การตั้งเป้าหมายแห่งชีวิต

การตั้งเป้าหมาย อาจดูเป็นเรื่องง่าย ที่ใครก็ทำกัน แต่หากวิธีการตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้อง เราจะจบลงด้วยนิสัย และวิธีการเดิม ๆ ของเรา

การตั้งเป้าหมาย


ตั้งเป้าให้เป็น S.M.A.R.T.E.S.T

ดังนั้นการจะไปถึงเป้าหมาย ต้องเริ่มตั้งแต่วิธี การตั้งเป้าหมาย ต้องมีความชัดเจน เป็นไปได้ ทำให้สำเร็จและวัดผลได้ นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน

ในที่นี้เราเรียกการเป้าหมายที่ดี คือ การตั้งเป้าให้เป็น S.M.A.R.T.E.S.T

S — specific
เป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน ปราศจากความคลุมเครือ รู้ได้ว่าต้องการอะไร และจะบรรลุเป้าหมายนั้นตอนไหน

M — Measurable
สามารถวัดผลได้ เป้าหมายที่ดีจะต้องวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้อย่างชัดเจน เพราะจะทำให้เห็นถึงระยะทางของความก้าวหน้าได้ว่า เราเข้าใกล้เป้าหมายมากแค่ไหนแล้ว

A — Achievable
เป้าหมายที่ดีนั้นต้องสามารถทำให้สำเร็จได้ รู้ลำดับขั้นตอนว่าควรทำอย่างไร และยังมีความรับผิดชอบให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จ

R — Realistic
เป้าหมายนั้นต้องเป็นไปได้ มีความสมเหตุสมผลกับความเป็นจริง และมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจและเข้าถึงมันได้อย่างแท้จริง

T — Timely
เป้าหมายควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน คุณควรรู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักแบ่งออกเป็น เป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี), เป้าหมายระยะ ( 1–10 ปี) และเป้าหมายระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)

E — Evaluate & Re-evaluate
บางครั้งเราอาจไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็ไม่เป็นไร มันอาจจะไม่ใช่ว่าเพราะความสามารถเราไม่มี แต่อาจจะมีข้อขัดข้อง อุปสรรคปัญหา จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องคอยตรวจสอบ ประเมินเป้าหมายของเราใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนแผน วิธีการ อาจจะกำหนดช่วงเวลาการประเมินให้กับตัวเองทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ตามเหมาะสม ให้โอกาสกับตัวเอง แต่ก็อย่าประมาทมากเกินไป

S — Support
เพื่อไปถึงเป้าหมาย เพื่อไปถึงเป้าหมาย บางครั้งเราอาจจะต้องการคนคอยช่วยเหลือ ผลักดัน สนับสนุน เช่น ครอบครัว เพื่อน เทรนเนอร์ โค้ช คนที่จะให้คำแนะนำ ปรึกษาได้

T — Trust
คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อมั่นว่าคุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้ หากคุณมีแผนการที่ดี แต่ขาดความมั่นใจที่จะไปให้ถึง ก็ยากที่จะสำเร็จ มองตัวเองในกระจกทุกวัน และบอกตัวเองว่าคุณทำได้ แล้วคุณจะทำได้


การตั้งเป้าหมาย ด้วย WOOP

Gabriele Oettingen, PhD เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาที่ New York University จากงานวิจัยหลายปี เธอพบว่าการฝันใหญ่ถึงเป้าหมายนั้นนำไปสู่การทุ่มเทที่ไม่มากพอ และน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Oettingen ได้คิดค้นกลยุทธ์ทางจิตใจเพื่อช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นได้ กลยุทธ์นี้เรียกว่า “WOOP”

การตั้งเป้าหมาย

W — Wish
ขั้นแรก คือ หาเป้าหมาย หรือ เรื่องที่ต้องการทำให้สำเร็จ ที่มีความท้าทาย แต่ก็ทำสำเร็จได้ เช่น

O — Outcome
จากนั้นลองจินตนาการให้เห็นภาพชัดเจนถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และนึกดูว่าผลลัพธ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันไปอย่างไร

O — Obstacle
ให้รับรู้ถึงอุปสรรคที่อาจฉุดรั้งไม่ให้ทำตามความปรารถนานั้นได้สำเร็จ ลองถามใจตัวเองลึก ๆ ดูว่าฉันมีอะไรในตัวเองบ้างที่คอยขัดขวางอยู่ อารมณ์เหรอ ความเชื่อที่ไร้เหตุผลเหรอ หรือนิสัยที่ไม่ดีเหรอ

P — Plan
สุดท้ายให้ระบุการกระทำหรือความคิดที่จะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคและวางแผนการในรูปของ “ถ้า-งั้นก็” เช่น “ถ้าเกิดอยากดื่มไวน์กับอาหารเย็น งั้นก็จะดื่มชาหมักคอมบูชาหรือน้ำโซดาแต่งกลิ่นแต่งรสแทน”


การตั้งเป้าหมาย ให้สอดคล้องกันในทุกมิติ (LOGICAL Alignment)

(1) (2) (3)

หยุดเสียเวลาชีวิตไปกับการไม่รู้จักตัวเอง!!!! จะดีกว่าไหม ถ้าเรารู้วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตและวิธีการไปให้ถึง

ไม่มีความสุข #เครียด #BurnOut #นอนไม่หลับ #เกลียดวันจันทร์ #เบื่องาน #หมดไฟ

ถ้าชีวิตคุณเคยเจอกับปัญหาแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไร ต้องเรียนคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ “Science of Happiness”

เราจะช่วยให้คุณค้นหาความสุขในชีวิตแบบที่คุณสามารถออกแบบได้ ตั้งแต่วิธีการตั้งเป้าหมายพร้อมกระบวนการ เครื่องมือ และทักษะชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยเป็นแนวทางในการอัพเกรดกรอบความคิด พฤติกรรม ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับโลกภายใน เพื่อให้การพัฒนาตนเองไม่หลงทิศ ช่วยให้เดินทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างลื่นไหล มีประสิทธิภาพและมีความสุขระหว่างการเดินทาง
  • สมการความสุข ความสำเร็จ
  • จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง
  • หา Flow ตัวเองให้เจอ
  • รู้ว่าอะไรคือตัวดูดพลังงานชีวิตคุณ
  • รู้วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตและวิธีการไปให้ถึง
  • เทคนิคการดูแลตัวเอง
  • การสื่อสารกับตัวเองเชิงบวก
  • รู้วิธีและเครื่องมือต่างๆ (Daily Happiness Activities) ที่จะช่วยสร้างความสุขระหว่างวัน
  • อัพเกรดโลกภายในของตัวเองนอย่างไร ต้องเรียนคอร์สนี้

ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม คลิก!