fbpx

StrengthsFinder® Coaching 
For Business Leader

Let’s unlock your team’s strengths and maximize your team’s potential.

อุดจุดบอดของตัวคุณในการทำธุรกิจ ปลดล็อคศักยภาพตัวคุณและทีมงาน 
บริหารทีมได้อย่างลื่นไหลด้วยการใช้จุดแข็งอย่างเต็มศักยภาพ

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งสำหรับผู้นำ

ปัญหาที่พบบ่อยในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการที่มักเจอคือการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เนื่องจากขาดการเข้าใจวิธีการหาทีมงานที่เหมาะสมมา Leverage จุดแข็งของตัวเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการ Scale และการบริหารจัดการ จัดสรรงานไม่ถูกคน ทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อ
– ให้รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของตนเอง เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด
– เข้าใจแนวทางการหาทีมงานหรือ Outsource ที่มีคุณภาพมา Leverage เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนตัวเอง เพื่อให้การทำงานลื่นไหลขึ้น มีเวลาไปจัดการงานที่มีมูลค่าสูง
– วางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน
– จัดสรรงานได้ถูกคน
– ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หมายเหตุ : ผู้เข้าโปรแกรมทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง Personal Strengths Profile
ช่วยให้มองเห็น Snap Shot จุดแข็งตนเอง
ตรงไหนที่ขาดหายไปก็หาทีม/ partner/ outsource มาเสริม

1 Day Learning Journey

- Self-awareness : ปลดล็อคศักยภาพด้วยจุดแข็ง แปลงพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34
- Self-mastery : พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในตนเอง (Self-leadership) รู้วิธีปิดจุดอ่อน จุดบอด และจัดการพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง
- Leading Others : เรียนรู้การประยุกต์ใช้จุดแข็งของตนเองมาบริหารทีมและการสร้าง Trust
- Leverage Strengths : เรียนรู้การนำจุดแข็งของตัวเองมาปลดล็อคศักยภาพและมีทักษะการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น รู้วิธีการทีมงานมาต่อจิ๊กซอว์กับตัวเอง
- Life & Business Design : พาออกแบบเป้าหมายชีวิตและธุรกิจให้สอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองและเข้าใจแนวทางการบริหารทีม ผ่อนแรงชีวิตการบริหารธุรกิจด้วยจุดแข็ง หรือผู้ที่กำลังทำงานประจำและเตรียมตัวลาออกแบบมาเป็นเจ้าของกิจการ

ความโดดเด่นของโปรแกรม

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าแก้วต้องดึงพรสวรรค์อะไรออกมาใช้ ที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
โปรแกรม BizSpring ช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ ช่วยให้การสื่อสารกับทีมงานและการคัดสรรพนักงานมีประสิทธิภาพขึ้นมาก ช่วยให้ Put The Right Man, On The Right Job
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด
เจสตัดสินใจถูกเลยค่ะที่เข้ามาปรึกษากับคุณแป้ม ช่วงนั้นบริษัทกำลังขยาย จึงอยากพัฒนาเรื่อง Leadership ของทีมบริหาร และ Talent ในองค์กร พี่แป้มให้ทำ [[Team Strength Finder]] และช่วยวิเคราะห์จุดแข็งของหุ้นส่วนบริษัทและพนักงานแบบละเอียด ทำให้เราเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคนมากขึ้น ซึ่งหลายอย่างเป็นจุดบอดที่เราไม่เห็นมาก่อน คุณแป้มยังแนะนำวิธีบริหารคนแต่ละแบบ และเทคนิค motivate/inspire ทีม ดึงทักษะแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะกับงาน เจสและหุ้นส่วนประทับใจคุณแป้มมากๆค่ะ มีทั้งความเชียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร/วิเคราะห์คน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการ scale องค์กร นอกจากนี้ คุณแป้มยังให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจด้วย รวมถึงดูแลเอาใจดีตลอดการปรึกษา ขอบคุณคุณแป้มมากๆค่ะ

Meet Your Strengths-based Business Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
 • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากบัญชีการเงิน ไปการตลาด HR และ จบลงด้วยงานที่รักคือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

StrengthsFinder Workshop For Business Leader

1-Day Workshop โค้ชจุดแข็งสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ (1 ท่าน)
฿ 15,900 / Day
 • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
 • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดทีม และทราบว่าต้องจ้างใครเพิ่มมาเสริมทีม
 • เข้าใจวิธีการหาคนมา Leverage จุดแข็งของตนเองกันเพื่อสร้าง Synergy และ Complimentary Team
 • ฟรีแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 2,125 บาท
 • Workshop 1 วันเต็ม

Workshop กลุ่มเล็กไม่เกิน 5 ท่าน เน้นการโค้ชแบบกลุ่ม ทุกท่านจะได้รับคำปรึกษาวิธีบริหารจัดการตัวเองและทีมงานของตัวเอง

จัดที่รร. S 31 สุขุมวิท 31 9.30-16.30 น.
สอบถามตาราง Workshop ได้ที่ line@mindspring

สำหรับท่านที่ต้องการจัดแบบกลุ่ม Private (ขั้นต่ำ 5 ท่าน มีสถานที่เอง) สอบถามราคาพิเศษแบบกลุ่มกับทีมงานได้เลยค่ะ

Private Coaching For Business Leader

2 Hr โค้ชและให้คำปรึกษาสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ (1 ท่าน)
฿ 20,000 / Session
 • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
 • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดทีม และทราบว่าต้องจ้างใครเพิ่มมาเสริมทีม
 • เข้าใจวิธีการหาคนมา Leverage จุดแข็งของตนเองกันเพื่อสร้าง Synergy และ Complimentary Team
 • ฟรีแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 2,125 บาท
 • Session 1 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom