Strengths-based Selling

หลักสูตรพัฒนาทักษะการขายด้วยจุดแข็ง 
(1 Day Workshop)

Maximize your talents to sell more effectively

Activate Your Hidden Strengths, Build Your Quiet Power From The Inside Out.

ช่วยให้ Introvert Leaders สามารถปลดล็อคศักยภาพจากภายใน เปลี่ยนความเงียบให้เป็นพลังด้วยจุดแข็ง โดยไม่ต้องเสียความเป็นตัวตน

฿ 15,900

โปรแกรมพัฒนาทักษะการขายจากจุดแข็ง
Get the best sales results by building on who you already are, not by trying to be like someone else. Strengths Based Selling examines the entire selling process and includes access to the CliftonStrengths assessment so you can identify and maximize your talents to sell more effectively.

วัตถุประสงค์

 • มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานขายให้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเอง
 • มุ่งเน้นการเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง จุดบอดของตัวเองและทีมงาน เข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล ช่วยปลดล็อคศักยภาพของตัวเองและ Leverage ศักยภาพตัวเองกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานในองค์กร เข้าใจความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง นำจุดแข็งไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาตนเองที่ก้าวกระโดดจากเดิมอยู่เสมอ
 • โปรแกรมถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และพัฒนาจุดแข็งมี เพื่อต่อยอดศักยภาพ ปลดล็อคยอดขาย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการพัฒนาทีมขายให้เหมาะสม และสอดคล้องเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ในองค์กร  เจ้าของกิจการ และผู้นำทีมขายที่ค้องการพัฒนาทักษะการขาย ปลดล็อคศักยภาพตัวเองด้วยจุดแข็ง
 • ผู้นำที่ต้องการปลดปล่อยศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่และต้องการเสริมทักษะด้านการบริหารทีมและการขาย
 • ผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวเลื่อนตำแหน่งหรือเตรียมพร้อมทักษะการสื่อสารเพื่อบริหารและนำทีมขาย

Programme Curriculum

 • รู้จักพรสวรรค์ จุดอ่อน จุดบอดของตัวเองในการทำงาน การขาย และการสื่อสารผ่านแบบทดสอบแข็ง CliftonStrengths All 34
 • รู้จักสไตล์ในการขายของตัวเอง และการนำจุดแข็งมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างยอดขาย
 • แนวทางการนำเสนอ การขายและการปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์
 • ทักษะการฟังเชิงลึก ( Deep & Empathetic Listening)  ฟังในสิ่งที่คนยังไม่ได้พูด
 • เทคนิคการนำเสนอเข้าถึงกรอบความคิด (Mindset) และความต้องการ (Needs) ของลูกค้า 
 • เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology 
 • การใช้คำถามเปิดเชิงบวกปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า 
 • เทคนิคการปิดการขายสำหรับลูกค้าแต่ละสไตล์ด้วยจุดแข็ง

โปรแกรมถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็ง ที่มี  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

Coach & Trainers

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

mindspring team (1)

ณัฐพล เชติยานนท์ >

STRENGTH-BASED LEADERSHIP COACH​

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

TUITION AND FEES

฿ 15,900/Person 

 

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal ให้ได้ค่ะ

สำหรับองค์กรที่สนใจหลักสูตร In-house สามารถติดต่อ Line @mindspring

 

 

Date & Location
Next Cohort : ดูรายละเอียดในลิงค์นี้
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม Novotel Ploenchit