fbpx

โปรแกรมที่ปรึกษาและการโค้ชส่วนบุคคลเพื่อก้าวข้ามวิกฤติวัยกลางคน
Mid-life Crisis Breakthrough Coaching Programme
teaches you how to manage your strengths, thoughts, and beliefs
so you can be in control of your life and unlock your full potential.

1:1 Strengths-based Mid-life Crisis Breakthrough Coaching Program

฿ 4,500 : Online Course
฿ 36,000 : 3 Sessions/ 6 Weeks Program
฿ 54,000 : 6 Sessions/ 12 Weeks Program

มุ่งเน้นการค้นหาตัวตน ชัดเจนกับเป้าหมายและทิศทางใหญ่ของชีวิต ก้าวข้ามภาวะสับสนในช่วงวิกฤติวัยกลางคน

Don’t Let Life Just Happen to You…

Let’s Say Hello To The New Success,  Inner Freedom, Happiness and Alignment.

When Midlife Becomes A Crisis

 

Let’s Bring Clarity To Your Life With An in-depth self-breakthrough coaching program
to discover who you are, reconnect with your truth, and figure out what you should do with your life.

 

 

หากคุณกำลังเผชิญวิกฤติวัยกลางคน (Midlife Crisis) อยู่ เจอปัญหา อุปสรรคบางอย่าง
เหมือนจะเข้าใจการจัดการ แต่ไม่สามารถก้าวข้ามจัดการปัญหาเหล่านั้นได้เสียที

หากคุณคือคนที่อยากจะออกจาก Comfort Zone ได้แต่คิดวนเวียนมาหลายปี แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี

คุณกำลังใช้ชีวิตด้วยการเป็นคนอื่นและเพื่อคนอื่นอยู่หรือเปล่า ?
หากคุณคือคนที่ดูเหมือนจะมีพร้อมทุกอย่างที่ใครๆต้องการ แต่สุขไม่สุด

หากคุณคือหนึ่งในคนที่คิดดี ทำดี ตั้งใจ มุ่งมั่นและรักการพัฒนาตนเอง
แต่ยังไม่สามารถก้าวผ่านอะไรบางอย่างได้สำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าติดตรงไหน

เปรียบเหมือนผีเสื้อในโหลแก้วที่พร้อมจะโบยบิน … รู้สึกว่ากำลังบินอย่างสุดกำลัง … แต่แท้จริงยังอยู่ที่เดิม

…..โปรแกรมนี้จะช่วยเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับคุณ …..

เราจะช่วยให้คุณรู้จักตัวตนคุณเองในมิติที่ลึกกว่าเคย… ช่วยสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณและสิ่งคุณมองไม่เห็นในระดับจิตใต้สำนึกเช่น ความเชื่อ กรอบความคิดหรือการขาดทักษะชีวิตบางอย่าง ที่ฉุดรั้งตัวคุณเองไว้จากความสุขความสำเร็จต่างๆ

Self-sabotage : Sometimes, your mind is your own worst enemies.

คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันแบบ Outside-in เดินตามเป้าหมายบนความคิด ความเชื่อ ความคาดหวังและแรงกดดันของคนอื่น อาจเป็นครอบครัวหรือกรอบสังคมที่ตัวคุณเองก็อาจไม่รู้ตัว

คุณภาพชีวิตและความสุข ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
ในสถานการณ์ต่างๆ นั้น อาจมี สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราไม่สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมได้ แต่เป็นการโต้ตอบอัตโนมัติอย่างไม่รู้ตัว (Unconscious Being) ด้วยสมองส่วนหลัง (Survival brain) ขาดการยั้งคิด 

เมื่อใช้ชีวิตแบบนี้เป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ผลเสียต่อชีวิตและความสัมพันธ์ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้ออกห่างจากตัวตนและใช้ชีวิตสวนทางกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ขาดความสอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอก ทั้งตัวตน ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ทำ ผสานกับการมีพฤติกรรมและกรอบความคิดบั่นทอนตัวเอง (Self-Sabotage) โดยไม่รู้ตัวเป็นระยะเวลานาน เป็นต้นเหตุของภาวะความเครียดสะสม เกิดความขัดแย้งในใจตัวเองไม่มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตขาดสมดุลชีวิต มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และความสัมพันธ์  

What makes our program different

เราออกแบบโปรแกรมการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบ Inside-out ที่แตกต่าง ได้ผลเร็วและยั่งยืนออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลัก Neuro-Science ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน

Program Benefits

Let's spring clean your mind, unlock what holding you back and become the better version of yourself

Self-mastery : Making your mind your best friend.

You have a purpose. We help you align and transform from the inside out.

You are unique. You are powerful. Stop trying to be who you’re not. Start focusing on your talents with CliftonStrengths 34, and be more of who you already are.

เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน เราจึงพัฒนา SPRING™ 6 Steps of Transformation Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนา 6 มิติสำคัญในชีวิตให้สอดคล้องกัน เราใช้กระบวนการที่แตกต่างและยั่งยืนกว่าการโค้ชทั่วไปด้วยการผสานการโค้ชด้วย 4 ศาสตร์ที่มุ่งเน้นการทำงานกับโลกภายในเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก

SPRING™ 6 Steps of Transformation

Brain-based Coaching & Mentoring Process

"Reconnect to what really matters. Keep the focus on what you can control. Transform the way you think, live, lead, work"

S

Strength & Authentic-Self Awareness

P

Meaningful Purpose & Fulfilment

R

Positive Relationship  of Self & Others

I

Inner World Alignment

N

New Way of Thinking and Doing

G

Getting Things Done

Behavior Cycle
รู้จักตัวตนตามธรรมชาติ (Authentic-Self) ที่มาของศักยภาพ สำรวจวงจรพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก จุดแข็ง จุดอ่อน จุบอด สู่การกระทำและผลลัพธ์ในปัจจุบัน 
– รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร สามารถใช้พรสวรรค์และจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวสร้างความแตกต่างและสามารถ connect กับคนรอบตัวได้ดีขึ้น
– รู้จุดบอด Blind spot เข้าใจกลไกการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) และพฤติกรรมการฉุดรั้งตัวเอง (Self-Sabotage) ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่เรายังเป็นวัยเด็ก ทำให้เรามีพฤติกรรมและการตอบสนองรับมือมือกับเรื่องราวต่างๆในด้านลบ
-รู้ความรู้สึก (Real Feeling) และความต้องการ (Needs) ที่แท้จริงของตัวเอง


– มุ่งเน้นการทำความเข้าใจความต้องการของตนเอง และการตั้งเป้าหมายและมีทิศทางชีวิตที่ชัดเจนสอดคล้องกับโลกภายใน
– ชัดเจนกับความต้องการของตัวเอง มีเป้าหมายชีวิต วิสัยทัศน์และแผนการลงมือทำในปีถัดไป
– นิยามความหมายและหน้าตาความสำเร็จและความสุขของตัวเองใหม่ (Inside-out Success)

– รู้วิธีพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเลิกนิสัยบั่นทอนตัวเอง (Self-sabotage) เปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อโลกเป็นเชิงบวก มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง จากภายในสู่ภายนอก
– พัฒนาการใช้ภาษาเชิงบวกทั้ง Self Talk และการสื่อสาสารกับคนรอบข้าง
– รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไป เข้าใจวิธีการเติมเต็มและดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะสมเฉพาะตัวของคุณ
– เข้าใจ trigger ของพฤติกรรมฉุดรั้ง เพื่อหยุดวงจรและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่

– ปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาสมองส่วนความคิดเชิงลบ (Problem Talk)  มุ่งใช้ศักยภาพการใช้ภาษาสมองส่วนความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Talk)
– มุ่งเน้นการพัฒนาโลกภายในของตัวเอง เช่น กรอบความคิดที่บูดเบี้ยว อคติ ความไม่จริง ความคิดแบบเหมารวม ความเชื่อที่ผิดๆ ความกลัว ที่ฉุดรั้งตัวคุณไว้ ให้มีความสอดคล้องทั้งโลกภายนอก (Conscious Mind) และโลกภายใน (Sub-conscious Mind)

 • เติมอาหารสมอง ด้วยกรอบความคิดใหม่ เครื่องมือใหม่ สร้างทางเลือกใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง
 • เข้าใจวิธีการบริหารสมดุลชีวิต มีกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ที่จะนำพาตัวเองไปสู่การประสบความสำเร็จ มีความสุข และสมดุลอย่างสอดคล้อง 
 • รู้วิธีการตัดสินใจและ Validate ความคิดและทางเลือกได้อย่างมั่นใจ

– ฝึกฝนซ้ำๆ เพื่อสร้างกรอบความคิด ทักษะและพฤติกรรมใหม่ที่ยั่งยืน
– เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการชีวิตด้วยหลักผ่อนแรงและลงมือทำ
– เข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง

โปรแกรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 โมดูล

MODULE 1: ทำแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder 34 Theme และ Career Planning Work-book 

ผู้รับการโค้ชต้องทำแบบประเมินจุดแข็ง และ เตรียมวางแผน Career Planning ให้เรียบร้อย อย่างน้อย 7 วัน ก่อนรับการโค้ช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

Discover Your True-Self & Strengths

MODULE 2:  อ่านผลแบบประเมิน CliftonStrengths และโค้ชโดยโค้ชจุดแข็ง

(ทาง Video Call ครั้งละ 1.5 ชม.)
 • ช่วยชี้จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดและ จุดแข็งที่มักทำปัญหาให้ชีวิตที่ผู้ทำแบบประเมินอาจไม่สามารถตีความจากการอ่านแบบประเมินด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัยโค้ชช่วยประเมินให้
 • แนะนำแนวทางการ Leverage จุดแข็งของตัวเอง
 • แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ฉุดรั้งและกั้นความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program​

MODULE 3:  Self-paced Online Video 

 • คอร์สออนไลน์ Comfort Zone Hacks
 • คอร์สออนไลน์ 30 Days Challenge : Best Life Breakthrough

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในหลากหลายมิติ ได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง ได้มองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ กลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต รักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป จุ๊บมีความสุขกับชีวิตและเบาสบายขึ้นมาก ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“การเข้าโปรแกรมช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

We Help You Spread Your Wings And Learn To Fly
การมี ที่ปรึกษาส่วนตัว” หรือ “โค้ช” ที่มีจรรยาบรรณและถูกจริต จะช่วยพาคุณเปิดใจ สะท้อนปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร ช่วยพาผู้เรียนมองภาพรวมนำความรู้มาต่อเป็นจิ๊กซอว์เป็นภาพใหญ่และพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จและ transform ได้จริง

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ปิดกั้นความเป็นตัวตนของคุณและฉุดรั้งความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง … ด้วยตัวของคุณเอง

คำถามที่พบบ่อย

1. นัดเพื่อปรึกษาพูดคุย ทดสอบความเข้ากันได้และประเมินความพร้อมกับ อจ. แป้ม 30 นาที (ไม่มีคชจ.)
2. Self Assessment | ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา CliftonStrengths >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน และพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว (Self-Sabotage)  

3. Personalized Coaching Journey | อจ. แป้มวาง Coaching Journey ให้ส่วนบุคคลหลังจากเห็นผลแบบทดสอบ
4. One on One Coaching & Mentoring | ดำเนินการโค้ชตาม Journey และตารางเวลาที่ตกลง ทางโปรแกรม Zoom
5. Reinforcement Programเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดการเข้าโปรแกรมการ จะมีการ Check In และอัพเดทความคืบหน้า และมี Self-Work, Online Video ให้ดูระหว่าง Session ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์

ทั้งนี้โปรแกรม ไม่มีรายงานสรุปความคืบหน้าเป็นทางการ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee จะต้องมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช (High Commitment) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา ทำการบ้านและการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

 

ผู้เข้ารับการโค้ชสามารถเลือกพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษได้ในช่วงระหว่างการปรึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (whole Person Development) โดยมุ่งเน้นสิ่งที่แต่ละท่านต้องการก้าวข้ามอาทิเช่น

– ขาดแรงบันดาลใจในชีวิตและไม่มีความสุขกับงาน
– สับสนและขาดเป้าหมายชีวิต
– รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอ และไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนเองถนัด
– Burnout เบื่องาน หมดไฟ
– ตั้งใจ มุ่งมั่นแต่ชีวิตไม่เดินหน้า ต้องการออกจาก Comfort Zone แต่ทำไม่ได้สักที
– ชีวิตการทำงานวุ่นวาย แต่ไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่ควรจะเป็น
– ตามหาบางอย่างในชีวิตที่ขาดหายไป แต่่ไม่รู้ว่าคืออะไร – กำลังรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ไม่รู้จะทำอะไร – เริ่มมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ทั้งกับตัวเองและคนใกล้ชิด – ขาดสมดุลชีวิต

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่ปรึกษาหรือโค้ชที่ช่วยเป็นกระจกสะท้อนและชี้ทางให้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะช่วง Mid-Life (วิกฤติวัยกลางคน) ที่มีความสับสนในช่วงชีวิตและมีภาระและความรับผิดชอบสูงมากในหลากหลายหน้าที่ในชีวิต

เบื่อหมดไฟ ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนสายงานไปทำอะไร

ผู้ที่ต้องการออกจาก Comfort Zone ของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

 ผู้ที่มีเรื่องใหญ่ให้ต้องตัดสินใจ ได้แต่คิดวนวียนไม่สามารถหาทางออกได้

 ผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง และมี Commitment สูง (หากท่านไม่มีเวลาและยังไม่พร้อม ไม่แนะนำค่ะ)

 ผู้ที่พร้อม เปิดใจยอมรับและตระหนักรู้ว่า ตัวคุณเองคือหัวใจสำคัญของการมีความสุขและประสบความสำเร็จ และเข้าใจยอมรับว่าเมื่อคุณติดปัญหาคุณคิอคนเดียวที่จะพาตัวคุณเองออกมาจากปัญหาเหล่านั้นได้

ขอบเขตการโค้ช จะอยู่ภายใต้ขอบเขตว่า เราจะปรับปรุง จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ ซึ่งคือตัวคุณเอง

– ผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วและเป็นน้ำเต็มแก้ว
– ผู้ที่ไม่พร้อมรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง
– ผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
– ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 1-3 เดือน

หากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม

Meet Your Strength-based Work-Life Transformation Mentor

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Futuristic | Developer | Positivity | Maximizer | Activator

ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมุ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง

เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากบัญชีการเงิน ไปการตลาด HR และ จบลงด้วยงานที่รักคือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming
* Gallup-certified CliftonStrength Coach
* Certified Transformational Coach, Professional Level
* NVC (Non-violence Communication) Empathy Coaching

หมายเหตุ :
1.ทุกท่านจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเข้ากระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น 
สามารถติดต่อทีมงานเพื่อนัดประเมินได้เลยค่ะ

2. สำหรับท่านที่มีภาวะความเครียดสะสม ,  Mental Disorder หรือซึมเศร้า ต้องแจ้งก่อนการประเมิน เนื่องจากต้องมีนักจิตวิทยาบำบัดร่วมทีม 

3.ทั้งนี้หากประเมินว่า มีความท้าทายในด้านสภาวะทางอารมณ์ ที่เกินขอบเขตความสามารถของกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการโค้ชและจะช่วยให้คำแนะนำในการบำบัดหรือการรับคำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling) ภายใต้การดูแลรักษาแบบรายบุคคลอย่างตรงจุดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการโค้ชและการบำบัดหรือการรับคำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Invest in yourself

Self-paced Online Challenges

Mid-life Breakthrough

6 Weeks Challenge
฿ 4,500
 • ชัดเจนกับตัวเอง และทิศทางชีวิต ลงลึกการจัดการพฤติกรรมและ Mindset ฉุดรั้งตัวเอง ​และการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Self-paced Coaching + Video + E-Book ดูได้ 1 ปี
 • เครื่องมือ Self-Coach ที่สามารถนำไปจัดการตนเองได้ตลอดชีวิต
 • มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับตัวเองและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน
Online Course

สำหรับท่านที่เคยทำแบบทดสอบจุดแข็งแล้วชำระเพียง 2,750 บาท

Deeper Awareness & Clarity

1:1 Mid-life Crisis Breakthrough

6 Weeks Coaching Program
฿ 36,000
 • ชัดเจนกับตัวเอง และทิศทางชีวิต ลงลึกการจัดการพฤติกรรมและ Mindset ฉุดรั้งตัวเอง ​และการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Online Group Coaching (3 ชม.)
 • มุ่งเน้นการรู้จักตัวตนที่แท้จริงระดับลึก
 • Session 3 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom
 • Self-paced Coaching + Video + E-Book ดูได้ 1 ปี
 • เครื่องมือ Self-Coach ที่สามารถนำไปจัดการตนเองได้ตลอดชีวิต
3 One on One

Full Transformation

1:1 Mid-life Crisis Breakthrough

12 Weeks Coaching Program
฿ 54,000
 • ชัดเจนกับตัวเอง และทิศทางชีวิต ลงลึกการจัดการพฤติกรรมและ Mindset ฉุดรั้งตัวเอง ​และการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Online Group Coaching (3 ชม.)
 • มุ่งเน้นการรู้จักตัวตนที่แท้จริงระดับลึก
 • Session 6 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom
 • Self-paced Coaching + Video + E-Book ดูได้ 1 ปี
 • เครื่องมือ Self-Coach ที่สามารถนำไปจัดการตนเองได้ตลอดชีวิต
6 One on One