fbpx

Design Your Work-Life With CliftonStrengths
ออกแบบและตั้งเป้าหมายชีวิตจากจุดแข็ง
Discover Your Hidden Strengths and Unlock Your Path to a Fulfilling Work-Life with Happiness and Purpose.

ทางลัดในการกลับมามีชีวิตที่ใช่และมีความสุขในการทำงาน
ด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
จับมือพาค้นหาตัวตน ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมายแบบ Step-by-step 
ชัดเจนกับตัวตนและทิศทางใหญ่ของชีวิต ค้นพบจุดแข็งและความต้องการที่แท้จริง
กลับมา Re-connect กับพลังและคุณค่าในตัวคุณ 

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่

จะดีกว่าไหม?


ถ้าเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขเองได้ด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ร่นระยะเวลาลองผิดลองถูกจากหลายปีให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ภายใน 1 วันด้วยเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนทั้งโลกภายนอกและโลกภายในของคุณ  

เราจะช่วยให้คุณค้นหาพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองและแปลงเป็นจุดขาย

ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงานและส่วนตัวด้วยการใช้จุดแข็ง ช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด
 
 

ความแตกต่างของเรา

ผสาน 3 ศาสตร์การพัฒนาตนเอง Strengths-based Approach + Ennegram + Neuro Science เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ทั้ง Coaching + Mentoring + Consulting + Online Learning + Self-reflection จับมือออกแบบพิมพ์เขียวชีวิต (life blueprint canvas) ในแบบของตัวเอง และวางแผนเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องทั้งโลกภายนอกและภายใน เรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างจริงจังและทำได้จริง โดยไม่ละทิ้งพรสวรรค์และความเป็นตัวเอง เรียนรู้ทักษะการออกแบบชีวิต จับมือตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว แบบ step-by-step ทางลัดที่จะช่วยให้คุณชัดเจนกับความต้องการและทิศทางใหญ่ของชีวิต ตัดสินใจกับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น ออกจาก comfort zone และลงมือทำได้ลื่นไหลขึ้น ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างก้าวกระโดด

เครื่องมือช่วยค้นหาตัวตนและความต้องการของชีวิต

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า เราจึงใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำความรู้จักตัวเองเพื่อการปลดล็อคศักยภาพและเข้าใจความต้องการของตัวเอง

คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันแบบ Outside-in เดินตามเป้าหมายบนความคิด ความเชื่อ ความคาดหวังและแรงกดดันของคนอื่น อาจเป็นครอบครัวหรือกรอบสังคมที่ตัวคุณเองก็อาจไม่รู้ตัว ประกอบกับการไม่รู้จักตัวเอง

จึงใช้ชีวิตไปในแต่ละวันไปกับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างขาดความสอดคล้องกับโลกภายใน

เมื่อขาดเป้าหมายชีวิตที่มีคุณภาพ ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ถนัด 
 ขาดความสอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอกเป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ผลเสียต่อชีวิตและความสัมพันธ์ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้ออกห่างจากตัวตนและใช้ชีวิตสวนทางกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ทั้งตัวตน ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ทำโดยไม่รู้ตัวเป็นระยะเวลานาน เป็นต้นเหตุของภาวะความเครียดสะสม เกิดความขัดแย้งในใจตัวเองไม่มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตขาดสมดุลชีวิต มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และความสัมพันธ์  

#ที่น่าเสียดายคือคนส่วนมากติดกับดักการตั้งเป้าหมายผิดๆไม่รู้ตัว

วิ่งเข้าหาความสำเร็จตามที่กรอบสังคมสร้างขึ้นมา (social construct)และใช้ชีวิตไล่ล่าความสำเร็จบนความฝันของผู้อื่น…
หลายคนติดกับกรอบความสำเร็จที่มีแค่คำว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่น บ้านหลังโตเงินทองมากมาย ความมั่นคง…แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายของมัน.

เมื่อคุณมีเป้าหมาย..ชีวิตคุณจะขับเคลื่อนอย่างมีพลัง..ตั้งเป้าหมายถูกชีวิตก็ไปถูก..ตั้งผิดชีวิตก็ไปผิด.สิ่งที่คุณจะได้ลงมือทำและชัดเจนกับตัวเอง

ออกแบบชีวิตใน 3 Step

Step 1

9


"DISCOVER YOUR STRENGTHS, NEEDS & MOTIVATION"

#ค้นหาตัวตน รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ความต้องการและพลังใจที่ขับเคลื่อนชีวิต ด้วย Clifton StrengthsFinder

Step 2

8

"Design Your Life & Career"

#ออกแบบชีวิต ด้วย Clifton StrengthsFinder

Step 3

9


"BREAKDOWN YOUR DREAM INTO STRENGTHS-BASED GOAL & ACTION PLAN"

#ตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิต พาคุณวางแผนชีวิตด้วยกลยุทธ์ช่วยผ่อนแรง (life leverage strategy)

เราจะพาคุณชัดเจนกับเรื่องต่างๆเหล่านี้
- มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ Lifestyle ความต้องการ ตัวตน และคุณค่าที่เรายึดถือ
- ชัดเจนกับลักษณะงานที่ Energize และสภาพแวดล้อมไหนที่เหมาะกับความเป็นตัวตนและจุดแข็งของเรา
- Identity ของตัวเอง ชัดเจนว่าเราอยากเป็นใคร best version ของเราหน้าตาเป็นอย่างไร
- ทักษะอะไรที่เราจำเป็นต้องเพิ่ม พฤติกรรมนิสัยอะไรที่เราต้องลด
- mindset หรือชุดความเชื่ออะไรที่เราต้องมีหรืออัพเกรดใหม่
- สิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะสนับสนุนให้เราเติบโต

#คุณกำลังมีเป้าหมายบนความเชื่อแบบผิดๆอยู่หรือเปล่า…..
คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงใช่มั้ย ?

แป้มเป็นหนึ่งคนที่มีชีวิตที่ไม่ต่างกับหลายๆคน เคยทำงานองค์กรมาก่อนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จและสนุกกับงานที่ทำ…แต่ด้วยความที่เคยมีเป้าหมายและความเชื่อแบบผิดๆค่ะ .. เคยเข้าใจว่าเราจะได้อะไรมาต้องแลก trade off กับบางสิ่งเสมอยิ่งเติบโต.. ความสำเร็จเริ่มหน้าตาแปลกๆ เป็นความสำเร็จแบบแหว่งๆ….

เมื่อมีครอบครัวมีความฝันและตัดสินใจอยากมีเวลาในการดูแลรับส่งลูก…จึงลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว…เวลาผ่านไป 10 ปี….ได้ทุกอย่างตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด..ยังสนุกกับงานเหมือนเดิม..เพิ่มเติมคือ ทำงานกัน 24 ชม. 7 วัน…มีทุกอย่างยกเว้นอิสรภาพ สุขภาพและเวลา

.ยิ่งสำเร็จ..ยิ่งไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารัก ยิ่งสำเร็จ…ยิ่งไม่มีอิสระ ยิ่งสำเร็จ…ยิ่งสุขภาพไม่ดี 

#จนมาค้นพบความจริงว่าที่จริงแล้วเราทุกคนสามารถมีความสุข ประสบความสำเร็จและมีสมดุลในชีวิตได้ เท่าที่เราตัดสินใจจะมี
เราสามารถมีความสำเร็จความสุขสมดุลและอิสรภาพไปพร้อมๆกันได้ ไม่จำเป็นต้องแลกสิ่งใดกับสิ่งหนึ่ง…..
เพียงแค่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง + ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับจุดแข็งและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองให้ครบทุกมิติอย่างถูกวิธี.

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายสิบปีลองผิดลองถูก เราสรุปมาให้คุณแล้ว จากประสบการณ์พังจริงสำเร็จจริงกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลากว่าสิบปี 
โปรแกรมของเราเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับคุณได้ ……..มาตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการออกแบบสร้าง blueprint ชีวิตกันใหม่
ให้สอดคล้องกันในทุกมิติ เพื่อความสำเร็จ ความสุข และการมีสมดุลในชีวิตที่ยั่งยืนกันค่ะ 🙂

เพราะเราทุกคนแตกต่างและ Unique…

เป้าหมายชีวิตของคุณจึงต้องออกแบบเฉพาะบุคคลจากความต้องการและความถนัดของคุณจริงๆ…

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง) จะมีความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า

 • ผู้ที่กำลังเผชิญสภาวะ Midlife Crisis
 • ผู้ที่กำลังต้องตัดสินเลือกเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการมีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับโลกภายในของตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการค้นหาตัวตน และความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง
 • ผู้ที่กำลังสับสนตัวตนและทิศทางชีวิต เบื่องานหมดไฟ  จับต้นชนปลายไม่ถูก 
 • ผู้ที่กำลังตามหาความสุขในการทำงาน รู้สึกว่างานที่กำลังทำอยู่ ไม่ตอบโจทย์ชีวิตและความต้องการ
 • ผู้ที่พร้อมและต้องการออกจาก Comfort Zone ของตัวเองอย่างจริงจัง พยายามมานานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จซักที
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนอาชีพ หรือกำลังเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพ
 • ผู้ที่ทำงานมาระยะหนึ่งและกำลังค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานเส้นทางไหนกันแน่
 • ผู้ที่ต้องการรู้จักจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของตัวเอง
 • รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นทั้งภายนอกและภายใน  รู้จุดแข็ง จุดอ่อน รู้วิธีการเอาจุดแข็งไปใช้ต่อ
 • เรียนรู้ทักษะการตัดสินใจและออกแบบชีวิตจากความต้องการที่แท้จริงด้วยการเชื่อมโยงกับจุดแข็งของคุณ
 • มีเป้าหมายชีวิตใหม่ที่ชัดเจนทั้งระยะยาวและระยะสั้น ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายในและคุณค่าที่ยึดถืออยู่
 • เข้าใจแนวทางการใช้ชีวิตด้วยจุดแข็งอย่างเต็มศักยภาพ 100% รู้จักการใช้จุดแข็งในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน และลักษณะงานที่เหมาะสมกับตัวเอง 
 • ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ในชีวิต และมี Roadmap (LIFE BLUEPRINT CANVAS) การไปต่อที่ชัดเจนสู่ชีวิตที่มีการสุขในการทำงาน ได้ทำงานที่เหมาะสมกับความถนัดของตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการมีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับโลกภายในของตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการค้นหาตัวตน และความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง
 • ผู้ที่กำลังสับสนตัวตนและทิศทางชีวิต เบื่องานหมดไฟ  จับต้นชนปลายไม่ถูก 
 • ผู้ที่กำลังตามหาความสุขในการทำงาน รู้สึกว่างานที่กำลังทำอยู่ ไม่ตอบโจทย์ชีวิตและความต้องการ
 • ผู้ที่พร้อมและต้องการออกจาก Comfort Zone ของตัวเองอย่างจริงจัง พยายามมานานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จซักที
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนอาชีพ หรือกำลังเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพ
 • ผู้ที่ทำงานมาระยะหนึ่งและกำลังค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานเส้นทางไหนกันแน่
 • ผู้ที่ต้องการรู้จักจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของตัวเอง
 • รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นทั้งภายนอกและภายใน  รู้จุดแข็ง จุดอ่อน รู้วิธีการเอาจุดแข็งไปใช้ต่อ
 • เรียนรู้ทักษะการออกแบบชีวิตจากความต้องการที่แท้จริงและจุดแข็งของคุณ
 • มีเป้าหมายชีวิตใหม่ที่ชัดเจนทั้งระยะยาวและระยะสั้น ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายในและคุณค่าที่ยึดถืออยู่
 • เข้าใจแนวทางการใช้ชีวิตด้วยจุดแข็งอย่างเต็มศักยภาพ 100% รู้จักการใช้จุดแข็งในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน และลักษณะงานที่เหมาะสมกับตัวเอง 
 • ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ในชีวิต และมี Roadmap (LIFE BLUEPRINT CANVAS) การไปต่อที่ชัดเจนสู่ชีวิตที่มีการสุขในการทำงาน ได้ทำงานที่เหมาะสมกับความถนัดของตัวเอง
 • 9.00- 10.45 น. : ทำความรู้จัก จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน จากผลแบบทดสอบจุดแข็ง 34 ตีม (ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเข้าเรียน)
 • 10.45 – 11.15 น : เข้าใจ Basic Human Needs และความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเชื่อมโยงกับจุดแข็ง
 • 11.15 – 12.00 น : แนวทางการออกแบบ LIFE BLUEPRINT CANVAS ตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตด้วยจุดแข็งให้สอดคล้องโลกภายนอก ภายในและตัวตนที่แท้จริง
 
หมายเหตุ :
– ใน workshop จะมุ่งเน้นการทำความรู้จักตัวเองโดยจะมีคำแนะนำให้รายบุคคล
– เนื่องจากการเชื่อมโยงกับตัวเองและการวางแผนชีวิตต้องใช้เวลาไม่สามารถทำจบได้ในวันเดียว หลัง workshop จึงจะมี online course ให้ดู เพื่อไปทำ self-work กับตัวเองต่อด้วยเครื่องมือการโค้ชตัวเอง (หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามกับอจ. แป้มได้ทางแชตสัปดาห์ละครั้งในช่วง 30 วัน ( วิดิโอดูได้ 1 ปี)
https://www.mindspringthailand.com/p/strength-based-life-redesign-and-goal-setting
โปรแกรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 โมดูล

MODULE 1: ทำแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder 34 Theme และ Career Planning Work-book มูลค่า 1,760 บาท

ผู้รับการโค้ชต้องทำแบบประเมินจุดแข็ง และ เตรียมวางแผน Career Planning ให้เรียบร้อย อย่างน้อย 7 วัน ก่อนรับการโค้ช

Discover Your True-Self & Strengths

MODULE 2:  Online Group Coaching “TRUE-SELF DISCOVERY ONLINE WORKSHOP” มูลค่า 5,900 บาท

เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขาย

MODULE 3:  Session ให้คำปรึกษาจาก Strengths-based Coach มูลค่า 9,500 บาท

(ทาง Video Call ครั้งละ 1.5 ชม.)
 • ช่วยชี้จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดและ จุดแข็งที่มักทำปัญหาให้ชีวิตที่ผู้ทำแบบประเมินอาจไม่สามารถตีความจากการอ่านแบบประเมินด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัยโค้ชช่วยประเมินให้
 • แนะนำแนวทางการ Leverage จุดแข็งของตัวเอง
 • แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ฉุดรั้งและกั้นความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program​

MODULE 4:  Online Course 6 Week Challenges ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง มูลค่า 3,600 บาท

เครื่องมือ Self Coaching Tool ที่ช่วยให้คุณทำความรู้จักตัวเองและออกแบบชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน Step by Step สามารถดูย้อนหลังได้

เมื่อคุณมีเป้าหมายชีวิตและ Life blueprint ที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการจากข้างใน คุณจะมีพลังและแรงขับเคลื่อนอย่างที่คุณเองไม่เคยมีมาก่อน. แล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งการรู้จักตัวเองและการมีเป้าหมายที่ถูกต้อง…จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตมากขนาดไหน….

ONLINE WORKSHOP FOR DEEPER SELF-AWARENESS

รู้จักตัวเองเพิ่มเติมในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

STEP BY STEP E-LEARNING VIDEO SO YOU CAN STOP THINKING AND START DOING

เรียนรู้ทักษะใหม่และเครื่องมือโค้ชตัวเองผ่านระบบออนไลน์ (ไม่ใช่กลุ่มเฟสบุค)

WORKBOOKS, CHECKLISTS, CHEAT SHEETS + TEMPLATES FOR SPEEDY PROGRESS

คอนเน็คกับตัวเองด้วย Self-work  Workbook อย่างเป็นระบบ

UNLIMITED VOICE + TEXT MESSAGING BETWEEN SESSION FOR CONSTANT SUPPORT

สามารถแช็ตถามระหว่าง 30 วันได้ตลอด

OPTIONAL :1 Session 1-ON-1 COACHING CALLS FOR DIGGING DEEP

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการโค้ช Strengths-based Career Coach แบบส่วนตัว 1.5 ชั่วโมง 

ความประทับใจจากผู้เข้า Workshop

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในหลากหลายมิติ ได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง ได้มองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ กลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต รักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป จุ๊บมีความสุขกับชีวิตและเบาสบายขึ้นมาก ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“การเข้า Workshop ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
“แต่ก่อนเคยใช้ชีวิตที่มีแต่สีขาวกับดำ อยู่ในกรอบความคิดที่เคยได้รับมาเมื่อตอนเป็นเด็ก จนได้มาเจอคุณแป้มจึงได้รู้ว่า คนเราสามารถใช้ชีวิตนอกกรอบได้และหลากหลายสีสัน คุณแป้มเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับเรา ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และกล้ามองลึกเข้าไปแตะความกลัวต่างๆ ข้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยคุณแป้มแนะนำให้เรารู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ ที่เคยถูกสอนมาได้ และสามารถมีชีวิตในทุกๆ ด้านในแบบที่เราต้องการจริงๆ"
คุณ พรฤดี ผึ่งผาย
Senior aircraft maintenance planner, Private Jet Company ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนซ่อมเครื่องบิน สายการบินส่วนตัว

Invest in Your Self
15,900 THB

– รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว
– จัดที่รร. S31 สุขุมวิท 31 , 22 มกราคม 2566 (9.00-16.30 น.)

Meet Your Personal Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ACC ICF
 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
 • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน


Want the fulfilling life and happiness at work?
Let’s invest in yourself, re-design the work-life you love.
หากคุณกำลังมองหาชีวิตที่ใช่และต้องการมีความสุขในการทำงาน
โปรแกรมของเราเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับคุณได้

ลงทุนกับตัวเอง

Online Workshop 3 ช.ม.
฿ 6,900
 • Bonus : ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton StrengthsFinder มูลค่า 2,125 บาท
 • Bonus : Online Course Unlocking Strengths For Success มูลค่า 1,950 บาท (ต้องดูก่อนมาเข้า Workshop)
 • Bonus : Online Course ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง มูลค่า 1,950 บาท
 • Bonus : ปรึกษาถามตอบทางไลน์กับอจ.แป้มได้ตลอด 30 วันหลังจาก Workshop

รอบถัดไป 28 มค 9.00-12.00 น. ทาง Zoom

ลงทุนกับตัวเอง

In-person Small Group Workshop 1 วัน
฿19500
฿ 15,900
 • In-class Small Group Coaching & Consulting จัดที่รร. S31 สุขุมวิท 31 (9.00-16.30 น.) - กลุ่มเล็กไม่เกิน 5 ท่าน
 • Bonus : ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton StrengthsFinder มูลค่า 2,125 บาท
 • Bonus : Online Course Unlocking Strengths For Success มูลค่า 1,950 บาท (ต้องดูก่อนมาเข้า Workshop)
 • Bonus : Online Course ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง มูลค่า 1,950 บาท
 • Bonus : ปรึกษาถามตอบทางไลน์กับอจ.แป้มได้ตลอด 30 วันหลังจาก Workshop

รอบถัดไป 17 กพ. 9.00-16.30 น. ที่รร. S31

ลงทุนกับตัวเอง

Private Consult แบบเจอตัว ครึ่งวัน หรือ 1 วัน
฿ 19,500/36,000
 • Private Coaching & Consulting (ครึ่งวัน 9.00-12.00/ เต็มวัน 9.00-16.30 น.) 1 ท่าน
 • Bonus : ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton StrengthsFinder มูลค่า 2,125 บาท
 • Bonus : Online Course Unlocking Strengths For Success มูลค่า 1,950 บาท (ต้องดูก่อนมาเข้า Workshop)
 • Bonus : Online Course ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง มูลค่า 1,950 บาท
 • Bonus : ปรึกษาถามตอบทางไลน์กับอจ.แป้มได้ตลอด 30 วันหลังจาก Private