fbpx

StrengthsFinder®
Team Coaching 

Let’s unlock your team’s strengths and maximize your team’s potential from the inside-out

โปรแกรมการโค้ชทีมจุดแข็ง 

ปัญหาที่พบบ่อยในการสร้างทีมที่มักเจอคือการมีทีมงานที่มีเคมีตรงกัน นิสัยคล้ายๆกัน มีจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดแบบเดียวกัน
ส่งผลให้การทำงานมีความสนุกในช่วงแรก แต่เมื่อต้องมีการขยายอาจติดปัญหาเรื่องการ Scale และการบริหารจัดการ เนื่องจากขาดการเข้าใจวิธีการ Leverage จุดแข็งซึ่งกันและกัน อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง จัดสรรงานไม่ถูกคน ทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อ
– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการนำจุดแข็งของแต่ละคนมาสร้าง team synergy เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
– ให้รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของทีมงาน เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด
– วางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน
– จัดสรรงานได้ถูกคน
– ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– ลดความขัดแย้ง


หมายเหตุ : ผู้เข้าโปรแกรมทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง Team’s Strengths Grid
ช่วยให้มองเห็น Snap Shot จุดแข็งของทีม

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าแก้วต้องดึงพรสวรรค์อะไรออกมาใช้ ที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
ทำแบบประเมินแล้วรู้จักตัวเองดีขึ้นมาก การรู้จักตัวเองดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด
เจสตัดสินใจถูกเลยค่ะที่เข้ามาปรึกษากับคุณแป้ม ช่วงนั้นบริษัทกำลังขยาย จึงอยากพัฒนาเรื่อง Leadership ของทีมบริหาร และ Talent ในองค์กร พี่แป้มให้ทำ [[Team Strength Finder]] และช่วยวิเคราะห์จุดแข็งของหุ้นส่วนบริษัทและพนักงานแบบละเอียด ทำให้เราเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคนมากขึ้น ซึ่งหลายอย่างเป็นจุดบอดที่เราไม่เห็นมาก่อน คุณแป้มยังแนะนำวิธีบริหารคนแต่ละแบบ และเทคนิค motivate/inspire ทีม ดึงทักษะแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะกับงาน เจสและหุ้นส่วนประทับใจคุณแป้มมากๆค่ะ มีทั้งความเชียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร/วิเคราะห์คน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการ scale องค์กร นอกจากนี้ คุณแป้มยังให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจด้วย รวมถึงดูแลเอาใจดีตลอดการปรึกษา ขอบคุณคุณแป้มมากๆค่ะ

Meet Your Strengths-based Business Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

  • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
  • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
  • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
  • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
  • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากบัญชีการเงิน ไปการตลาด HR และ จบลงด้วยงานที่รักคือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

Onsite 1 วัน

โปรแกรมการโค้ชทีมจุดแข็ง
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเองและของกันและกัน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดทีม และทราบว่าต้องจ้างใครเพิ่มมาเสริมทีม
  • เข้าใจวิธีการ Leverage จุดแข็งซึ่งกันและกันเพื่อสร้าง Synergy และ Complimentary Team
  • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 2,125 บาท
  • Session 1 วัน Onsite