TH | EN

GTD – Getting Things Done

GETTING THINGS DONE®

เครื่องมือบริหารจัดการชีวิต ที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นทั้งในเรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว
เพิ่มประสิทธิภาพของงานและลดความเครียดจากการทํางาน ด้วยการเข้าใจการทํางานของสมองและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วย GTD วิธีในการจัดระบบความคิดของมนุษย์ให้อยู่กับปัจจุบัน จัดระเบียบและเลือกทำงานตามความสําคัญของงาน (Priority) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดสภาวะเครียดและวิตกกังวลกับงานและเรื่องรอบตัวต่างๆ 

YOUR MIND IS FOR HAVING IDEAS, NOT HOLDING THEM ™

Getting Things Done®  โดยคุณ เดวิด อัลเลน เป็นแนวคิดที่ช่วยเพิ่ม Productivity ให้กับผู้คน และ องค์กรต่าง ๆ มาแล้วเป็นจำนวนมาก

GTD® ช่วยให้คุณสามารถเคลียร์เรื่องต่าง ๆ ออกจากสมอง และ จัดหมวดหมู่ความคิดเรื่องงานเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณสามารถรับมือการการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ การจัดสรรทรัพยากร งานที่เข้ามาในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล โทรศัพท์ ไลน์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณจึงสามารถ In control กับชีวิตของคุณได้เสมอ

จากเทคนิคและขั้นตอนที่เป็นตรรกะและนำไปใช้ได้จริงของแนวคิดนี้ คุณจะมีสมาธิ โฟกัสได้ดี และบรรลุเป้าหมายทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวได้ โดยปราศจากความเครียด

อ้างอิงจากหนังสือ Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity หนังสือขายดีติดอันดับ New York Times ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นสุดยอดหนังสือในหมวด personal organization

มีการแปลไปมากกว่า 30 ภาษา และมียอดขายกว่า 2 ล้านเล่ม

ในปัจจุบัน มีตัวแทน GTD ที่ให้บริการหลักสูตรอบรม และ coaching ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

What is GTD®?

GTD คือ การทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้น” เรียกง่ายๆว่า เป็นการสร้างกรอบการทำงานเพื่อการจัดระเบียบ ติดตามงานและโครงการของคุณ โดยเป้าหมายของการทำ GTD จะมากกว่าแค่ “ทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นแล้วผ่านไป” แต่จุดมุ่งหมายของมันคือ ระบบการจัดการเวลา และประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จลุล่วงในลักษณะที่ไม่เกิดความเครียด และมีประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต และการทำงานของคุณในแบบใหม่ GTD จะส่งผลให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น 100% ในการรวบรวม งาน แนวคิด และโปรเจคต่างๆที่อยากทำให้สำเร็จลุล่วง

Getting Things Done หรือที่เรียกว่า GTD หรือวิธี GTD เป็นวิธีการจัดการตนเองที่พัฒนาโดย David Allen ซึ่งคุณจะบันทึกงานส่วนตัว และงานทั้งหมดของคุณในรายการสิ่งที่ต้องทำ เนื่องจากคุณไม่ต้องเสียแรงไปกับการจำงานเหล่านี้อีกต่อไป จิตใจของคุณจึงมีอิสระที่จะจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ ประสิทธิภาพของงานของคุณควรจะได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน (Your productivity should improve as a result)

BENEFITS OF GTD®

 • Stress-free Productivity – การจัดอบรม และ นำ GTD® ไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานในองค์กร ไม่เพียงช่วยในเรื่องประสิทธิภาพ แล ประสิทธิผลของงานเท่านั้น แต่ยังลดความเครียด และ เพิ่ม engagement ในองค์กรอีกด้วย
 • โฟกัสในงานที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง (Work Smart) – เมื่อนำ GTD® ไปประยุกต์ใช้ คุณจะสามารถโฟกัสกับงานที่มีความสำคัญได้อย่างเต็มที่ จึงสามารถทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้น
 • ขั้นตอนการบริหารจัดการเวลา (behaviors) – พนักงาน 9 จาก 10 คนที่ได้ผ่านการฝึกอบรม GTD® เปลี่ยนแนวทาง/พฤติกรรมการบริหารจัดการเวลาของพวกเขาไปอย่างถาวร และทำให้รู้สึก in control และ มี productivity เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว

เนื้อหาการอบรม

 • เรียนรู้แนวคิด “ข้อจำกัดที่แท้จริง อยู่บนแกนของพื้นที่ ไม่ใช่แกนเวลา”
 • เผย 5 ขั้นตอน เพื่อการก้าวสู่ภาวะแห่งความผ่อนคลาย โฟกัส และควบคุมได้
 • เรียนรู้วิธีการสร้างสภาวการณ์การทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด
 • เรียนรู้ตัวอย่างวิธีการของการให้ได้มาซึ่งความมั่นคงทางจิตใจ และการรักษาสุขภาวะนั้นให้ยั่งยืน
 • เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการงานของตนเอง ตามความสำคัญของงาน

THE FUNDAMENTALS Five clear steps that apply order to chaos

 • Stress-free Productivity – การจัดอบรม และ นำ GTD® ไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานในองค์กร ไม่เพียงช่วยในเรื่องประสิทธิภาพ แล ประสิทธิผลของงานเท่านั้น แต่ยังลดความเครียด และ เพิ่ม engagement ในองค์กรอีกด้วย
 • โฟกัสในงานที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง (Work Smart) – เมื่อนำ GTD® ไปประยุกต์ใช้ คุณจะสามารถโฟกัสกับงานที่มีความสำคัญได้อย่างเต็มที่ จึงสามารถทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้น
 • ขั้นตอนการบริหารจัดการเวลา (behaviors) – พนักงาน 9 จาก 10 คนที่ได้ผ่านการฝึกอบรม GTD® เปลี่ยนแนวทาง/พฤติกรรมการบริหารจัดการเวลาของพวกเขาไปอย่างถาวร และทำให้รู้สึก in control และ มี productivity เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว

STEP 1 
CAPTURE เก็บรวบรวมเรื่องที่คุณให้ความสนใจ
ลดสิ่งรบกวนและเคลียร์สมองด้วยการเก็บรวบรวมทุกเรื่องที่เราให้ความสนใจ ตั้งแต่อีเมลที่สำคัญ ไปจนถึงเรื่องที่นึกได้ระหว่างอาบน้ำ

STEP 2 
CLARIFY ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ดำเนินการต่ออย่างไร จึงจะดีที่สุด

STEP 3
ORGANIZE จัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสม
สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่เราสามารถหยิบใช้ได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ

STEP 4
REFLECT ทบทวนอย่างเหมาะสม
ทำ Weekly Review® เพื่อความมั่นใจว่าระบบเป็นปัจจุบัน มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คุณจะสามารถสบายใจและมั่นใจได้ว่า ทุกเรื่องจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม.

STEP 5
ENGAGE ลงมือทำ
ด้วยงานที่อยู่ในระบบอย่างครบถ้วน คุณสามารถมั่นใจว่าคุณเลือกทำสิ่งที่เหมาะสมอยู่ทุกช่วงเวลา

TRAINING OVERVIEW

GTD® Fundamentals

(1 วัน)

Installation Lab

-System set-up

-Email management

(0.5 – 1 วัน)

Reinforcement program

(16 สัปดาห์)

TRAINING SUMMARY

Duration: classroom 1.5 วัน หรือ Online workshop 3 x 3 ชั่วโมง  

Class size: 20 ท่าน

Fee: THB 195,000 subject VAT

MASTER TRAINER

อาวีกาญจน์ พันธุ์เสงี่ยม

Arweekarn is certified by the David Allen Company as a master trainer and coach

Certification:

 • Master trainer in GTD® Level1 Fundamentals
 • Trainer in GTD® Level2 Projects & Priorities
 • GTD® Workflow coach
 • GTD® Virtual Workflow coach
In addition to GTD®, Arweekarn is also certified in Neuroscience-based coaching.
 

Arweekarn comes with strong business background having been working in various commercial positions in Maersk Line, the global container shipping company. Her last position was Thailand Country manager of MCC Transport, the Intra Asia arm of Maersk Line.