Strengths-based Sales Leadership Development Program

โปรแกรมพัฒนาทักษะการขายและภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง 
(3 Day Workshop)

18-19-20 มกราคม 2567

Maximize your talents to sell more effectively

Activate Your Hidden Strengths, Build Your Quiet Power From The Inside Out.

ช่วยให้ Introvert Leaders สามารถปลดล็อคศักยภาพจากภายใน เปลี่ยนความเงียบให้เป็นพลังด้วยจุดแข็ง โดยไม่ต้องเสียความเป็นตัวตน

หลักสูตรที่รวบรวมเอาสุดยอดเทคนิคการขายด้วยจุดแข็ง (Strengths-based Selling) การพัฒนาผู้นำด้วยจุดแข็ง (Strengths-based Leaders) มาผสมผสานกันไว้อย่างลงตัว  เพื่อติดอาวุธทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกธุรกิจให้กับผู้นำทีมขายเป็นทางลัดให้สามารถปลดล็อคศักยภาพใน 3 มิติให้

เก่งตน เก่งคน เก่งงาน ได้อย่างก้าวกระโดด

 

Learning Journey

โปรแกรมออกแบบมาให้เรียนรู้ผ่าน 3  series module ทักษะสำคัญของการสร้างยอดขาย

 • รู้จักพรสวรรค์ จุดอ่อน จุดบอดของตัวเองในการทำงาน การขาย และการสื่อสารผ่านแบบทดสอบแข็ง CliftonStrengths All 34
 • รู้จักสไตล์ในการขายของตัวเอง และการนำจุดแข็งมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างยอดขาย
 • แนวทางการนำเสนอ การขายและการปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์
 • ทักษะการฟังเชิงลึก ( Deep & Empathetic Listening)  ฟังในสิ่งที่คนยังไม่ได้พูด
 • เทคนิคการนำเสนอเข้าถึงกรอบความคิด (Mindset) และความต้องการ (Needs) ของลูกค้า 
 • เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology 
 • การใช้คำถามเปิดเชิงบวกปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า 
 • เทคนิคการปิดการขายสำหรับลูกค้าแต่ละสไตล์
 • Unleash Leadership Potential ค้นพบพรสวรรค์ จุดแข็งของตัวเอง ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths All34
 • Unlock Blindspot ปลดล็อคจุดบอดในด้านการเป็นผู้นำ มองเห็นโซ่ตรวนแพทเทิร์นความคิดและพฤติกรรมฉุดรั้งตัวเอง (Self-sabotage) 
 • Strengths-based Leadership Mindset เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำจากจุดแข็ง
 • เข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำและความสามารถที่ผู้นำต้องมี (Strategic Competency for Leaders)
 • เข้าใจ 4 ความต้องการพื้นฐานของผู้ตาม (4 Follower Needs) ตามศาสตร์ผู้นำจุดแข็ง Strengths-based Leaders
 • แนวทางการโค้ชทีมเพื่อดึงศักยภาพทีมจากจุดแข็งด้วย Grow Model
 • เรียนรู้แนวทางการบริการทีมจากจุดแข็งและ Leverage จุดแข็งของคนในทีมเพื่อสร้าง Team Synergy พาทีมสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • แนวทางการสร้างวัฒนธรรมและบริหารทีม Strengths-Based Sales Culture

Module 3 : Professional image & business etiquette
(1 วัน)

พัฒนาภาพลักษณ์และมารยาททางธุรกิจ
 • การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression) 
 • สไตล์การแต่งกาย (Universal style)
 • การแต่งกายให้เหมาะกับรูปร่าง 
 • ภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professional Image) 
 • การแต่งกายอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน (Dressing for success) 
 • มารยาทการติดต่อสื่อสาร (Communication Etiquette) 
 • เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าด้วยหลัก 3Vs (Visual Vocal Verbal)
 • การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในการในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
 • การเลือกใช้น้ำเสียงและภาษากาย (Body Languages) ในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
 • มารยาทในการเป็นผู้ฟัง (Active Listening) 
 • มารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ

  – การทักทาย (Greeting)
  – การให้นามบัตร (Business card Etiquette)
  – การพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Small Talk & Rapport)
  – การสื่อสารทางโทรศัพท์ (Telephone Etiquette)
  – การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี (Technology Etiquette)
  – การใช้สื่อออนไลน์ (Social Etiquette) 
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ (Dos & Don’t) ในมารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจ 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ในองค์กร  เจ้าของกิจการ และผู้นำทีมขายที่ค้องการพัฒนาทักษะการขายและการเป็นผู้นำ
 • ผู้นำที่ต้องการปลดปล่อยศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่และต้องการเสริมทักษะด้านการบริหารทีมและการขาย
 • ผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวเลื่อนตำแหน่งหรือเตรียมพร้อมทักษะการสื่อสารเพื่อบริหารและนำทีมขาย

โปรแกรมถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็ง ที่มี  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

Coach & Trainers

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

mindspring team (1)

ณัฐพล เชติยานนท์ >

STRENGTH-BASED LEADERSHIP COACH​

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

ศิศิรี สุรคุปต์ >

IMAGE CONSULTANT & BUSINESS ETIQUETTE SPECIALIST

TUITION AND FEES

36,000 THB / Person/ Full Program 3 Modules
(สามารถลงบางโมดูลได้ โมดูลละ 15,900 บาท)

 

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal ให้ได้ค่ะ

สำหรับองค์กรที่สนใจหลักสูตร In-house สามารถติดต่อ Line @mindspring

 

Date & Location
Next Cohort : ดูรายละเอียดในลิงค์นี้
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม S31 ห้อง Roof Top ชั้น 22
545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110