการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้าง จึงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สื่อสารเชิงบวกและมีจุดยืนได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • Greater Self-awareness
 • Unlock Your Strengths & Leadership Blind spot
 • Enhance Self-management Skills
 • Enhance Leadership Communication & Team Management Skills

ความแตกต่างของโปรแกรม

ผสาน 3 ศาสตร์
พัฒนาตนเอง

แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการใช้ศาสต์ Strengths-based Approach (แบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder) ผสานกับศาสตร์ NLP และ Enneagram จึงสามารถพัฒนาตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอก

ร่นระยะเวลา ด้วย framework ที่เป็น step-by-step ไม่งง

เราพัฒนา SPRING Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน ได้ผลจริงและเร็ว

หลักสูตรของเรามี Proven Result จากการสอนและโค้ชเจ้าของกิจการ ผู้บริหารและ Talent ในองค์กรกว่า 1,000 เคส ว่ากระบวนการที่ใช้ได้ผลลัพธ์จริง

ผลลัพธ์ชัดเจน
นำไปใช้ได้ทันที

   – รู้พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ จุดแข็ง จุดอ่อน
      และจุดบอดของตัวเอง    
   – รู้แพทเทิร์นความคิดและสิ่งฉุดรั้งการ
     สื่อสารของตัวเอง
   – สามารถจับความรู้สึกและความต้องการ
     ของตัวเองและสื่อสารออกไปได้
   – มีทักษะการถามที่ดีไม่ให้ผู้อื่นอึดอัด
   – มีทักษะการสื่่อสารอย่างมีจุดยืนและการ
      ปฏิเสธอย่างสุภาพและยังคงความ
      สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้   

Programme Curriculum

การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองและมีทักษะที่ใช่

Day 1: Unlock Communication Potential

Day 2: 6 Core Effective & Leadership Communication Skills

– เรียนรู้ทักษะการสื่อสารต่างๆที่เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้นำกับ 6 Core Effective Communication Skill สำหรับผู้นำ Introvert โดยเฉพาะ

 1. Deep Listening Skills ฝึกฟังอย่างใส่ใจเชิงลึก
 2. Story Telling การเล่าเรื่อง จับประเด็น
 3. Assertive & Collaborative Communication ฝึกสื่อสารอย่างมีจุดยืนและมีส่วนร่วม 
 4. Powerful Positive Questioning Skill ฝึกถามคำถามเชิงบวกแทนการถามคำถามที่ทำให้คนอึดอัด
 5. Self & Team Appreciation ฝึกขอ & ให้ความชื่นชมและเห็นคุณค่าอย่างจริงใจ
 6. Handling Difficult Conversation ฝึกเปลี่ยนความคาดหวัง(ที่ไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายรู้ เป็นการขอร้องอย่างชัดเจน 
  รวมถึงการสื่อสารในบทสนทนาที่ซับซ้อนและลำบากใจเช่น ต้องฟีดแบค ฝึกบอกปฏิเสธและฝึกรับมือเมื่ออีกฝ่ายบอกปฏิเสธ

รูปแบบการเรียนรู้

 • ทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 ก่อนเข้าอบรม
 • เรียนสด 2 วัน เพื่อรับการโค้ชจุดแข็งแบบกลุ่มและฝึกชุดการสื่อสารสำหรับ Introverts โดยเฉพาะ
 • Comment / Feedback/ Mentor ทุกข้อสงสัยตลอด30 วันทาง line

โปรแกรมถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็ง ที่มี  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

Program Benefits

Unlock Your Strengths & Blind Spot

Communicate & Influence Better

Lead Better

Boost Performance

Maximize Potential & Inner Strengths

Improve Relationship

Improve Well Being

Increase Happiness

Meet Your Personal Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ACC ICF
 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
 • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

TUITION AND FEES

฿ 29,400/Person 

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal ให้ได้ค่ะ

Date & Location
Next Date :
May 21-22 
Time : 9.30 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม Novotel Ploenchit (BTS เพลินจิต)