fbpx

 

หลักสูตรคอร์สอบรม 
Business Acumen 101
สร้างทักษะความเฉียบเเหลมทางธุรกิจด้วยจุดแข็งสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ
(หลักสูตร 1 วัน)

 

 

 

 

Business Acumen 101 (1-Days Workshop)

Understanding of how a business makes money in the Next Normal Era.

 

 หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความหลักแหลมทางธุรกิจ (Business Acumen) ของทีมงานให้มีความเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างฉลาดหลักแหลม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบองค์รวม วิธีการสร้างและสูญเสียรายได้ วิธีการบริหารและควบคุมการเงินได้อย่างชาญฉลาด ที่จะช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของคุณเองและกับลูกค้าของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์ส Business Acumen 101

Business Acumen
* สื่อสารภาษาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

* เข้าใจโครงสร้างธุรกิจขององค์กรและของลูกค้า สามารถให้คำแนะนำ สนับสนุนลูกค้าในการสร้างรายได้และประหยัดเงินได้
*เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจของคุณ
* เรียนรู้โลกแห่งการบริหารงานและจัดการธุรกิจในโลก Next Normal ที่เรากำลังเผชิญ
* เข้าใจโลกแห่งการตลาดรูปแบบใหม่ให้ทันกับโลกที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

HR Acumen
* เข้าใจแนวทางในการบริหารบุคลากรในยุค New Normal

Financial Acumen
* เข้าใจให้มากขึ้นถึงสาเหตุและวิธีการที่ธุรกิจสร้างหรือสูญเสียรายได้
* ช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้ธุรกิจ
* ช่วยเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเงินและการใช้เงินอย่างชาญฉลาด
* เข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินสด กับกำไร
* เข้าใจภาพรวมบริษัทกับการเงินและการบริหารจัดการรายได้อย่างง่าย เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน Key Indicator ต่างๆ  ROA และ ROE


รูปแบบการเรียนรู้
ทฤษฎี + เวิร์คช้อป (ปรับให้สอดคล้องกับผู้เข้าอบรม) ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (ไม่เกิน 30 ท่าน)

เหมาะสำหรับ
ฝ่ายขายที่ต้องให้คำแนะนำลูกค้า
ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานทุกระดับผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานทั่วไป
ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเรียนรู้หลักการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในทุกขั้นตอน
กลุ่ม Young Talent 

หมายเหตุ :
สามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ให้เป็นพิเศษอิงตามข้อมูลและสถานการณ์จริง โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายของทีมและองค์กรได้

Course Outline

Day 1: Corporate Strategy
Business Acumen Basics
Know The Basics of Your Business With Entrepreneurship Mindset
Business Model & Lean Canvas
Understand Brand & Buyer Persona
The Power of Asking the Right Question
The Power of Inbound & Digital Marketing
Agility Work and Team Management

Day 2:  Finance for Non-Finance & The New Way of Working
Understand Profit & Loss
Understanding the key indicators & Benchmark Company
Know Your Operations & The New Ways of Working
Leveraging Business With Digital Tools
Look & The Complete Business. Action Planning and Wrap-Up.

วิทยากร