Strengths-based
Leadership Communication
Coaching & Mentoring

การโค้ชและพัฒนาการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร

มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร เพื่อยกระดับชีวิตในทุกด้าน ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว

โปรแกรมที่แตกต่างที่ออกแบบมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้นำผสาน Mentoring + Coaching + Training + Private Practice อิงตาม 3 ศาสตร์ที่ได้รับการรองรับจากทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ (Strengths-based Approach, NLP, Positive psychology)

 

 

ทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข  หากขาดทักษะการสื่อสารจะส่งผลเสียในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทั้งสุขภาพ ความเครียด ความสัมพันธ์ได้  การสื่อสารที่ดีจะต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเองและสื่อสารกับตัวเองให้ดีก่อน โปรแกรมของเราจึงออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการรู้จักตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเอง สื่อสารกับตัวเองให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกับการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้าง จึงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สื่อสารเชิงบวกและมีจุดยืนได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน

 

Coaching Journey

🔸วิเคราะห์แพทเทิร์นการสื่อสารและสิ่งฉุดรั้งในการสื่อสารเช่น Mindset, ความเชื่อ, ความคาดหวัง 
🔸ฝึกทักษะการสื่อสาร การฟัง และการโน้มน้าวผู้อื่น
🔸ฝึกทักษะการฟังและสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของตัวเองและผู้อื่น
🔸เทคนิคการสื่อสารต่างๆ สำหรับผู้นำเช่นการฟีดแบค, การโค้ช, การชื่นชม, การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน

 

 • ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจหญิง ที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกมิติของชีวิตทั้งเรื่องการบริหารจัดการตนเอง การบริหารทีมงานและทักษะการสื่อสาร

 • ผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่สะดวกเดินทางแต่สามารถบริหารจัดการตารางเวลาเรียนทาง Zoom ได้สัปดาห์ละครั้ง

 • ผู้ที่เคยลงเรียน อ่านหนังสือและพยายามพัฒนาตนเอง แต่ยังไม่สามารถปลดล็อคหรือเพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสม ยังคงเจอปัญหาเดิมๆในชีวิต

 • ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์และจริงจังกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารในช่วง 12 สัปดาห์ต่อจากนี้

 • ทราบถึงคุณค่าหรือจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตนเอง สไตล์การสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการค้นหา พัฒนา หรือ เปลี่ยนแปลงตนเอง
 • เข้าใจสิ่งฉุดรั้งในโลกภายในของตัวเอง และวิธีการก้าวข้าม รู้เท่าทันแพทเทิร์นความคิด และสามารถจัดการความคิดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ทราบถึงวิธีการสร้าง การรักษาขอบเขต และรู้แนวทางการปฏิเสธอย่างมีขอบเขตเพื่อรักษาสมดุลของสภาวะใจตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถนำวิธี และทฤษฎีการสื่อสารต่างๆ ไปใช้ได้จริง และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในที่ทำงานและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น
 • มีกรอบความคิดใหม่ มุมมอง วิธีการสื่อสารและการกระทำและนิสัยใหม่ 
 • สามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจแนวคิด และมุมมอง ของคนแต่ละวัย เพื่อลดความขัดแย้งภายในที่ทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะสำคัญในการบริหารทีม ผ่านคอร์สอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลและกลุ่มทั้งด้านการพัฒนาตนเอง mindset และทักษะสำคัญต่างๆในการบริหารจัดการตนเองและทีมงาน
 • ทราบถึงแนวทางรับมือกับความท้าทายและปัญหาที่เผชิญอย่างสอดคล้องตามบุคลิค จุดแข็ง ความสามารถและสถานการณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
 • เรียนรู้ทักษะสำคัญที่ผู้บริหารหลายคนมักมองข้าม เช่นการบริหารจัดการตัวเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับตนเองทีมงานและคู่ครอง ทักษะการบริหารจัดการสมดุลชีวิต
 • โปรแกรมการโค้ช 6-12 ครั้ง ขึ้นกับแต่ละบุคคล
 • Strengths-based Approach 
 • NLP (Neuro Linguistic Program)
 • NVC Communication 
 • Empathetic Communication
 • Story Telling
 • Positive psychology
 • Coaching & Mentoring
 • Private Practice
 • Deep Listening
 • Assertive Communication
 • NVC Communication การสื่อสารสร้างสันติ
 • Difficult Conversation
 • Team Appreciation
 • ทักษะการให้และรับ Feedback ทีมงาน
 • ทักษะการโน้มน้าวเชิงบวกและการเล่าเรื่อง Story Telling

Your Personal Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา >

Strengths-based Executive Coach/ Management Consultant / Leadership Communication Coach

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

Responsibility | Deliberative | Relator | Analytical | Focus

ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์

COMMUNICATION COACH, PRESENTATION & PITCHING

Responsibility | Relator | Analytical | Achiever | Significance

Leadership Communication

Coaching & Mentoring Program
฿ 60,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths (Value 2,125 THB)
 • 6 Online Private Sessions via Zoom ( 1.5-2 Hrs Per Session)
6 Sessions

Leadership Communication

Coaching & Mentoring Program
฿ 120,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths (Value 2,125 THB)
 • 12 Online Private Sessions via Zoom ( 1.5-2 Hrs Per Session)
12 Sessions