การทำโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการนอนหลับ Self Hypnosis For Deep Sleep

Self Hypnosis คือ การสะกดจิตตัวเอง โดยเทคนิคนี้มักถูกใช้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง โดยใช้คำพูดกับตัวเองสร้างอารมณ์ ความคิด เพื่อจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ

Self Hypnosis คือ อะไร

Self Hypnosis หรือ Auto Suggestion คือ การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง เป็นกระบวนการที่จิตใต้สำนึก ภายในใจของเราสร้างให้เกิดเป็นความคิดซ้ำ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนจิตตัวเองให้บันทึกอัตโนมัติ เป็นการบำบัดทางจิตอย่างหนึ่ง เป็นเหมือนการเขียนโปรแกรม ความคิดให้กับตัวเองในการ “คิดว่าตนเองดีขึ้น” เป็นการสั่งจิตตัวเองให้คิดนั่นเอง ซึ่งหากเราสั่งจิตให้คิดดี ปลอบใจตัวเองด้วยคำพูดดี ๆ ก็จะช่วยให้สมองกลั่นกรองแต่ความคิดดี ๆ ออกมา

Self Hypnosis มีกระบวนการอย่างไร

เลือกสถานที่และเวลา หาสถานที่ที่เงียบสงบ ปลอดภัย และเลือกเวลาที่จะไม่ถูกรบกวน ควรมีเวลาเพียงพอให้สามารถระบาย ปลดปล่อยความคิด และผ่อนคลายในขณะเดียวกัน

กำหนดเป้าหมาย ตั้งเป้าหมาย สร้างจิตใต้สำนึกให้สมองคุณในแง่บวก เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ก่อน

ขจัดความคิดด้านลบออก สร้างพลังบวกให้ตัวเอง มั่นใจ หนักแน่น และเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะพูด

เริ่มสะกดจิตตัวเอง สามารถใช้คำพูดของตัวเอง หรือเสียงบันทึกที่บันทึกไว้ได้ ใช้คำพูด เช่น “ฉันรู้สึกผ่อนคลาย” “ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็น” “ฉันมีความมั่นใจในตัวเอง” “ฉันรักตัวเอง” เป็นต้น 

การออกจากการสะกดจิต หลังจากการฝึก self-hypnosis เสร็จสิ้น ควรจัดเวลาให้กับตัวเองเพื่อการฟื้นคืนและคืนสภาพอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ ดันตัวเองมาสู่สภาวะความตื่นตัว

โปรแกรมจิตใต้สำนึกบำบัด หรือ การฝึก self-hypnosis ควรทำอย่างต่อเนื่อง อาจจะใช้เวลาและความพยายามในการฝึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หากเป็นผู้เริ่มต้นควรเข้ารับคำแนะนำ หรือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำอย่างถูกต้องได้

ประโยชน์ของ Self Hypnosis

Self-hypnosis มีหลายประโยชน์สำหรับคนที่ฝึกใช้เทคนิคนี้อย่างสม่ำเสมอ

ลดความเครียดและฆ่าความวิตกกังวล: Self-hypnosis ช่วยให้คุณสามารถผ่อนคลายร่างกายและจิตใจขณะลดความเครียดและวิตกกังวล นี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญในการบรรเทาสภาวะทางจิตสุขที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เช่น ความกังวล ภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับ

ปรับปรุงพฤติกรรมและนิสัย: Self-hypnosis สามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ โดยช่วยให้คุณมีสามารถในการสร้างและยืนยันแบบความคิดและพฤติกรรมที่ดีต่อคุณ.

ช่วยในการรักษาสุขภาพ: Self-hypnosis อาจช่วยลดอาการเจ็บป่วยหรือช่วยในการรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้ self-hypnosis ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ และไม่ควรใช้เป็นวิธีการแทนการรักษาทางการแพทย์.

เพิ่มสมรรถภาพในการเรียนรู้: Self-hypnosis อาจช่วยให้คุณมีสมรรถภาพในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับการเรียนหรือการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ

ช่วยในการพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเอง: Self-hypnosis ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเองในด้านต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ หรือความเป็นผู้นำ

ช่วยในการตั้งเป้าหมายและการวางแผน: Self-hypnosis ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการใช้ self-hypnosis เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การรักษาสุขภาพจิต การเพิ่มสมรรถภาพในการตัดสินใจ หรือการปรับพฤติกรรมและนิสัย ควรปรึกษานักจิตวิทยาที่มีความชำนาญในการใช้ self-hypnosis เพื่อความปลอดภัยและความไว้วางใจ.

การทำโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการนอนหลับ (Self Hypnosis For Deep Sleep) คืออะไร 

Self-hypnosis for deep sleep เป็นกระบวนการทำโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการนอนหลับ เพื่อช่วยเปลี่ยนความคิด หรือนิสัยเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ช่วยให้คุณผ่อนคลายร่างกาย จิตใจ จนสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น ผ่อนคลายจนสามารถเข้าสู่การนอนหลับลึกได้

 

ตัวอย่างคลิปเสียง Self Hypnosis 

Reference: (1) (2)