2 Days Workshop
Strength-based Leadership in Action
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง 


Lead, Manage & Communicate Better With Strengths

Activate Your Hidden Strengths, Build Your Quiet Power From The Inside Out.

ช่วยให้ Introvert Leaders สามารถปลดล็อคศักยภาพจากภายใน เปลี่ยนความเงียบให้เป็นพลังด้วยจุดแข็ง โดยไม่ต้องเสียความเป็นตัวตน

฿ 29,400

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตด้วยจุดแข็ง ให้พร้อมรับมือกับโลกที่เปราะบางและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและการบริหารจัดการทีมจากภายในสู่ภายนอกเพื่อยกระดับชีวิตในทุกด้าน ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • Greater Self-awareness
 • Unlock Your Strengths & Leadership Blind spot
 • Enhance Self-management Skills
 • Enhance Leadership Communication & Team Management Skills

ความแตกต่างของโปรแกรม

ผสาน 3 ศาสตร์
พัฒนาตนเอง

แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการใช้ศาสต์ Strengths-based Approach (แบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder) ผสานกับศาสตร์ NLP และ Enneagram จึงสามารถพัฒนาตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอก

ร่นระยะเวลา ด้วย framework ที่เป็น step-by-step ไม่งง

เราพัฒนา SPRING Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน ได้ผลจริงและเร็ว

หลักสูตรของเรามี Proven Result จากการสอนและโค้ชเจ้าของกิจการ ผู้บริหารและ Talent ในองค์กรกว่า 1,000 เคส ว่ากระบวนการที่ใช้ได้ผลลัพธ์จริง

ผลลัพธ์ชัดเจน
นำไปใช้ได้ทันที

   – รู้พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ จุดแข็ง จุดอ่อน
      และจุดบอดของตัวเอง    
   – รู้แพทเทิร์นความคิดและสิ่งฉุดรั้งการ
     สื่อสารของตัวเอง
   – สามารถจับความรู้สึกและความต้องการ
     ของตัวเองและสื่อสารออกไปได้
   – มีทักษะการถามที่ดีไม่ให้ผู้อื่นอึดอัด
   – มีทักษะการสื่่อสารอย่างมีจุดยืนและการ
      ปฏิเสธอย่างสุภาพและยังคงความ
      สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้   

Programme Curriculum

Day 1: Leading Self & Others With Strengths

– เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำจากจุดแข็ง
– เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้นำและความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำต้องมี (Strategic Competency for Leaders)
– เข้าใจ 4 ความต้องการพื้นฐานของผู้ตาม (4 Follower Needs) ตามศาสตร์ผู้นำจุดแข็ง Strengths-based Leaders

Day 2: Communicate & Influence Better with Strengths

Lead, Communicate & Influence Better
เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารทีม และชุดการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสร้างขอบเขตที่แข็งแรงและการสื่อสารเชิงบวกอย่างมีจุดยืนและมีพลัง ในสไตล์ของคุณ
– แนวทางการใช้จุดแข็งในการบริหารทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่น
– แนวทางการดึงศักยภาพ พัฒนาจุดแข็งและจัดการจุดบอดจุดอ่อนของตนเองและทีมงาน
– วิธี Leverage จุดแข็งตัวเองกับทีมงาน
– เทคนิคการจ้างทีม แนวทางสัมภาษณ์ทีมงาน (พร้อมตัวอย่างชุดคำถาม) เพื่อสร้าง Team Complimentary
– แนวทางการสื่อสาร ฟัง ฟีดแบค และชื่นชมทีมงานบนจุดแข็ง
– ฝึกเทคนิคการสื่อสารรจูงใจ โน้มน้าวทีมงานต่างสไตล์ผ่านการเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคน

รูปแบบการเรียนรู้

 • ทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 ก่อนเข้าอบรม เพื่อให้อจ.แป้มวาง Self-development Plan ให้ >> ตัวอย่าง
 • เรียนสด 2 วัน เพื่อรับการโค้ชจุดแข็งแบบกลุ่มและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจากจุดแข็ง
 • มีคอร์สเรียนออนไลน์ อธิบายทุกขั้นตอน แยกเป็น Module อย่างละเอียดก่อนและหลังการอบรมดูซ้ำได้ตลอด
 • เพื่อลดความสับสนและได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง มี Action Work-Book อธิบายทุกขั้นตอนในการฝึกพัฒนาชุดการสื่อสารแบบ Step by Step
 • มีติดตามผล Zoom Group Coaching ถาม/ตอบ สด 1 ครั้ง (1 ชม.) หลังจากเข้าอบรมภายใน 30 วัน
 • Comment / Feedback/ Mentor ทุกข้อสงสัยตลอด30 วันทาง line

โปรแกรมถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็ง ที่มี  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

Program Benefits

graphic2 (3)

Unlock Your Strengths & Blind Spot

healthy conflict

Communicate & Influence Better

Develop Leadership

Lead Better

Boost Performance

Boost Performance

healthy conflict

Maximize Potential & Inner Strengths

graphic2 (5)

Improve Relationship

Improve Well-being

Improve Well Being

Increase Happiness

Increase Happiness

Meet Your Programme Director & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

TUITION AND FEES

฿ 29,400/Person 
สามารถชำระบัตรเครดิต 0% 6 เดือนได้

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal ให้ได้ค่ะ

Date & Location
Next Date : 25-26 Feb 2566
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม S31 ห้อง Roof Top ชั้น 22
545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110