StrengthsFinder For Educations

สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด รู้ข้อดี ข้อด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ

รู้จักแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder และการโค้ชจุดแข็ง
เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

 จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 50 ปี ทำให้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง จากผลการวิจัยของกัลลัป  โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น  ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน  ภาวะผู้นำ  และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล

แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง
สำหรับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสอบถามโปรแกรมสำหรับการพัฒนาจุดแข็ง ค้นหาตัวตนของนักเรียนนักศึกษาได้ที่
 

ทำไมถึงต้องค้นหาพรสวรรค์ตั้งแต่วันนี้?

 

หลายครั้งที่เราพยายามค้นหาและปิดจุดอ่อน ถ้าเราสังเกตจะพบว่าเราไม่สามารถพัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้ แล้วเราจะเสียเวลาไปพัฒนาจุดอ่อนเพื่ออะไร? ถ้าเรารู้จักจุดแข็งและทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาจุดแข็ง จุดแข็งนี้จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้น และไม่ต้องฝืนไปฝึกฝนในสิ่งที่ไม่ชอบ

ทำไมถึงต้อง Clifton StrengthsFinder?

แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรระดับโลกมากว่า 80 ปี และมีผู้ทำแบบประเมินนี้แล้วกว่า 25 ล้านคน และโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาใช้เพื่อช่วยค้นหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ค้นหาพรสวรรค์

มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคคลากรให้องค์กรชั้นนำมาเกือบ 20 ปี และได้นำเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรมาพัฒนาลูกและครอบครัวกว่า 10 ปี เตรียมความพร้อมให้กับลูกตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอให้ลูกไปเรียนรู้เองตอนเค้าทำงาน เพราะทักษะจำเป็นเหล่านี้จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จไม่ว่าเค้าจะทำงานอาชีพอะไร

Coach Profile

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Futuristic | Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Deliberative | Learner | Individualization | Maximizer | Focus

Coaching Fee

Youth Package

ค้นหาพรสวรรค์สำหรับเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเพื่อวางแผนสายการเรียนและเส้นทางอาชีพ
฿ 6,900
  • Clifton Strengths assessment
  • Session 1 ชั่วโมงเพื่อค้นหาพรสวรรค์และแนวทางการพัฒนาจุดแข็ง และให้คำปรึกษาแนะแนวเรื่องสายการเรียนและสายอาชีพ ผ่าน zoom
  • Session ทาง Zoom