fbpx

BizSpring Mentoring Program
โปรแกรม BizSpring : Consulting รายปีให้กับ SME และ Expert Business

LEVEL UP YOUR BUSINESS AND YOUR LIFE WITH HAPPINESS, FREEDOM, AND PURPOSE.
12-month program to unlock your full potential from the inside out.

Stretch Yourself and Go For Your Goal.
12 months of learning, mentoring, and peer support.

                                     

 

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารและผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและชีวิตแบบองค์รวม
ให้คุณมีทักษะ เก่งงาน + เก่งคน + เก่งตน พร้อมรับมือกับโลก Next Normal อย่างยั่งยืน

หากคุณเคยผ่านคอร์สเรียนมาสารพัดแต่ยังไม่ได้ผลและก้าวออกจาก Comfort Zone ชีวิต loop เดิมไม่ได้และไม่สามารถสร้างธุรกิจในฝันให้เป็นจริงๆได้สักที หรือมีธุรกิจมาแล้วสักพักแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

เรามีโปรแกรมที่แตกต่างที่ออกแบบมามุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์จริงและร่นระยะเวลาการลองผิดลองถูกให้คุณด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะจับมือกับคุณไปตลอดการเดินทางการ Plan > Design > Launch > Scale แบบ Step by Step ด้วยการผสาน Mentoring + Coaching + Training เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

– ผู้ที่กำลังจะสร้างธุรกิจแต่ยังขาดทิศทางหรือผู้ที่ทำธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งแต่อยากปรับหมุนและตั้งหลักใหม่ให้มีกลยุทธ์และทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเห็นผลลัพธ์ภายในระยะเวลา 12 เดือน
– ผู้ที่ยึดถือคุณค่าเรื่องการมีสมดุลชีวิต มีความสุข และได้ทำงานที่ได้ส่งมอบสิ่งดีๆ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้คน
– ผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว (เรียนในระบบปิด มีที่ปรึกษาให้ถามตอบส่วนตัว ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

– การให้คำปรึกษารายบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) + Workshop กลุ่ม หรือ Online Course เดือนละ ครั้ง
– ความชัดเจนในกลยุทธ์และทิศทางการทำธุรกิจ คุณจะได้ Launch ธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมเติบโตภายใน 12 เดือน
– การให้คำปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลและกลุ่มทั้งด้านการพัฒนาตนเอง mindset ตลอดจนกลยุทธ์การทำธุรกิจ ให้การออกจาก Comfort Zone ของคุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในโลก New Normal ได้อย่างยั่งยืน
– มีแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่ชัดเจน
– ได้รับคำแนะนำจาก mentor หลายท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล่านั้นจริงๆ
– มี supporting group ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
– มี structure ในการ วางแผน ลงมือทำอย่างเป็นระบบทั้ง mindset, กลยุทธ์, การใช้เครื่องมือ digital marketing ต่างๆ
– ช่วยร่นระยะเวลาให้การเริ่มต้นและการสร้างรายได้ของคุณเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน 
– เข้าใจสิ่งฉุดรั้งในโลกภายในของตัวเอง และวิธีการก้าวข้าม
– กรอบความคิดใหม่ มุมมอง วิธีการสื่อสารและการกระทำและนิสัยใหม่ในการทำธุรกิจ
– มีผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมทาง (Like-minded-accountability partner) จับมือทำและลงมือทำ เดินทางไปพร้อมๆกัน สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Mastermind Group ได้ (สำหรับท่านที่สมัครใจ ไม่บังคับค่ะ)
– มีทีมงานช่วยสอนและเซ็ทอัพ Website, Page, SEO, Google Analytics, Ads ต่างๆ

 

โปรแกรมการเรียนรู้

Mid-Career Planning

CLIFTON STRENGTHSFINDER ASSESSMENT FOR STRENGTHS & BLINDSPOT DISCOVERY

แบบทดสอบจุดแข็ง ค้นหาตัวตน

WORKBOOKS, CHECKLISTS, CHEAT SHEETS + TEMPLATES FOR SPEEDY PROGRESS

คอนเน็คกับตัวเองด้วย Self-work  Workbook อย่างเป็นระบบ

STEP BY STEP E-LEARNING VIDEO SO YOU CAN STOP THINKING AND START DOING

เรียนรู้ทักษะใหม่และเครื่องมือโค้ชตัวเองผ่านระบบออนไลน์ (ไม่ใช่กลุ่มเฟสบุค)

MONTHLY SMALL GROUP COACHING FOR DEEPER SELF-AWARENESS

รู้จักตัวเองเพิ่มเติมในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

UNLIMITED VOICE + TEXT MESSAGING BETWEEN SESSION FOR CONSTANT SUPPORT

สามารถแช็ตถามระหว่าง 6 สัปดาห์ได้ตลอด

MONTHLY 1 SESSION 1-ON-1 COACHING CALLS FOR DIGGING DEEP

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการโค้ช Strengths-based Career Coach แบบส่วนตัว 2 ชั่วโมง เดือนละครั้ง

Area of Expertise & Mentoring

Business Mentoring Program

Leadership Development & Team Assessment Program

วางแผนเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็น AGILE COMPANY วาง STATEGY เรื่องคนสร้าง AGILE TEAM

 • Entrepreneurship & Digital Mindset
 • Working With Happiness & Purpose
 • HR For Non-HR 
 • เทคนิคการสัมภาณณ์งานและการจัดสรรทีมงาน
 • Team Assessment
 • Team Strength-based Team Development
 • Team Restructuring
 • Leading with Strengths
 • Agile Culture Transformation
 • Talent & New Manager Coaching Program
 • OKRs/ KPI Development

Marketing & Ominichannel Automation

การบริหารจัดการผสานช่องทางการทำงาน Offline & Online เขาด้วยกัน พาระบบหลังบ้านคุณขึ้นสู่ DIGITAL BUSINESS ที่ทำให้ ผู้บริหาร เห็นความเป็นไปในธุรกิจผ่านหน้าจอแบบ REAL TIME และได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เรื่องสำคัญในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 • Automate Daily/Weekly/Month Report for Executive
 • Omnichannel Strategy
 • Online Fulfilment Management
 • Digital Marketing 101
 • Digital Marketing KPI

Accounting Automation

พาระบบหลังบ้านคุณขึ้นสู่ DIGITAL BUSINESS ลดต้นทุนการทำงาน ให้การทำงานประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจำนวนทีมงานที่ลดลงหรือเท่าเดิม วางโครงสร้างบัญชีที่ถูกต้องช่วยให้มี REPORT การเงินสำหรับผู้บริหารที่ถูกต้องวางแผนการจัดการการเงินให้สอดคล้องการเติบโตบริษัทอุดรอยรั่ว สร้างการเติบโต การบริหารจัดการผสานช่องทางการทำงาน Offline & Online เขาด้วยกัน พาระบบหลังบ้านคุณขึ้นสู่ DIGITAL BUSINESS ที่ทำให้ ผู้บริหาร เห็นความเป็นไปในธุรกิจผ่านหน้าจอแบบ REAL TIME และได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เรื่องสำคัญในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 • Automate Daily/Weekly/Month Report for Executive
 • Process Flow Improvement
 • Business Process Automation
 • RPA (Robotic Process Automation)

Leadership

Holistic Leadership Development

Leading With Strengths

Hack Your Comfort Zone

Turn Your Dream Business Into A Reality

Niche Down & Scale Up 

From Start Up To Scale Up

Step-by-step to Business Freedom

Niche Down Your Client

Design

Strength-based Personal Branding

Business Freedom Strategy

Business Model Canvas

Product , Service , Program Re-Design

Re-define

Business Story Telling

Buyer Persona

Distribution Channel

Team Management

Dream Team Recruiting & Outsourcing

ชุดคำถามสัมภาษณ์ทีมงาน

Team Coaching, Appreciation & Feedback

Launch & Scale

Project and Product P & L Management

Business Vision & Annual Plan

Digital Marketing 101

Business Acumen 101

Self Mastery & Productivity

Time Management

Energy & Stress Management

Influencing & Assertive Communication

Leadership Wellness & Self-care

Getting Things Done (GTD)

Invest in yourself & your business

6  เดือน
360,000 บาท  (เฉลี่ยเดือนละ 60,000)
12  เดือน 590,000 บาท  (เฉลี่ยเดือนละ 49,167)

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่เคยผ่านการโค้ช 1:1 กับอจ.แป้มแล้วเท่านั้น
(รับจำนวนจำกัดต่อเดือนเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง)

Online Breakthrough M astermind Program

MindSpring Online Breakthrough M astermind Program

6-month program to unlock your full potential from the inside out.
Self-mastery | alignment | happiness | purpose

Who is this for?

This is the perfect program for anyone who is ready to step out of her comfort zone, create a new mindset, play bigger and step into their greatness!

Our Mastermind Group & Coworking Community

is a good fit for you if:

 You want to connect with women just like you, who also work on their service based business from home building and growing it online. You want to have more clarity, feel more confident and achieve your goals.

 You’re happy to share experience, knowledge and skills. Please remember that giving and receiving is a two way street. It helps all of us!

 You’re committed to taking action; to creating routine, structure and schedule; to holding yourself accountable by showing up, putting in the time and energy that’s needed to grow your business

 You want to learn from our experts and believe that hard work pays off and overnight successes aren’t real?!

 You’re willing to contribute and know that investing in yourself and your business will be rewarding in the long-term.

 You’ve already started your business and are responsible for getting clients and your cash flow. You want to be part of a community who are there to connect, support each other and help them build and grow a service based business online.

may NOT be for you if:

 You aren’t dedicated to spending time with other members to help and support each other on this business journey.

 You’re looking for an overnight success/quick fix for your business. We’re here for ongoing support, connection and bouncing ideas around to find solutions to grow our businesses.

 You don’t believe that balance is key for women in business and know that personal development is also important.

 You’re only looking to sell your services/products. We encourage collaboration and supporting our members businesses, but there’s a balance. 

 You’re focused on 6 figure business and perfect social media highlights. We’re about keeping things real, sharing the highs and the lows of business; including tears and laughter.

 You’re not willing to dedicate time to grow your business, work productively, share and exchange experiences, set goals, and grow your network. 

Investment

86,000 THB

Meet Your Business Consult & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility


ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมุ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง

เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level