fbpx

StrengthsFinder® Career Coaching
ที่ปรึกษาด้านอาชีพด้วยจุดแข็ง

Let’s unlock your strengths and maximize your potential.

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งเพื่อวางแผนสายอาชีพ

ตัวอย่าง Personal Strengths Profile
ช่วยให้มองเห็น Snap Shot จุดแข็งตนเอง
แปลงจุดแข็งมาเป็นจุดขายได้อย่างแตกต่าง

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่กำลังลังเลในสายอาชีพ
– ผู้ที่กำลังไม่มีความสุขในการทำงานและต้องการเปลี่ยนแปลงสายงาน
– ผู้ที่ต้องการต่อยอดจากสายงานตัวเองให้ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาจุดแข็งให้เต็มศักยภาพ

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

“การเข้า Workshop ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองและทีมงานมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"

คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
ทำแบบประเมินแล้วรู้จักตัวเองและทีมงานดีขึ้นมาก การรู้จักตัวเองดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด

Meet Your Strengths-based Career Coach & Mentor

I help professionals identify their strengths & passions and shift to purposeful and fulfilling career paths.

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
 • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากบัญชีการเงิน ไปการตลาด HR และ จบลงด้วยงานที่รักคือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

StrengthsFinder Career Coaching

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งสำหรับที่ปรึกษา โค้ช (1 ท่าน)
฿ 15,000
 • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
 • ทราบลักษณะงานที่เหมาะสมกับความถนัดและได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองอย่างเหมาะสม
 • Session 1 ครั้ง (2 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom
 • ฟรี !! ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 1,760 บาท
 • คอร์สออนไลน์ : True-Self Discovery เพื่อทำความรู้จักตัวเองมูลค่า 3,600 บาท
 • คอร์สออนไลน์ : ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง เพื่อวางแผนชีวิตและตั้งเป้าหมายมูลค่า 3,600 บาท