เราสามารถมีความสุข ประสบความสำเร็จและมีสมดุลในชีวิตได้ เท่าที่เราตัดสินใจจะมี
Let’s invest in yourself, re-design the work-life you love.

คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่านี้
แต่ยังไม่สามารถใช้มันอย่างเต็มที่และไม่มีความสุขในการทำงานอยู่หรือเปล่า ?

คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันแบบ Outside-in เดินตามเป้าหมายบนความคิด ความเชื่อ ความคาดหวังและแรงกดดันของคนอื่น อาจเป็นครอบครัวหรือกรอบสังคมที่ตัวคุณเองก็อาจไม่รู้ตัว

หลายๆคนถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ด้วยความเชื่อที่ว่า…เราต้องเรียนให้เก่ง ทำคะแนนให้ได้ดีทุกวิชา ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ไขจุดอ่อน โดยมุ่งการติวและซ่อมวิชาที่อ่อน ละเลยการพัฒนาจุดแข็งมาตั้งแต่เด็ก จึงใส่พลังงานใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับเรื่องที่เราไม่ถนัด ขาดโอกาสพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็งที่มีลักษณะเฉพาะอย่างน่าเสียดาย

ทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆไม่กี่เรื่องดังนี้
1. ไม่รู้จักจุดแข็งของตัวเอง หลายๆคน สามารถทำได้ทุกอย่าง จึงไม่ใช้พรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพกับเรื่องที่ควรใช้
2. ไม่เข้าใจวิธีการจัดการจุดบอดและจุดอ่อนของตัวเอง
3. ขาดเป้าหมายชีวิต และความเชื่อที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตัวตน

เมื่อใช้ชีวิตแบบนี้เป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ผลเสียต่อชีวิตและความสัมพันธ์ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้ออกห่างจากตัวตนและใช้ชีวิตสวนทางกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ขาดความสอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอก ทั้งตัวตน ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ทำ ผสานกับการมีพฤติกรรมและกรอบความคิดบั่นทอนตัวเอง (Self-Sabotage) โดยไม่รู้ตัวเป็นระยะเวลานาน เป็นต้นเหตุของภาวะความเครียดสะสม เกิดความขัดแย้งในใจตัวเองไม่มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตขาดสมดุลชีวิต มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และความสัมพันธ์ บั่นทอนพลังชีวิตตัวเองและสุขภาพกายใจในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว

การไม่รู้จักตัวเอง ขาดเป้าหมาย และขาดความสอดคล้องจะส่งผลให้สภาวะจิตใจเป็นดังรูปนี้

คุณรู้ทุกอย่างในการทำธุรกิจ แต่ลืมรู้จักตัวเองหรือเปล่า ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม?

คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันแบบ Outside-in เดินตามเป้าหมายบนความคิด ความเชื่อ ความคาดหวังและแรงกดดันของคนอื่น อาจเป็นครอบครัวหรือกรอบสังคมที่ตัวคุณเองก็อาจไม่รู้ตัว

หลายๆคนถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ด้วยความเชื่อที่ว่า…เราต้องเรียนให้เก่ง ทำคะแนนให้ได้ดีทุกวิชา ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ไขจุดอ่อน โดยมุ่งการติวและซ่อมวิชาที่อ่อน ละเลยการพัฒนาจุดแข็งมาตั้งแต่เด็ก จึงใส่พลังงานใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับเรื่องที่เราไม่ถนัด ขาดโอกาสพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็งที่มีลักษณะเฉพาะอย่างน่าเสียดาย

ทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆไม่กี่เรื่องดังนี้
1. ไม่รู้จักจุดแข็งของตัวเอง หลายๆคน สามารถทำได้ทุกอย่าง จึงไม่ใช้พรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพกับเรื่องที่ควรใช้
2. ไม่เข้าใจวิธีการจัดการจุดบอดและจุดอ่อนของตัวเอง
3. ขาดเป้าหมายชีวิต และความเชื่อที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตัวตน

เมื่อใช้ชีวิตแบบนี้เป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ผลเสียต่อชีวิตและความสัมพันธ์ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้ออกห่างจากตัวตนและใช้ชีวิตสวนทางกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ขาดความสอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอก ทั้งตัวตน ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ทำ ผสานกับการมีพฤติกรรมและกรอบความคิดบั่นทอนตัวเอง (Self-Sabotage) โดยไม่รู้ตัวเป็นระยะเวลานาน เป็นต้นเหตุของภาวะความเครียดสะสม เกิดความขัดแย้งในใจตัวเองไม่มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตขาดสมดุลชีวิต มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และความสัมพันธ์ บั่นทอนพลังชีวิตตัวเองและสุขภาพกายใจในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว

จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการโค้ชผู้บริหารทั้งในองค์กรและเจ้าของกิจการพบปัญหายอดฮิตอยู่ 9 ข้อ

 1. Inner Conflict
 2. ไม่มีความสุขในการทำงาน
 3. Mid-life Crisis สับสนในทิศทางชีวิต
 4. Burnout
 5. มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
 6. ออกจาก comfort zone ไม่ได้
 7. Introverts ต้องการใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพ
 8. รู้ทุกอย่าง แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน
 1. ขาด Self-Awareness (ภายนอก+ภายใน) เช่น ไม่รู้จักตัวเอง, จุดบอด , behaviour cycle, state, subconscious, ความต้องการ

 2. ไม่ใช้ศักยภาพที่มีของตัวเองอย่างเต็มที่

 3. ขาดเป้าหมาย และวิธีการไปสู่เป้าหมาย

 4. แสวงหาความสุขกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ใช้ชีวิตแบบ dependent เอาเวลาและพลังงานทั้งหมดไปผูกและพึ่งพาสิ่งที่ตัวเราควบคุมไม่ได้ (ความสุข สำเร็จขึ้นกับคนอื่น)

 5. Self-sabotage มีพฤติกรรมและความคิดฉุดรั้งตัวเองอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ

 6. โลกภายในขาดการเติบโตพัฒนา เช่นชุดความเชื่อที่ฉุดรั้ง mindset ความกลัว ขาดคุณค่าและอำนาจในตัวเอง

 7. ขาดทักษะ เช่น การสื่อสาร การรู้จักตัวเอง การรักตัวเอง การเติมเต็มความต้องการของตัวเอง

 8. ขาด Alignment ความสอดคล้องกันของ โลกภายในและโลกภายนอก

 9. ไม่ลงมือทำ

 10. Childhood Trauma

ขออนุญาติแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเอง คอร์สออนไลน์ xxxxx แบบทดสอบจุดแข็ง

แบบทดสอบจุดแข็งคือ

คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

แรงบันดาลใจในการพัฒนาคอร์สนี้ออกมาให้คุณได้เรียนรู้

ความคิดเห็นบางส่วนจากผู้ที่เรียนคอร์ส........

ราคาพิเศษ 999 บาทเท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อชำระเงิน

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง
 • เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming
* Gallup-certified CliftonStrength Coach
* Certified Transformational Coach, Professional Level
* NVC (Non-violence Communication) Empathy Coaching

คุณจะได้เรียนรู้มากกว่าแค่ ...........

หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะ 🙂 แป้ม

ราคาพิเศษ 3,600 บาทเท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

ทุกอย่างที่สอนในคอร์ส ….ล้วนแล้วแต่มาจากการเรียนรู้และเคส ……

ใช้ได้มากมาย  link…link….link….link….

อยากรู้จักกันมากกว่านี้ คลิกที่ ....ค่ะ