fbpx

StrengthsFinder® Coaching & Consulting For Business Owner

Let’s unlock your team’s strengths and maximize your team’s potential.

อุดจุดบอดของตัวคุณในการทำธุรกิจ ปลดล็อคศักยภาพตัวคุณและทีมงาน 
บริหารทีมได้อย่างลื่นไหลด้วยการใช้จุดแข็งอย่างเต็มศักยภาพ

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งสำหรับเจ้าของกิจการ

ปัญหาที่พบบ่อยในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการที่มักเจอคือการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เนื่องจากขาดการเข้าใจวิธีการหาทีมงานที่เหมาะสมมา Leverage จุดแข็งของตัวเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการ Scale และการบริหารจัดการ จัดสรรงานไม่ถูกคน ทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อ
– ให้รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของตนเอง เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด
– เข้าใจแนวทางการหาทีมงานหรือ Outsource ที่มีคุณภาพมา Leverage เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนตัวเอง เพื่อให้การทำงานลื่นไหลขึ้น มีเวลาไปจัดการงานที่มีมูลค่าสูง
– วางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน
– จัดสรรงานได้ถูกคน
– ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หมายเหตุ : ผู้เข้าโปรแกรมทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง Personal Strengths Profile
ช่วยให้มองเห็น Snap Shot จุดแข็งตนเอง
ตรงไหนที่ขาดหายไปก็หาทีม/ partner/ outsource มาเสริม

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

“การเข้า Workshop ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองและทีมงานมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"

คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
ทำแบบประเมินแล้วรู้จักตัวเองและทีมงานดีขึ้นมาก การรู้จักตัวเองดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด

Meet Your Strengths-based Business Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

  • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
  • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
  • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
  • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
  • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากบัญชีการเงิน ไปการตลาด HR และ จบลงด้วยงานที่รักคือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

StrengthsFinder Coaching & Consulting For Business Owner

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งเจ้าของกิจการ (1 ท่าน)
฿ 15,000 + ค่ารหัสแบบทดสอบ
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดทีม และทราบว่าต้องจ้างใครเพิ่มมาเสริมทีม
  • เข้าใจวิธีการหาคนมา Leverage จุดแข็งของตนเองกันเพื่อสร้าง Synergy และ Complimentary Team
  • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 1,760 บาท
  • Session 1 ครั้ง (2 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom