Learn how to express yourself & your expert business with unique strengths, and tell the world who you areทางลัดในการสร้างธุรกิจ Expert Business
จับมือค้นหา +ออกแบบตัวตนด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder แบบ Step-by-step เข้าใจความสามารถที่โดดเด่น แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขายที่มีความแตกต่าง โดดเด่นเป็นที่น่าจดจำ โดยไม่สูญเสียตัวตน มีรายได้ที่ยั่งยืน

฿ 45,600

LEVEL UP YOUR EXPERT BUSINESS AND YOUR LIFE WITH HAPPINESS, FREEDOM, AND PURPOSE.

หากคุณเป็นโค้ช วิทยากร ที่ปรึกษาที่

เป็นเพราะคุณยังขาดสิ่งเหล่านี้

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อเป็นทางลัดในการพัฒนา SMART Expert Business

 • S. Strengths-based Approach มุ่งเน้นการปลดล็อคศักยภาพรายบุคคลผ่านการรู้จักตัวเองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด
  พร้อมพาจับมือวางแผนการพัฒนาจุดแข็ง ลงมือทำและวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและทักษะต่างๆ
  ที่เรียนมาให้เหมาะกับตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 • M. Measurable Plan & Performance สามารถวางแผนและวัดผลได้ 
 • A. Adaptive Strategy กลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้
 • R. Real-problem Mentoring & Consulting เน้นการลงมือทำจริง เอาปัญหาและความท้าทายมาคุย ปรึกษา
  แบ่งปันกันในห้องเรียน 
 • T. Tools-based Framework & Approach  มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถ Craft Personal Brand และ Business Model ได้ง่าย นำไปใช้ได้ทันที
แปลงจุดแข็งเป็นจุดขาย

Learning Journey

Day 1 : Craft Your S.M.A.R.T Personal Brand

Day 2 : Craft Your S.M.A.R.T Expert Business Blueprint

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

โค้ช ที่ปรึกษา และวิทยากร ที่เป็น Solo Preneur (ทำงานแบบคนเดียว) ต้องการค้นหาและออกแบบตัวตนให้โดดเด่นแตกต่าง เป็นที่น่าจดจำ และต้องการพัฒนา Expert Business ให้มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน

ความแตกต่างของโปรแกรม

ร่นระยะเวลา ด้วย framework ที่เป็น step-by-step ไม่งง ใน 2 วัน

เราพัฒนา SPRING Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน ได้ผลจริงและเร็ว


สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบ Workshop

หลังจบ Workshop คุณจะออกไปพร้อม Blueprint ในเรื่องต่างๆดังนี้
1. ผลแบบทดสอบจุดแข็ง รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน
2. Personal Branding Blueprint Canvas ชัดเจนกับ Identity ของตัวเอง
3. Mission Statement สำหรับใช้สื่อสารได้ทันที
4. Prospect Client Persona Canvas
5. Prospect Client Empathy Map
6. Strengths-based Expert Business Model Canvas
7. Strengths-based Expert Business Action Plan

ที่มาและความสำคัญ

 • ทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 ก่อนเข้าอบรม 
 • Workshop 2 วัน (In-class) ผสานการ Mentoring + Coaching + Consulting พาค้นหา+จับมือออกแบบตัวตนไปพร้อมกัน ผ่านการโค้ชจุดแข็งและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • เพื่อลดความสับสน มี Action Work-Book และ Personal Identity Map อธิบายทุกขั้นตอนในการออกแบบตัวตนและการนำไปใช้แบบ Step by Step

ผลตอบรับจากผู้เข้าโปรแกรม

คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด

อจ. แป้ม เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility
Gallup-certified Strengths Coach

 

Management Consultant & Business Strategist, ที่ปรึกษาผู้บริหารและธุรกิจ เชี่ยวด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำและวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วยจุดแข็ง

 

I help people unlock their hidden talents and maximize potential through holistic strengths-based approach.

ช่วย “ผู้มีศักยภาพสูง” เช่น ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ โค้ช ที่ปรึกษา Talents ที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแต่ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นได้

ให้ชัดเจนกับคุณค่าของตัวเอง+ปลดล็อคสิ่งฉุดรั้ง+ connect the dot +วางกลยุทธ์ แปลงจุดแข็งและประสบการณ์ที่โดดเด่นในตัวคุณให้เป็นจุดขาย มี Identity ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร โดยไม่สูญเสียตัวตน

อยากรู้จักกันมากขึ้น คลิกที่นี่ >>

Invest in yourself & your expert business

45,600 THB

(รับจำนวนจำกัดเพียง 8 ท่านต่อรอบเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง)

สถานที่จัดอบรม

Date & Location
Next Date : 8-9 พค 2567
Time : 9.30 – 16.30 น.
Location:  
MindSpring Academy
ชั้น 3 Liberty Plaza, ทองหล่อ สุขุมวิท  55