1:1 StrengthsFinder Mentoring

อ่านผลแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder โดยโค้ชจุดแข็ง รู้จุดแข็งจุดอ่อน จุดบอดในมิติที่ลึกกว่าที่เคย พร้อมแนวทางการ Leverage จุดแข็ง ผ่อนแรงความสำเร็จ วางแผนความหน้าด้านอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง 

 

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง)
จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า

#เราเชื่อว่าการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) อย่างถ่องแท้คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเอง ที่จะทำให้รู้เราเป็นใคร 
ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร

#เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัวเอง ไม่ว่าเราจะเป็นคนสไตล์ไหน เราจะสามารถสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข และมีความหมายได้ด้วยตัวเราเอง แค่รู้จักวิธีดึงพรรสวรรค์ที่มีออกมาใช้อย่างถูกทางให้สอดคล้องจากภายในสู่ภายนอก

#เราจะช่วยให้คุณค้นหาพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองและแปลงเป็นจุดขายเป็นเงิน ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ มีความสุขและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการโปรแกรมนี้

 • ช่วยให้เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน ของตนเอง และรู้จักการใช้จุดแข็งในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน 
 • ได้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อบริหารจัดการข้อด้อยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวม

เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเสริมศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการค้นหาตัวเอง เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จ มีความสุข มีสมดุลและมีเป้าหมายในทุกมิติ ให้ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • องค์กรที่ต้องการให้อ่านผลให้กับผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล และ Talents เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร

You are unique. You are powerful. Stop trying to be who you’re not. Start focusing on your talents with CliftonStrengths 34, and be more of who you already are.

รู้จักแบบประเมิน Gallup Clifton StrengthsFinder
เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

ช่วยให้คุณรูจักตัวเองมากขึ้นทั้งจุดแข็ง จุดบอด และจุดอ่อนของตัวเอง
แบบทดสอบ Gallup Clifton StrengthsFinder คิดค้นโดย Don Clifton แบบทดสอบจุดแข็งที่มีความแม่นยำสูงและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาจากสมาคม American Psychological Associationแบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder จะช่วยค้นหาจุดแข็งของผู้ทำแบบประเมิน ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ทำแบบประเมินไปมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่งผลให้แบบทดสอบนี้มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือมาก  ขึ้นชื่อว่า จุดแข็ง ต้องอาศัยการฝึกฝนหล่อเลี้ยงพรสวรรค์และทักษะให้เติบโตและนำไปต่อยอดด้วยการ Leverage ให้ถูกทิศถูกทาง เราเชื่อว่าการตระหนักรู้ในตนเอง Self-Awareness อย่างถ่องแท้สามารถช่วยให้คุณพัฒนาปรับปรุงเติบโตได้เร็วขึ้น
โปรแกรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 โมดูล

MODULE 1: ทำแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder 34 Theme และ Career Planning Work-book 

ผู้รับการโค้ชต้องทำแบบประเมินจุดแข็ง และ เตรียมวางแผน Career Planning ให้เรียบร้อย อย่างน้อย 7 วัน ก่อนรับการโค้ช

MODULE 2:  อ่านผลแบบประเมิน CliftonStrengths และโค้ชโดยโค้ชจุดแข็ง

  Option 1: ทาง Video Call ครั้งละ 45 นาที 
  -ช่วยชี้จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดและ จุดแข็งที่มักทำปัญหาให้ชีวิตที่ผู้ทำแบบ    ประเมินอาจไม่สามารถตีความจากการอ่านแบบประเมินด้วยตัวเองได้ ต้อง  อาศัยโค้ชช่วยประเมินให้

Option 2: ทาง Video Call ครั้งละ 90 นาที
 • -ช่วยชี้จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดและ จุดแข็งที่มักทำปัญหาให้ชีวิตที่ผู้ทำแบบประเมินอาจไม่สามารถตีความจากการอ่านแบบประเมินด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัยโค้ชช่วยประเมินให้
  -แนะนำแนวทางการ Leverage จุดแข็งของตัวเอง
  -แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน

We Help You Spread Your Wings And Learn To Fly

การมี ที่ปรึกษาส่วนตัว” หรือ “โค้ช” ที่มีจรรยาบรรณและถูกจริต จะช่วยพาคุณเปิดใจ สะท้อนปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร ช่วยพาผู้เรียนมองภาพรวมนำความรู้มาต่อเป็นจิ๊กซอว์เป็นภาพใหญ่และพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จและ transform ได้จริง

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ปิดกั้นความเป็นตัวตนของคุณและฉุดรั้งความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง … ด้วยตัวของคุณเอง

ความประทับใจจากผู้รับบริการ

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง และผ่านกระจกสะท้อนของพี่แป้ม จุ๊บมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในหลากหลายมิติ จุ๊บได้สร้างแผนที่ในการเดินทางของชีวิต จุ๊บออกแบบและวางแผน เพื่อจะออกเดินทางในเส้นทางที่จุ๊บรู้สึกสนุกกับมัน จุ๊บได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง จุ๊บมองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ จุ๊บกลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ จุ๊บกลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต จุ๊บกลับมารักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน จุ๊บมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป การที่เรารู้ว่า เราจะเดินทางไปไหน ด้วยวิธีไหน มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ทั้งเรื่องของการตัดสินใจ และวิถี ที่เราจะใช้ ในการดำเนินชีวิต ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“การเข้าโปรแกรมช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าแก้วเราติดเรื่องอะไรอยู่ ต้องดึงพรสวรรค์อะไรออกมาใช้ ที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น"
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)

Meet Your Strength-based Work-Life Transformation Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

EXECUTIVE , LEADERSHIP & STRENGTH-COACH, LIFE BALANCE, BURNOUT MANAGEMENT

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic | Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Discipline| Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

โปรแกรมที่ปรึกษาและโค้ชชิ่งอื่นๆ

Unlock Your Strengths

1 Session
฿ 6,900
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • อ่านผลและให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาจุดแข็ง Session 1 ครั้ง (1.15 ชม. ต่อครั้ง)
 • Strength-based True-Self Discovery Session

Mid-Career Planning

1 Session
฿ 15,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Session 1 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง)
 • Strength-based True-Self Discovery Session

Work Life Transformation

6 Sessions
฿ 54,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Session 6 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง)
 • Strength-based True-self Connect
 • Work & Life Goal Alignment
 • Inner World Alignment
 • New Habits Formation & Actions

Breakthrough Coaching Programs

1) True-Self Discovery
Coaching
8,600 THB
1 Session
2) Strength-based Life Design
Coaching
24,000 THB
3 Session
3) Life Breakthrough
Coaching
45,000 THB
6 Session

ทำแบบประเมินจุดแข็ง วิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths 34 Theme

>> ดูรายละเอียดและตัวอย่างแบบประเมิน

Module 1: True-self Connect

มุ่งเน้นการรู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ตระหนักรู้ถึงเหตุแห่งพฤติกรรมและแพทเทิร์นความคิดของตนเอง พร้อมทางลัดในการชี้สิ่งที่ฉุดรั้งพร้อมแนวทางการพัฒนาอย่างตรงจุดแบบรายบุคคล ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths พร้อมอ่านผลและให้คำแนะนำใน การพัฒนาต่อยอด

Module 2: Life Goal & Purpose

มุ่งเน้นการทำความเข้าใจความต้องการของตนเอง และการตั้งเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับโลกภายใน

Module 3: Positive Relationship Development

มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง ภายในสู่ภายนอก

Module 4: Inner World Alignment

มุ่งเน้นการทำความรู้จักและพัฒนาโลกภายใน เข้าใจคุณค่าที่ยึดถือ และความเชื่อที่ฉุดรั้งต่าง ๆ

Module 5: New Habits Formation

มุ่งเน้นการสร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและโลกภายใน

Module 6: Getting Things Done

มุ่งเน้นการลงมือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Bonus: Online Courses

มูลค่า 3,600 THB

มูลค่า 7,200 THB

มูลค่า 10,800 THB