fbpx

2 Days Workshop
“Strengths-based Effective Presentation &
Influencing Mastery”

โปรแกรมพัฒนาทักษะการนำเสนอและโน้มน้าวอย่างมืออาชีพด้วยจุดแข็ง

Activate Your Hidden Strengths, Build Your Quiet Power From The Inside Out.

ช่วยให้ Introvert Leaders สามารถปลดล็อคศักยภาพจากภายใน เปลี่ยนความเงียบให้เป็นพลังด้วยจุดแข็ง โดยไม่ต้องเสียความเป็นตัวตน

ต่อยอดศักยภาพจุดแข็งของคุณด้วยการยกระดับการสื่อสาร การนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจและการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดการสร้างบรรยากาศ ให้สามารถนำเสนอได้อย่างโดดเด่น ตรงประเด็น 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ความแตกต่างของโปรแกรม

มุ่งพัฒนาจุดแข็ง จัดการจุดบอดด้านการสื่อสารด้วย Strengths-based Approach

ตระหนักรู้ในแพทเทิร์นการสื่อสารของตัวเอง เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน จุดบอดในการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพนำจุดแข็งมาใช้ให้โดดเด่นและแก้ไขจุดบอดได้อย่างตรงจุด

ร่นระยะเวลา ด้วย framework ที่เป็น step-by-step ไม่งง

มีโครงสร้างและ Framework ให้สามารถนำไปวางโครงและฝึกฝนได้ง่าย ผลลัพธ์ชัดเจน นำไปใช้ได้ทันที

เตรียมพร้อมความเป็นผู้นำแห่งอนาคต
(Future-ready Leaders)

  เน้นเรียนรู้ทักษะและเครื่องมือใหม่ๆ รวมถึงการเข้าใจผู้งฟังต่าง Generation พร้อมรับมือกับโลกที่เปราะบางและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Programme Curriculum

Day 1: Communication Mastery

 – รู้จักแพทเทิร์นการสื่อสาร จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน และความถนัดในการสื่อสารและเรียนรู้ของตัวเองด้วยแบบทดสอบ CliftonStrengths All34
– เรียนรู้การนำจุดแข็งตัวเองออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพผ่านการนำเสนอและการสื่อสารอย่างมืออาชีพในสไตล์ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ
– เข้าใจธรรมชาติของคนและความถนัดในการสื่อสารเรียนรู้ของคนต่าง Generation
– เข้าใจการทำงานของสมองและร่างกาย เรียนรู้เทคนิคกับปรับ states ( สภาวะอารมณ์) ให้มั่นใจ ลดการตื่นเต้น
– ฝึกการทำความเข้าใจและ Map Needs & Emotions ของ ผู้ฟัง เพื่อให้การนำเสนอตรงประเด็นและเชื่อมใจได้เร็ว
– เรียนรู้และฝึกวิธีการ Rapport กับ audience
– ฝึกการใช้และอ่านภาษากายในการสื่อสาร

Day 2: Presentation Mastery

– ฝึกการวางโครงเรื่องในการเขียน พูด การนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ ให้กระชับ และ impactful ด้วยโครงสร้าง Story Telling
– ฝึกการใช้ภาพ Visual thinking ร่วมกับการนำเสนอ
– ฝึกการใช้ Info Graphic ร่วมในการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
– เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การใช้ โปรแกรม Canva ช่วยในการทำกราฟฟิค, การใช้ ตัวช่วยในการ present และประชุมทาง Virtual
– ฝึกเทคนิคและการใช้คำเพื่อโน้มน้าวผู้ฟัง
– ฝึกเทคนิคการปิดการสนทนา การประชุม การขายให้ Impactful
– ฝึกเทคนิคการทำ Mini Pitching

รูปแบบการเรียนรู้

  • ทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 ก่อนเข้าอบรม 
  • เรียนสด 2 วัน Workshop กลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน
  • มีติดตามผล Zoom Group Coaching ให้มีการนำเสนอ และรับ Feeback จาก Mentor ทาง zoom 1 ครั้ง (1 ชม.) 
  • สามารถสอบถามรับฟีดแบคการใช้สื่อและการนำเสนอหรือข้อสงสัยในการใช้เครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆหลังจากเข้าอบรมได้ทาง Line ภายใน 30 วัน

Meet Your Programme Director & Mentor

MINDSPRING (Coaching & Consulting)

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา >

STRENGTH COACH, LEADERSHIP COMMUNICATION & PRESENTATION

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

Discipline | Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์

COMMUNICATION COACH, PRESENTATION & PITCHING

Responsibility | Relator | Analytical | Achiever | Significance

TUITION AND FEES

฿ 29,400/Person 

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal เพื่อขออนุมัติให้ได้ค่ะ

สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดอบรม In-house สามารถติดต่อทีม L & D Consult เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

Date & Location
Next Date : 18-19 March 2566
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม S31 ห้อง Roof Top ชั้น 22
545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110