fbpx

แบบประเมินจุดแข็ง Couple CliftonStrengths – 34 Themes

    ฿4,900.00

    สิ่งที่จะได้รับ

    1.แบบประเมินจุดแข็ง CliftonStrengths 2 รหัส

    2. รายงานจุดแข็ง- จุดอ่อน 2 รายงาน

    3. รายงานจุดแข็ง- จุดอ่อนสำหรับคู่ 1 รายงาน