StrengthsFinder For Educations

สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด รู้ข้อดี ข้อด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ

Discover Your True-Self & Strengths

รู้จักแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder และการโค้ชจุดแข็ง
เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

 จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 50 ปี ทำให้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง จากผลการวิจัยของกัลลัป  โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น  ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน  ภาวะผู้นำ  และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล

แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง
สำหรับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสอบถามโปรแกรมสำหรับการพัฒนาจุดแข็ง ค้นหาตัวตนของนักเรียนนักศึกษาได้ที่
 

ทำไมถึงต้องค้นหาพรสวรรค์ตั้งแต่วันนี้?

 

หลายครั้งที่เราพยายามค้นหาและปิดจุดอ่อน ถ้าเราสังเกตจะพบว่าเราไม่สามารถพัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้ แล้วเราจะเสียเวลาไปพัฒนาจุดอ่อนเพื่ออะไร? ถ้าเรารู้จักจุดแข็งและทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาจุดแข็ง จุดแข็งนี้จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้น และไม่ต้องฝืนไปฝึกฝนในสิ่งที่ไม่ชอบ

ทำไมถึงต้อง Clifton StrengthsFinder?

แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรระดับโลกมากว่า 80 ปี และมีผู้ทำแบบประเมินนี้แล้วกว่า 25 ล้านคน และโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาใช้เพื่อช่วยค้นหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ค้นหาพรสวรรค์

มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคคลากรให้องค์กรชั้นนำมาเกือบ 20 ปี และได้นำเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรมาพัฒนาลูกและครอบครัวกว่า 10 ปี เตรียมความพร้อมให้กับลูกตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอให้ลูกไปเรียนรู้เองตอนเค้าทำงาน เพราะทักษะจำเป็นเหล่านี้จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จไม่ว่าเค้าจะทำงานอาชีพอะไร

Coach Profile

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Futuristic | Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Deliberative | Learner | Individualization | Maximizer | Focus

Coaching Fee

Youth Package

ค้นหาพรสวรรค์สำหรับเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเพื่อวางแผนสายการเรียนและเส้นทางอาชีพ
฿ 6,900
  • Clifton Strengths assessment
  • Session 1 ชั่วโมงเพื่อค้นหาพรสวรรค์และแนวทางการพัฒนาจุดแข็ง และให้คำปรึกษาแนะแนวเรื่องสายการเรียนและสายอาชีพ ผ่าน zoom
  • Session ทาง Zoom