1 Day
StrengthsFinder Workshop
For Business Leader
Unlock Your Hidden Strengths, Design Your Work-Life and Unlock Your Business Potential to with Happiness and Purpose with CliftonStrengths.

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งสำหรับ Business Leader ใน 1 วัน
ทางลัดในการปลดล็อคศักยภาพตัวเองและมีความสุขในการบริหารธุรกิจ
ด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

ความแตกต่างของเรา

ผสาน 3 ศาสตร์การพัฒนาตนเอง Strengths-based Approach + Ennegram + Neuro Science เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ทั้ง Coaching + Mentoring + Consulting + Online Learning + Self-reflection
เรียนรู้ทักษะการออกแบบชีวิต โมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับจุดแข็ง lifestyle และความต้องการที่แท้จริงด้วย Business Freedom Model Canvas

เราจะพาคุณชัดเจนกับเรื่องต่างๆเหล่านี้
Self-awareness : 
ปลดล็อคศักยภาพด้วยจุดแข็ง แปลงพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34
- ค้นพบจุดแข็ง รู้จักจุดบอด จุดอ่อนของตัวเอง
- ชัดเจนกับลักษณะงานที่ Energize และสภาพแวดล้อมไหนที่เหมาะกับความเป็นตัวตนและจุดแข็งของเรา

Self-mastery : 
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในตนเอง (Self-leadership) รู้วิธีปิดจุดอ่อน จุดบอด และจัดการพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง
- mindset หรือชุดความเชื่ออะไรที่เราต้องมีหรืออัพเกรดใหม่
- ทักษะอะไรที่เราจำเป็นต้องเพิ่ม พฤติกรรมนิสัยอะไรที่เราต้องลดในการเป็นเจ้าของกิจการ

Leading Others : 
- เรียนรู้การประยุกต์ใช้จุดแข็งของตนเองมาบริหารทีมและการสร้าง Trust


Leverage Strengths : 
- เรียนรู้การนำจุดแข็งของตัวเองมาปลดล็อคศักยภาพและมีทักษะการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น รู้วิธีการทีมงานมาต่อจิ๊กซอว์กับตัวเอง
- เรียนรู้วิธี Leverage จุดแข็งผ่อนแรงตัวเองด้วยทีมงานและกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง


Life & Business Design : 
- พาออกแบบเป้าหมายชีวิตและธุรกิจให้สอดคล้องกัน
- มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ Lifestyle ความต้องการ ตัวตน และคุณค่าที่เรายึดถือ
- Identity ของตัวเอง ชัดเจนว่าเราอยากเป็นใคร best version ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรและสามารถนำไปต่อยอดในการทำ Branding ให้กับธุรกิจได้
- ออกแบบสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะสนับสนุนให้เราเติบโต

เครื่องมือช่วยค้นหาตัวตนและความต้องการของชีวิต

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า เราจึงใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำความรู้จักตัวเองเพื่อการปลดล็อคศักยภาพและเข้าใจความต้องการของตัวเอง

 • เจ้าของกิจการหรือผู้ที่กำลังวางแผนออกจากงานประจำมาเป็นเจ้าของกิจการ ที่ต้องการมีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับโลกภายในของตัวเองและเป้าหมายธุรกิจ
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการค้นหาตัวตน รู้จักจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของตัวเอง และความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง
 • ผู้ที่กำลังสับสนตัวตนและทิศทางชีวิต เบื่องานหมดไฟ  จับต้นชนปลายไม่ถูก 
 • เจ้าของกิจการที่กำลังตามหาความสุขในการทำงาน รู้สึกว่างานและธุรกิจที่กำลังทำอยู่ ไม่ตอบโจทย์ชีวิตและความต้องการ
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการจะสเกลธุรกิจ พร้อมและต้องการออกจาก Comfort Zone ของตัวเองอย่างจริงจัง พยายามมานานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จซักที ต้องการรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่นและทีมงาน
 • เจ้าของกิจการที่กำลังเผชิญสภาวะ Midlife Crisis ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำ
 • เจ้าของกิจการที่กำลังจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของชีวิต อยากได้ความมั่นใจและทิศทางที่ชัดเจนแน่นอน

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าแก้วต้องดึงพรสวรรค์อะไรออกมาใช้ ที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
โปรแกรม BizSpring ช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และ Workshop จากทีมงาน MINDSPRING ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ ช่วยให้การสื่อสารกับทีมงานและการคัดสรรพนักงานมีประสิทธิภาพขึ้นมาก ช่วยให้ Put The Right Man, On The Right Job
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
ประธานกรรมการบริการ บริษัท : บริษัท บ๊อกซ์เทล จำกัด
เจสตัดสินใจถูกเลยค่ะที่เข้ามาปรึกษากับคุณแป้ม ช่วงนั้นบริษัทกำลังขยาย จึงอยากพัฒนาเรื่อง Leadership ของทีมบริหาร และ Talent ในองค์กร พี่แป้มให้ทำ [[Team Strength Finder]] และช่วยวิเคราะห์จุดแข็งของหุ้นส่วนบริษัทและพนักงานแบบละเอียด ทำให้เราเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคนมากขึ้น ซึ่งหลายอย่างเป็นจุดบอดที่เราไม่เห็นมาก่อน คุณแป้มยังแนะนำวิธีบริหารคนแต่ละแบบ และเทคนิค motivate/inspire ทีม ดึงทักษะแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะกับงาน เจสและหุ้นส่วนประทับใจคุณแป้มมากๆค่ะ มีทั้งความเชียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร/วิเคราะห์คน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการ scale องค์กร นอกจากนี้ คุณแป้มยังให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจด้วย รวมถึงดูแลเอาใจดีตลอดการปรึกษา ขอบคุณคุณแป้มมากๆค่ะ

Meet Your Personal Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ACC ICF
 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
 • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เจ้าของแบรนด์ Nappi Baby ผลิตภัณฑ์ใยไผ่สำหรับเด็ก ปัจจุบันส่งออกไปยัง 6 ประเทศทั่วโลก
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน


Want the fulfilling life and happiness at work?
Let’s invest in yourself, re-design the business-life you love.
หากคุณกำลังมองหาชีวิตที่ใช่และต้องการมีความสุขในการทำธุรกิจ
โปรแกรมของเราเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับคุณได้

ลงทุนกับตัวเอง

Workshop 1 วัน
฿19500
฿ 15,900
 • In-class Small Group Coaching & Consulting จัดที่รร. S31 สุขุมวิท 31 (9.00-16.30 น.) - กลุ่มเล็กไม่เกิน 10 ท่าน
 • Bonus : ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton StrengthsFinder มูลค่า 2,125 บาท
 • Bonus : Online Course ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง มูลค่า 1,950 บาท
 • Bonus : ปรึกษาถามตอบทางไลน์กับอจ.แป้มได้ตลอด 30 วันหลังจาก Workshop

ลงทุนกับตัวเอง

Private แบบเจอตัว ครึ่งวัน หรือ 1 วัน
฿ 19,500/36,000
 • Private Coaching & Consulting (ครึ่งวัน 9.00-12.00/ เต็มวัน 9.00-16.30 น.) 1 ท่าน
 • Bonus : ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton StrengthsFinder มูลค่า 2,125 บาท
 • Bonus : Online Course ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง มูลค่า 1,950 บาท
 • Bonus : ปรึกษาถามตอบทางไลน์กับอจ.แป้มได้ตลอด 30 วันหลังจาก Private

สำหรับท่านที่ต้องการจัด กลุ่ม Private สอบถามราคาพิเศษได้ค่ะ