fbpx

StrengthsFinder® Coaching For Expert Business, Coach, Consultant

Let’s unlock your strengths and maximize your potential.

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และโค้ช
เพื่อแปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย สร้างความแตกต่าง

ปัญหาที่พบบ่อยในการทำธุรกิจ Expert Business ที่มักเจอคือ
1. ขาดความแตกต่าง 
2. ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เนื่องจากขาดการเข้าใจวิธีการหาทีมงานที่เหมาะสมมา Leverage จุดแข็งของตัวเอง

ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการ Scale และการบริหารจัดการ จัดสรรงานไม่ถูกคน ทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อ
– เข้าใจว่าตัวเองมีของอะไรในตัวที่โดดเด่นและและเป็นจุดขาย
รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของตนเอง เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพ
– เข้าใจแนวทางการหาทีมงานหรือ Outsource ที่มีคุณภาพมา Leverage เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนตัวเอง เพื่อให้การทำงานลื่นไหลขึ้น มีเวลาไปจัดการงานที่มีมูลค่าสูง
– วางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน
– จัดสรรงานได้ถูกคน
– ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หมายเหตุ : ผู้เข้าโปรแกรมจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง Personal Strengths Profile
ช่วยให้มองเห็น Snap Shot จุดแข็งตนเอง
แปลงจุดแข็งมาเป็นจุดขายได้อย่างแตกต่าง
ตรงไหนที่ขาดหายไปก็หาทีม/ partner/ outsource มาเสริม

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

“การเข้า Workshop ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองและทีมงานมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"

คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
ทำแบบประเมินแล้วรู้จักตัวเองและทีมงานดีขึ้นมาก การรู้จักตัวเองดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด

Meet Your Strengths Coach & Mentor

I help professionals identify their strengths & passions and shift to purposeful and fulfilling career paths.

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

  • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
  • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
  • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
  • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
  • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากบัญชีการเงิน ไปการตลาด HR และ จบลงด้วยงานที่รักคือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

StrengthsFinder Coaching For Expert Business, Coach, Consultant

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งสำหรับที่ปรึกษา โค้ช (1 ท่าน)
฿ 15,000 + ค่ารหัสแบบทดสอบ
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดทีม และทราบว่าต้องจ้างใครเพิ่มมาเสริมทีม หรือควรไป Leverage ต่อยอดกับใคร
  • เข้าใจวิธีการหาคนมา Leverage จุดแข็งของตนเองกันเพื่อสร้าง Synergy และ Complimentary Team
  • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 1,760 บาท
  • Session 1 ครั้ง (2 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom