หลักสูตร อบรมพนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ
ด้วยการพัฒนา MindSet และ จุดแข็ง (Strength-based Approach ) 
 

ด้วยแนวคิดการพัฒนาความสามารถพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside – Out Mindset  Development) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจจุแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง และสนุกกับการทำงานมากขึ้น ยอดขายและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้
1. สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติของการเป็นพนักงานขายที่ดีมีคุณภาพ ให้เกิดขึ้นในภายในตัวของพนักงานขาย เพื่อสามารถเป็นตัวแทนขององค์กร หน้าร้าน แบรนด์ และสนุกกับการทำงานมากขึ้น
2. รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง
3.การตั้งเป้าหมายในชีวิต แนวคิดและหลักการในการทำงานเพื่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในชีวิต
4.ความสามารถเสริมสร้างการเป็นพนักงานขายมืออาชีพได้ด้วยตนเอง
5. เพิ่มทักษะการสื่อสารและการปิดการขายได้เร็วขึ้น
6.การพัฒนาบุคลิคภาพ การแต่งตัว การพูด ประโยคสนทนาที่เหมาะสมและการวางตัว
7. ทีมงานสื่อสารกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มี Teamwork ที่ดีขึ้น

ราคา 3,500 บาท ต่อท่าน
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

วิทยากร :
เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
มาลิตา ลิ้มล้อมวงศ์

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
TEL : 089-4317878
E-MAIL: Mindskill.th@gmail.com
LINE ID : @Mindskill

หลักสูตรและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรการเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)
  – การดูแลตัวเอง เสื้อผ้า, แต่งหน้า, ทำผม
 • ที่ปรึกษาการบริหารจัดการหน้าร้าน (Consult)
  – วางกลยุทธ์ แผนการทำงาน
  – วางแผนการประเมิน KPI
  – จัดทำ Manual Handbook สำหรับพนักงาน
  – ออกแบบจัดทำชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานหน้าร้าน
 • บริการจัดจ้างพนักงานหน้าร้าน (PC)
  – Part Time & Full Time
 • รับบริการ Mystery Shopping ตรวจสอบบริการแบบไม่เผยตัวตน
  – ตรวจ สรุปผล และ ประเมิน KPI
  เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ