Leadership SPRING™
Strength-based Leadership Development
Series Program

หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำด้วยจุดแข็ง

4 Modules 

 

19-20 กพ , 26-27 กพ , 18-19 มีค.

 

Unlocking Leadership Potential, Communicate & Leader Better Through Strengths-based Approach

โปรแกรมพัฒนาทักษะผู้นำแห่งอนาคตด้วยจุดแข็ง เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำผ่าน 3 มิติ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เพื่อให้ผู้นำสามารถดึงศักยภาพตัวเองและทีมงานจากจุดแข็งออกมาได้สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยดึงศักยภาพและจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออย่างเต็มศักยภาพตนเองและองค์กร
 2. เพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่บุคลากรมีอยู่แล้วในองค์กรให้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
 4. เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือการโลกที่เปลี่ยนแปลงบริบทอย่างรวดเร็ว
strengths-based leadership

ความแตกต่างของหลักสูตรเรา

9

Focus on Inside-out Transformation With Greater Self-awareness

มุ่งเน้นการปลดล็อคศักยภาพรายบุคคลจากภายนอกผ่านการรู้จักตัวเองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมพาจับมือวางแผนการพัฒนาจุดแข็ง ลงมือทำและวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน

เราจะนำคนได้และบริหารคนได้ดี ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ดีก่อน

6

Unlocking Leadership Potential Through Strengths-based Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ
ด้วยจุดแข็งเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนา
ตนเองที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เร็วและยั่งยืนกว่าการพัฒนาจุดอ่อน ช่วยร่นระยะเวลาในการปิด Competency Gap รายบุคคลได้ดีและยั่งยืน

7

Focusing on developing Future-ready Leaders

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Upskills, Reskills ให้ทัน และเก่งงานในยุคดิจิทัล

8

Blended-Learning Solution

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน Class Room + Online + One-on-one + Group Coaching + Reinforcement E-Learning  มุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์จริง สามารถนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ไม่ใช่แค่เรียนแล้วไม่เอาไปลงมือทำ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Benefits

9

Mindset

 • Growth mindset
 • Leadership Mindset
 • การยอมรับความแตกต่าง
8

Tool sets

 • แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup-CliftonStrengths Assessment All 34
 • Grow Model
 •  NVC Non-violence Communication
6

Skill & Competencies

 • Self-awareness
 • Self-reflection
 • Self-leadership
 • Self-development
 • Healthy relationship with self & others
 • Building Mutual Trust & Respect
 • Goal setting
 • Feedback & Review
 • Inspiring Trust
 • Support & Appreciation
 • Engaging & Motivating Self and Others
 • Coaching & Mentoring
 • People & Team Development 

Our Tools
แบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths ( ชื่อเดิม StrengthsFinder)
เครื่องมือที่ใช้มาช่วยเพื่อร่นระยะเวลาปลดล็อคศักยภาพ

4 Learning Modules 

Module 1: Strengths-based Leadership in Action

Self-awareness : ปลดล็อคศักยภาพผู้นำด้วยจุดแข็ง แปลงพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34
Leading Self : พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในตนเอง (Self-leadership) รู้วิธีปิดจุดอ่อน จุดบอด และจัดการพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง
Leading Others : เรียนรู้การประยุกต์ใช้จุดแข็งของตนเองมาบริหารทีมและการสร้าง Trust
Leverage Strengths : 
- เรียนรู้การนำจุดแข็งของตัวเองมาปลดล็อคศักยภาพและมีทักษะการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น
- เรียนรู้วิธีการใช้ Team Grid ในการบริหารจัดการทีม
1 วัน

Module 2: Strengths-based Leadership Communication

หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำ ให้สามารถฟังและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เข้าใจแพทเทิร์นจุดแข็ง จุดอ่อนการสื่อสารของตัวเอง
– เรียนรู้เทคนิคและ framework การฟังและฝึกสื่อสาร
– เรียนรู้ทักษะการสื่อสารต่างๆที่เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้นำกับ 6 Core Leadership Communication Skills
1) Rapport Building ฝึกสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกใทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น
2) Deep Listening Skills ฝึกฟังอย่างใส่ใจเชิงลึก และรียนรู้เทคนิคการฟังในสิ่งที่คนไม่ได้พูด
3) Assertive & Collaborative Communication ฝึกสื่อสารอย่างมีจุดยืนและมีส่วนร่วม ฝึกเทคนิคการสื่อสารรจูงใจ โน้มน้าวทีมงานต่างสไตล์ผ่านการเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคน
4) Positive Questioning & Feedback ฝึกถามคำถามเชิงบวกแทนการถามคำถามที่ทำให้คนอึดอัดและการฟีดแบคพูดคุยสื่อสารกับทีมงานเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เทคนิค แนวทางการสื่อสาร ฟัง ฟีดแบค และชื่นชมทีมงานบนจุดแข็ง
5) Self & Team Appreciation ฝึกขอ & ให้ความชื่นชมเติมอาหารใจและเห็นคุณค่าอย่างจริงใจทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง
6) Handling Difficult Conversation ฝึกเปลี่ยนความคาดหวัง(ที่ไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายรู้ เป็นการขอร้องอย่างชัดเจน รวมถึงการสื่อสารในบทสนทนาที่ซับซ้อนและลำบากใจเช่น ต้องฟีดแบค ฝึกบอกปฏิเสธและฝึกรับมือเมื่ออีกฝ่ายบอกปฏิเสธ
1 วัน

Module 3: Strengths-based Team & People Management

เรียนรู้แนวทางการบริหารทีมด้วย Strengths-based Approach ใน 4 มิติ
ATTRACT & INTERVIEW : วิธีการดึงดูดและสัมภาษณ์บุคลากรให้ได้ยินพรสวรรค์และจุดแจ็งที่แท้จริงด้วย STAR MODEL
RETAIN : วิธีการรักษาคนที่ใช่ให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยการ เปิดพื้นที่ให้ได้ใช้จุดแข็งและ put the right man on the right job
DEVELOP :
- แนวทางการวางแผนพัฒนาทีมงานด้วย Strengths-based Individual Development Plan 
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพและปิด competency gap ของทีมงานที่มีจุดแข็งต่างสไตล์
- รู้จัก 9 box grid เพื่อใช้ประเมินศักยภาพทีมงาน
REVIEW : เทคนิคการ review ประเมินผลงานด้วย Strengths-based Approach

- Unlock Team's Potential: สามารถบริหารบุคลากรในทีมให้ได้รับงานที่เหมาะสมกับจุดแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรง (Collaboration)ให้เกิดขึ้นภายในทีม รวมไปถึงการดึงความสามารถของคนในทีมออกมา ผู้นําซื้อใจบุคลากรในทีมได้

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2 วัน

Module 4 : Leader as (Strengths) Coach and Mentor

หลักสูตรอบรมผู้นำในบทบาทโค้ชจุดแข็ง
-เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญของการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง ความรู้เบื้องต้น ทักษะและการนำไปใช้
- คุณสมบัติที่ดีของผู้นำในบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง 
- ประโยชน์ของการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพของทีม  การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
RAPPORT 
- เรียนรู้และฝึกสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อใจ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ขั้นตอนการโค้ช และการติดตามผล
DEEP LISTENING
- ฝึกการฟังเชิงลึก
POWERFUL QUESTIONING
- ฝึกตั้งคำถามทรงพลังในระหว่างการโค้ช 
COACHING WITH GROW MODEL
- ฝึกโค้ชจุดแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมผ่าน G.R.O.W Model
-วางแผนการนำการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงไปใช้กับทีม
2 วัน

รายชื่อวิทยากร

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

mindspring team (1)

ณัฐพล เชติยานนท์ >

MANAGEMENT CONSULTANT

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

กชกร สกุลอิสริยาภรณ์

กชกร สกุลอิสริยาภรณ์ >

Strengths Coach/ Talent, Parent & Youth Coach (PCC)

Deliberative | Learner | Individualization | Maximizer | Focus

Date & Location
Next Date : 19 Feb-19 Mar 2024
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม S31 ห้อง Roof Top ชั้น 22
545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110

Program Fee

Bundle 4 Modules ฿ 78,900 THB /Person (จาก 90,600 บาท)

Early bird 10% ภายในวันที่ 31 มกราคม 2024

Module 1/Leadership in Action 15,900 THB / 19 Feb 24
Module 2 / Leadership Communication : 15,900 THB/ 20Feb 24

Module 3 / Strengths-based People & Team Management : 29,400 THB/ 26-27 Feb 24

Module 4 / Strengths-based Leader as Coach & Mentor : 29,400 THB/ 18-19 Mar 24

(สามารถเข้าโมดูลใดโมดูลหนึ่งได้)