Mind SPRING™
Online 3 Months Personalized
Strengths-based Self Leadership Mastery
โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการตนเองจากจุดแข็ง
แบบต่อเนื่อง 3 เดือน
มีโค้ชจุดแข็งให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

Let’s unlock your hidden potential, level up your work-life,
bring out the best version in you from the inside-out.


เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการตนเองจากจุดแข็ง สู่การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
เป็นคุณที่แตกต่าง ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ทางลัดสู่การใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพ ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอดที่ฉุดรั้งภาวะผู้นำในตนเองจับมือพาคุณพัฒนาตนเองแบบไร้ขีดจำกัดจากภายในสู่ภายนอก
.
โปรแกรมพัฒนาตนเองที่จะทำให้คุณเรียนรู้ทักษะการรู้จักตัวตน ออกแบบแห่งชีวิต ค้นพบสิ่งฉุดรั้งในตัวเองทั้งความเชื่อ พฤติกรรมให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเปลี่ยนเป็นคุณใน best version
.
เรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (Self-leadership) ลงมือทำจริงครบ 6 ขั้นตอนตามแบบฉบับ SPRING Model >> 6 steps strategy to unlock your full potential and inner strengths from the inside out

#อยากใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและสามารถนำผู้อื่นได้ดีต้องเข้าใจ รู้จักตัวตนและความต้องการของตัวเองให้ได้ดีก่อน กับโปรแกรมที่จะพาคุณมาทำความรู้จักตัวตน+สร้างตัวตนจากศักยภาพภายใน+ ออกแบบชีวิต + พัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (self-leadership) และทักษะชีวิตอย่างตรงจุดแบบ Step-by-step !

Shortcuts To The New Happiness & Success.
Discover Your True-self, Design The Life You Love, Transform Your Life And Become A Better You.

Self-Leadership หรือการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเองไม่ว่าจะเป็น การตั้งเป้าหมาย การสื่อสาร ทัศนคติบวก การเข้าใจและบริหารทีมงาน คนเราต้องมี 3 เก่ง (เก่งตน + เก่งคน + เก่งงาน) หลักสูตรนี้จะช่วยให้เราเข้าใจแนวทางในการเก่งตนซึ่งเป็นพื้นฐานของการเก่งงาน เก่งคนและเป็นผู้นำที่ดี

หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง” Strengths-based Self Leadership Development Program เป็นหลักสูตรที่จะพาท่านพัฒนาศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ ทลายขีดจำกัดและสิ่งฉุดรั้งในตัวเองเพื่อการบริหารจัดการงานและคนให้มีประสิทธิภาพลื่นไหลมากขึ้น เราพัฒนา SPRING Model เพื่อเป็น Roadmap ทางลัดที่จะช่วยร่นระยะในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองผ่านการพัฒนาทักษะสำคัญ จากภายในสู่ภายนอก ผ่านการผสานศาสตร๋ Neuro Science และ Strengths-Based Approach (ไม่ใช่แค่คอร์สออนไลน์แต่จะได้เครื่องมือการ coach ตัวเองที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต)

โปรแกรมมุ่งเน้นพัฒนาตนเองแบบองค์รวมจากจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค้นหาตัวตน ออกแบบชีวิต เข้าใจการทำงานของสมอง อัพเกรดชุดความคิด ผ่านกระบวนการพัฒนาตนเองแบบ Blended Learning Solution ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน จับมือทำ สำหรับผู้ที่จริงจังกับการ Transform ตนเอง  ออกแบบการเรียนรู้แบบ Whole Process ที่มีความแตกต่างจากการโค้ชทั่วไป  (Reflect > Reconnect > Re-align > Relearn > Transform) ช่วยให้การ Transform ได้ผลยั่งยืนและได้ผลลัพธ์เร็วกว่าการโค้ชทั่วไป

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่

จะดีกว่าไหม ??
ถ้าเราสามารถร่นระยะเวลาลองผิดลองถูกจากหลายปีให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ปลดล็อคศักยภาพ พัฒนาตนเองเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างถูกทิศถูกทางใน 3 เดือน

เราจะช่วยให้คุณค้นหาพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองและแปลงเป็นจุดขาย จัดการจุดอ่อน จุดบอดได้อย่างตรงจุด เพิ่มทักษะที่เหมาะสมกับจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณ

ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงานและส่วนตัวด้วยการใช้จุดแข็ง ช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด
 
 

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง)
จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

Introducing

Strengths-based Approach Program

Programme Details

12 Weeks Online Course

icon3

4 Online Group Coaching
(3 Hrs Via Zoom)

1-on-1 Coaching (Optional)

3 Months Self-Leadership Mastery Learning Journey

Part 1: Unlock your hidden potentials, level up your life & career with Clifton StrengthsFinder


Pre-Program : True Self Discovery With Clifton StrengthsFinder ค้นหา ตัวตน เอกลักษณ์ รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดตัวเองผ่าน Clifton StrengthsFinder

Week 1: Strengths-based Life Leveraging (Group Coaching 3 Hrs Zoom)
> Strengths-based Life Leveraging Strategy
เรียนรู้เครื่องมือผ่อนแรงในยุค Digital วางแผนการ leverage จุดแข็งตัวเองด้วยกลยุทธ์ผ่อนแรง
To do: จับมือวางแผนพัฒนาจุดแข็งและทักษะที่ใช่ (IDP-Individual Development Plan)
> Creating Strengths-based Professional Personal Branding แปลงจุดแข็งเป็นจุดขาย ออกแบบตัวตนสร้าง Personal Branding
- To do : จับมือออกแบบ identity map & personal branding ของตัวเอง
> Thinking Management & Mind Set/ Limiting Belief Change
- เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการความคิด ความทรงจำและความเชื่อที่ฉุดรั้ง - เรียนรู้ทักษะการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ความเชื่อให้มีคุณภาพ
> Work-life To Do List & Prioritization Skills
- เรียนรู้เทคนิคการจดบันทึก การจัดการและจัดสรรลำดับความสำคัญชีวิตประจำวันและการทำงาน
> Inside-out Decision Making เข้าใจแพทเทิร์นความคิดการตัดสินใจของตัวเอง เรียนรู้ทักษะการเลือก ตัดสินใจจากความต้องการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Week 2 : Self-leadership Development Journey & Plan - To do: ทำ Self Work วางแผนการพัฒนาตนเองในช่วง 3 เดือนแบบ Step-by-step

Week 3: Finding Thinking and Behavior Patterns รู้จักแพทเทร์นของตัวเองเพื่อ Break the Loops
- To do: ทำ Self Work การคิด สื่อสาร ลงมือทำ ค้นหาแพทเทิร์นของตัวเองในมิติต่างๆของชีวิต

Week 4: Strengths-based Work-life Design ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง
To do : จับ มือออกแบบพิมพ์เขียวชีวิต (life blueprint canvas) ในแบบของตัวเอง และวางแผนเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องทั้งโลกภายนอกและภายใน เรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างจริงจังและทำได้จริง โดยไม่ละทิ้งพรสวรรค์และความเป็นตัวเอง

Part 2: Improve Your Strengths-based Communication & Self-relationship

Week 5: Positive Self talk & Strengths-based Communication
เข้าใจแพทเทิร์นการสื่อสารของตัวเอง เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก มีจุดยืน รู้จักปฎิเสธ รับและขอความช่วยเหลือ รับคำชม สร้างขอบเขตที่ดีให้กับตัวเอง
Week 6: Self-Love & Self-care Daily Routine
ทักษะการดูแลและเติมเต็มตัวเองที่ถูกต้องและการปรับกิจวัตรประจำวัน

Week 7: Inner Strengths Growth
เรียนรู้ทักษะ พัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพตัวเอง (self-esteem)เพิ่มความมั่นใจ (self-confidence) จากภายในสู่ภายนอก

Week 8: Stress & Burnout Management (Group Coaching 3 Hrs Zoom)
- เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการความเครียด ป้องกันและจัดการๆ Burnout เข้าใจแพทเทิร์ท ตัวกระตุ้นความเครียดและความโกรธของตัวเอง
- เรียนรู้โภชนาการที่ช่วยป้องกันและส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี

Part 3: Leverage Your Strengths, Confidently Get out of Comfort Zone

▫️Week 9: Fear Management เรียนรู้เทคนิคการจัดการความกลัว

▫️Week 10: Blind spot & New Habits Mastery
- เรียนรู้เทคนิคการจัดการจุดบอด พฤติกรรมฉุดรั้ง ออกแบบนิสัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่
▫️Week 11-12: Comfort Zone Hack
- เข้าใจวิธีการออกจาก comfort zone จัดการความกลัว หา support system ที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้วิธีการสร้าง Support System เพื่อให้ตนเองสามารถลงมือทำได้ตามแผนชีวิตและงานที่ตั้งไว้อย่างมีวินัย

Module 1: True-self Discovery With Clifton StrengthsFinder
ค้นหาตัวตนแท้จริงภายใน

- รู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ความต้องการ ความเชื่อ ความกลัว พฤติกรรมและความคิดที่ฉุดรั้ง
- รู้จักและคลาย Pattern (รูปแบบ) ความคิดและพฤติกรรมที่ฉุดรั้งตัวคุณเอาไว้
- To do : จับมือออกแบบ identity map & personal branding ของตัวเอง

Module 2 : Strengths-based Life & Career Design
ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง

- ค้นหาความต้องการของชีวิตและมีทิศทางชีวิตที่ชัดเจน พร้อมวิธีการออกจาก comfort zone แบบ step-by-step
- หาความสอดคล้องของเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการทำงาน (Work-life Alignment )
- To do : จับมือออกแบบพิมพ์เขียวชีวิต (life blueprint canvas) ในแบบของตัวเอง และวางแผนเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องทั้งโลกภายนอกและภายใน เรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างจริงจังและทำได้จริง โดยไม่ละทิ้งพรสวรรค์และความเป็นตัวเอง

Module 3 : Self-Relationship Mastery

- มุ่งพัฒนาการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง การบริหารจัดการพลังงาน ความเครียด รวมถึงการใช้ภาษาเชิงบวก
- Needs & Feelings Mastery
- Stress Mgt based on NVC & TRE
- Positive self talk & affirmations
- Self-love Mastery
- Healthy boundary development

Module 5: New Skills & Habits Mastery

- เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาปรับพฤติกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่
- วางแผนและสร้างนิสัยเพื่อจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเช่น
- Daily decision making mastery
- Problem solving with visual thinking
 • บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ Start-up Founder ผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้สามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

 • ผู้ที่เคยลงเรียน อ่านหนังสือและพยายามพัฒนาตนเอง แต่ยังไม่สามารถปลดล็อคหรือเพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสม ยังคงเจอปัญหาเดิมๆในชีวิต

 • ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์และจริงจังกับการพัฒนาตนเองในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้

 • ทราบถึงคุณค่าหรือจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการค้นหา พัฒนา หรือ เปลี่ยนแปลงตนเอง
 • เข้าใจสิ่งฉุดรั้งในโลกภายในของตัวเอง และวิธีการก้าวข้าม รู้เท่าทันแพทเทิร์นความคิด และสามารถจัดการความคิดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ทราบถึงวิธีการสร้าง การรักษาขอบเขต และรู้แนวทางการปฏิเสธอย่างมีขอบเขตเพื่อรักษาสมดุลของสภาวะใจตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถนำวิธี และทฤษฎีการสื่อสารต่างๆ ไปใช้ได้จริง และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในที่ทำงานและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น
 • มีกรอบความคิดใหม่ มุมมอง วิธีการสื่อสารและการกระทำและนิสัยใหม่ 
 • สามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจแนวคิด และมุมมอง ของคนแต่ละวัย เพื่อลดความขัดแย้งภายในที่ทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะสำคัญในการบริหารทีม ผ่านคอร์สอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลและกลุ่มทั้งด้านการพัฒนาตนเอง mindset และทักษะสำคัญต่างๆในการบริหารจัดการตนเองและทีมงาน
 • ทราบถึงแนวทางรับมือกับความท้าทายและปัญหาที่เผชิญอย่างสอดคล้องตามบุคลิค จุดแข็ง ความสามารถและสถานการณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
 • เรียนรู้ทักษะสำคัญที่ผู้บริหารหลายคนมักมองข้าม เช่นการบริหารจัดการตัวเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับตนเองทีมงานและคู่ครอง ทักษะการบริหารจัดการสมดุลชีวิต
 • ได้รับคำแนะนำจาก mentor หลายท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล่านั้นจริงๆ (Real Life Experience Sharing)
 • มี supporting group ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
 • Strengths-based Approach 
 • NLP (Neuro Linguistic Program)
 • Positive psychology
 • Coaching & Mentoring
 • Greater Self-awareness
 • Unlock Your Strengths  & Blind spot
 • Enhance Self-management Skills
 • Enhance Leadership Communication & Team Management Skills

Meet Your Programme Director & Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
SELF-RELATIONSHIP, CONFLICT RESOLUTION, STRESS MANAGEMENT

ดร.สุนันทา เวชเฉลิมจิตร >

Executive Coach, Panic Healer, Energy Management

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
SELF-RELATIONSHIP, CONFLICT RESOLUTION, STRESS MANAGEMENT

ดร.สุนันทา เวชเฉลิมจิตร >

Executive Coach, Panic Healer, Energy Management

INVEST IN YOURSELF

3 Months Program

รับจำนวนจำกัด


Online Group Program

4 Online Group Coaching + 12 Module Online Courses
฿ 12,600
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths มูลค่า 2,125 บาท
 • Group Coaching และรับการโค้ชและคำปรึกษาแบบกลุ่มทาง zoom เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมคลาส ผ่านกระบวนการ Self-discovery ไปพร้อมกัน 3 ครั้ง (Part 1-3)
 • เรียนออนไลน์ด้วยตัวเอง 12 Modules (Part 1-3)
 • สอบถามทีมงานได้ตลอดช่วง 3 เดือน
 • Part 1: Unlock your hidden potentials, level up your career with Clifton StrengthsFinder
 • Part 2: Improve Your Strengths-based Communication & Self-relationship
 • Part 3: Leverage Your Strengths, Confidently Get out of Comfort Zone

ตาราง Online Group Coaching (ทาง Zoom)
#1 :  22 พฤษภาคม 67
#2 : 19 มิถุนายน 67
#3 : 10 กรกฏาคม 67
#4 : 31 กรกฏาคม 67

สามารถเลือกเวลา
A) รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
B) รอบค่ำ 19.00 – 22.00 น.

Tuition and Fees

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทางลัดในการพัฒนาตนเอง และต้องการปรึกษาและการโค้ชส่วนบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอกแบบองค์รวมควบคู่การพัฒนาโลกภายในและจุดแข็งให้สอดคล้องกัน (Alignment Focus) ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล แตกต่างจากการโค้ชทั่วไป ด้วยการผสาน Coaching + Mentoring + จับมือพาไปสู่ผลลัพธ์แบu Step by Step ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้การพัฒนาตนเองในบางเรื่องจำเป็นต้องอาศัยโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยสะท้อนและเสริมทักษะให้เช่น
– การจัดการและอัพเกรดความเชื่อที่ฉุดรั้ง
– การพัฒนาการใช้ภาษาเชิงบวก
– การดูแลและเชื่อมโยงกับตัวเอง
– การวางกลยุทธ์ชีวิตและทำเป้าหมายให้สำเร็จ

17-18 ธค. 2022: Module 1-3 @รร.S31 สุขุมวิท 31
– Unlocking Strengths & Leadership Blindspot 
– Strengths-based Personal Branding 
– Strengths-based Life & Career Planning (1,3,5 yr)
– Needs & Feelings Mastery
– Stress Mgt based on NVC & TRE
– Positive self talk & affirmations
– Self-love Mastery
– Healthy boundary development

21 มค. 2023 : Module 4 @Zoom 9.00-16.00 น. 
– Mindset & Limiting Belief mastery
– Time, energy & states management

18 กพ. 2023 : Module 5 @Zoom 9.00-16.00 น. 
– Daily decision making mastery
– Problem solving with visual thinking

25 มีค. 2023 : Module 6 @Zoom 9.00-12.00 น. 
– Getting Things Done

2 เมย. 2023 : Summary @Zoom 9.00-12.00 น. 
– Getting Things Done

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดซ่อนอยู่ในตัว…..
เริ่มต้นเรียนรู้พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อยกระดับชีวิต ประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งเรื่องงานและส่วนตัวอย่างไร้ขีดจำกัดไปกับเรา