1:1 Private Coaching Program™

โปรแกรมที่ปรึกษาและการโค้ชส่วนบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative whole Person Development) ให้มีความสุขอิ่มเอม ความสำเร็จ และสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน

โปรแกรมการโค้ชของเราเป็นการโค้ชที่เป็นสากลมีมาตรฐานระดับโลก ใช้กระบวนการโค้ชแบบ Strengths-based Transformative Coaching ที่ช่วยสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ความคิด ความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดความเข้าใจใหม่ ปรับพฤติกรรมได้ มุ่งไปข้างหน้าด้วยมุมมองใหม่และสามารถใช้จุดแข็งได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้

Don’t Let Life Just Happen to You…

Let’s Say Hello To The New Success,  Inner Freedom, Happiness and Alignment.

Being disconnected from our true selves is the root of all of our problems.

Therefore knowing ourselves & whole person development is not only the solution,
but the foundation for a happy, healthy, fulfilling life and sustainable growth.

คุณกำลังใช้ชีวิตแบบ Outside-in อยู่หรือเปล่า?
คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันบนความคาดหวังและแรงกดดันของคนอื่น อาจเป็นครอบครัวหรือกรอบสังคมที่ตัวคุณเองก็อาจไม่รู้ตัว
 
เมื่อใช้ชีวิตแบบนี้เป็นระยะเวลานานจะเกิดผลเสียทางด้านอารมณ์และจิตใจ
ส่งผลให้ออกห่างจากตัวตนและใช้ชีวิตสวนทางกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ขาดความสอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอก
ทั้งตัวตน ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ทำ 
เป็นต้นเหตุของภาวะความเครียดสะสม ไม่มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต
ขาดสมดุลชีวิต มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และความสัมพันธ์
 
โปรแกรม ของเราช่วยให้คุณตั้งหลักกับตัวเองและชีวิตใหม่ ปรับโฟกัสใหม่กับสิ่งสำคัญของชีวิตที่เคยละเลย 
กลับมา connect กับตัวเอง รู้จักตัวเองในระดับราก ด้วยการใช้พรสวรรค์ที่คุณมีเฉพาะตัวเป็นแกนหลักตั้งหลักกับชีวิตใหม่
ชัดเจนกับความต้องการและทิศทางชีวิตของตัวเอง ให้มีความสุข สำเร็จ สมดุล ลื่นไหล จากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืน 🙂
 

โปรแกรมการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง ได้ผลเร็วและยั่งยืนออกแบบการเรียนรู้แบบ Whole Process ด้วยหลัก Neuro-Science และ Brain-based Approach ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน

ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน ช่วยให้การ Transform ได้ผลยั่งยืนและได้ผลลัพธ์เร็วกว่าการโค้ชทั่วไป ผู้เข้ารับการโค้ชสามารถเลือกพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษได้ในช่วงระหว่างการปรึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (whole Person Development) โดยมุ่งเน้นสิ่งที่แต่ละท่านต้องการก้าวข้ามอาทิเช่น

โปรแกรมมุ่งเน้นการพาคุณออกจากสภาวะการใช้ชีวิตแบบไม่สอดคล้องของโลกภายในและโลกภายนอก

มุ่งสู่สภาวะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสอดคล้องโลกภายในและโลกภายนอกอย่างยั่งยืน

คุณเชื่อในพลังแห่งการรู้จักตัวเองและการมีเป้าหมายไหม?

.#ที่น่าเสียดายคือคนส่วนมากติดกับดักการตั้งเป้าหมายผิดๆไม่รู้ตัว วิ่งเข้าหาความสำเร็จตามที่กรอบสังคมสร้างขึ้นมา (social construct)และใช้ชีวิตไล่ล่าความสำเร็จบนความฝันของผู้อื่น…หลายคนติดกับกรอบความสำเร็จที่มีแค่คำว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่น บ้านหลังโตเงินทองมากมาย ความมั่นคง…แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายของมัน 

ตั้งผิดชีวิตก็ไปผิด 

#หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ : 
-รู้ว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ซักที
-เหมือนจะมีทุกอย่างแต่มันสุขไม่สุด?
-กำลังไล่ล่าความสำเร็จโดยแลกกับกับสุขในการทำงาน
-ไม่รู้ว่าติดอะไร และไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
-ก็คิดว่ารู้จักตัวเองแล้ว มันมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่รู้ ถึงไปต่อไม่ได้?
-เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันใช่สิ่งที่เรากำลังตามหา ?
-คิดว่าตัวเองมีเป้าหมายมาตลอด ได้ทุกอย่างที่ตั้งไว้แต่ทำไมความรู้สึกในใจมันยิ่งออกห่างกับความสุข

 

#ทนไปทำไมกับงานที่ไม่ชอบ และชีวิตที่ไม่ใช่ หยุดเสียเวลาชีวิตไปกับการไม่รู้จักตัวเอง!!!! 
จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขเองได้ด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์   

เป้าหมายของการ Transform

– True-self Awareness : ค้นพบตัวตนและพรสวรรค์ จุดแข็งและคุณค่าที่ตัวเองมีพร้อมการเข้าใจวิธีการจัดการจุดอ่อน จุดบอดและแนวทางการผ่อนแรงชีวิตด้วยการบริหารจุดแข็ง
– Life Goal Clarity : มีความชัดเจนกับตัวเองและทิศทางของชีวิต
Right Mindset : มีกรอบความคิดใหม่และความเชื่อที่ไม่บูดเบี้ยว
Life Balance : มีชีวิตที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จ มีความสุข มีสมดุลและมีเป้าหมายในทุกมิติ ให้ได้ทำงาน ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ 
Life Alignment : มีความสอดคล้องโลกภายนอกและความสุขภายใน
Happiness At Work : มีความสุขในชีวิตการทำงานมากขึ้น

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีความพร้อมและต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อย่างจริงจัง 
– ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้และรับการโค้ชมาหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ผล เคยลองปรับหมุนมาหลายทางแต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ มองหาอะไรที่แตกต่าง ที่เวิร์ค ถูกจริตกับตัวเองและได้ผลจริง
– ผู้ที่พร้อมและสมัครใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและยกระดับชีวิตในช่วง 1-3 เดือนต่อจากนี้
– ผู้ที่เข้าใจว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องใช้เวลา ใช้ความตั้งใจ วินัย เพราะเรากำลังเวิร์คกับแพทเทิร์นความคิด นิสัยเดิมๆที่ทำมานาน
– ผู้ที่ให้คุณค่าและเชื่อในการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก 

 

ไม่เหมาะสำหรับ

– ผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วและเป็นน้ำเต็มแก้ว
– ผู้ที่ไม่พร้อมรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง
– ผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
– ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 1-3 เดือน

หากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม

(หลายๆครั้งเราอาจหวังดีอยากแนะนำให้คนใกล้ตัวเข้าโปรแกรม สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นว่าคนๆนั้นพร้อมหรือไม่จากลิสต์นี้ค่ะ)

 

You have a purpose. We help you align and transform from the inside out.

You are unique. You are powerful. Stop trying to be who you’re not. Start focusing on your talents with CliftonStrengths 34, and be more of who you already are.

Our Unique Approach

เราใช้กระบวนการที่แตกต่างและยั่งยืนกว่าการโค้ชทั่วไปด้วยการผสานการโค้ชด้วย 3 ศาสตร์ได้แก่การโค้ชจุดแข็ง (Strength-based Coaching) กับการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Coaching) และศาสตร์ NLP เข้าด้วยกัน

.

แป้มเป็นหนึ่งคนที่มีเป้าหมาย (แบบผิดๆ)ค่ะ ..

มีชีวิตที่ไม่ต่างกับหลายๆคนค่ะ เคยทำงานองค์กรมาก่อนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จและสนุกกับงานที่ทำ…เมื่อมีครอบครัวมีความฝันและตัดสินใจอยากมีเวลาในการดูแลรับส่งลูก…จึงลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว…เวลาผ่านไป 6 ปี….ได้ทุกอย่างตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด..ยังสนุกกับงานเหมือนเดิม..เพิ่มเติมคือ ทำงานกัน 24 ชม. 7 วัน…มีทุกอย่างยกเว้นอิสรภาพ สุขภาพและเวลา.

ยิ่งสำเร็จ..ยิ่งไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารัก ยิ่งสำเร็จ…ยิ่งไม่มีอิสระ ยิ่งสำเร็จ…ยิ่งสุขภาพไม่ดี ยิ่งเติบโต.. ความสำเร็จเริ่มหน้าตาแปลกๆ จนมาค้นพบความจริงว่าที่จริงแล้วคุณสามารถมีความสำเร็จความสุขสมดุลและอิสรภาพไปพร้อมๆกันได้…..เริ่มจากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับจุดแข็งและความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง

ตั้งเป้าหมายถูกชีวิตก็ไปถูก..เมื่อคุณมีเป้าหมาย..ชีวิตคุณจะขับเคลื่อนอย่างมีพลัง..

#คุณกำลังมีเป้าหมายผิดๆอยู่หรือเปล่า…..คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงใช่มั้ย ? คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก เราสรุปมาให้คุณแล้ว จากประสบการณ์พังจริงสำเร็จจริงกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลากว่าสิบปี โปรแกรมการ Transform ของเราเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับคุณได้ …….

.

มาตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการออกแบบสร้าง blueprint  ชีวิตกันใหม่ให้สอดคล้องกัในทุกมิติ เพื่อความสำเร็จ ความสุข และการมีสมดุลในชีวิตที่ยั่งยืนกันค่ะ 🙂

มารู้จักตัวเอง ตั้งเป้าหมายใหม่ ร่นระยะเวลาแห่งความสำเร็จให้ชีวิตที่เหลือสามารถมีทั้งความสำเร็จ ความสุข สมดุลในแบบที่คุณต้องการไปพร้อมๆกัน

 • รู้จักตัวเอง จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนด้วย CliftonStrengths
 • มี Life Canvas Blueprint พร้อมเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

 

 

SPRING™ Inside-Out Transformation Model

"Reconnect to what really matters. Transform the way think, live, lead, work"

เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงด้วย Strength-based InsideOut Approach เราจึงพัฒนา SPRING™ Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก มุ่งเน้นการพัฒนา 6 สิ่งสำคัญในชีวิตให้สอดคล้องกัน ช่วยให้การประสบความสำเร็จและมีความสุขยั่งยืนทั้งชีวิตการทำงานและส่วนตัว

S

Strength & True-Self Awareness

P

Purpose & Passion

R

Positive Relationship  of Self & Others

I

Inner World Alignment

N

New Way of Thinking and Doing

G

Get it Done

– ตั้งหลักชีวิตใหม่ เริ่มจากการรู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด
– ตระหนักรู้ถึงเหตุแห่งพฤติกรรมและแพทเทิร์นความคิดของตนเอง
– รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร 
– รู้จุดบอดที่ฉุดรั้งและสร้างปัญหาให้กับตัวเองทั้งในมิติเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวและแนวทางอุดจุดบอดของตัวเอง
– เข้าใจวิธีการใช้พรสวรรค์และจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวสร้างความแตกต่างและสามารถ connect กับคนรอบตัวได้ดีขึ้น
– รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปและเข้าใจวิธีการเติมเตฺ็มอย่างถูกวิธี
ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths    >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

– มุ่งเน้นการทำความเข้าใจความต้องการของตนเอง และการตั้งเป้าหมายและมีทิศทางชีวิตที่ชัดเจนสอดคล้องกับโลกภายใน
– ชัดเจนกับความต้องการของตัวเอง มีเป้าหมายชีวิต วิสัยทัศน์และแผนการลงมือทำในปีถัดไป

– ออกแบบชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับคุณค่า ความต้องการ และมีสมดุลในทุกมิติของชีวิต
– เข้าใจวิธีการบริหารสมดุลชีวิต
– เข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็น best version ในแบบของตัวเอง
– นิยามความหมายและหน้าตาความสำเร็จและความสุขของตัวเองใหม่

– มีความสอดคล้องทั้งโลกภายนอก (Conscious Mind) และโลกภายใน (Sub-conscious Mind)
– มุ่งเน้นการพัฒนาโลกภายในของตัวเอง เช่นกรอบความคิด ความเชื่อ ความกลัว 
– มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง จากภายในสู่ภายนอก
– เข้าใจวิธีการเติมเต็มและดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะสมเฉพาะตัวของคุณ

– รู้วิธีการตัดสินใจและ Validate ความคิดและทางเลือกได้อย่างมั่นใจ
– มีกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ที่จะนำพาตัวเองไปสู่การประสบความสำเร็จ มีความสุข และสมดุลอย่างสอดคล้อง
– เข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง

– เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการชีวิตด้วยหลักผ่อนแรงและลงมือทำ
– มั่นใจในการตัดสินใจเลือกทางเดินและสามารถเดินออกจาก Comfort Zone ได้อย่างมั่นใจ มั่นคง แบบ Step-by-Step

ทั้งนี้โปรแกรม ไม่มีรายงานสรุปความคืบหน้าเป็นทางการ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee จะต้องมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช (High Commitment) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา ทำการบ้านและการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

We Help You Spread Your Wings And Learn To Fly

การมี ที่ปรึกษาส่วนตัว” หรือ “โค้ช” ที่มีจรรยาบรรณและถูกจริต จะช่วยพาคุณเปิดใจ สะท้อนปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร ช่วยพาผู้เรียนมองภาพรวมนำความรู้มาต่อเป็นจิ๊กซอว์เป็นภาพใหญ่และพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จและ transform ได้จริง

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ปิดกั้นความเป็นตัวตนของคุณและฉุดรั้งความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง … ด้วยตัวของคุณเอง

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง และผ่านกระจกสะท้อนของพี่แป้ม จุ๊บมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในหลากหลายมิติ จุ๊บได้สร้างแผนที่ในการเดินทางของชีวิต จุ๊บออกแบบและวางแผน เพื่อจะออกเดินทางในเส้นทางที่จุ๊บรู้สึกสนุกกับมัน จุ๊บได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง จุ๊บมองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ จุ๊บกลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ จุ๊บกลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต จุ๊บกลับมารักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน จุ๊บมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป การที่เรารู้ว่า เราจะเดินทางไปไหน ด้วยวิธีไหน มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ทั้งเรื่องของการตัดสินใจ และวิถี ที่เราจะใช้ ในการดำเนินชีวิต ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“การเข้าโปรแกรมช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าแก้วเราติดเรื่องอะไรอยู่ ต้องดึงพรสวรรค์อะไรออกมาใช้ ที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น"
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)

Meet Your Strength-based Work-Life Transformation Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

EXECUTIVE , LEADERSHIP & STRENGTH-COACH, LIFE BALANCE, BURNOUT MANAGEMENT

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic | Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Invest in yourself

1:1 Transformation Coaching

1 Session
฿ 12,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Session 1 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง)
 • Strength-based True-Self Discovery Session

1:1 Transformation Coaching

6 Sessions
฿ 65,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Session 6 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง)
 • Strength-based True-self Connect
 • Work & Life ReDesign and Goal Alignment
 • Inner World Alignment
 • New Habits Formation & Actions

Couple Mentoring & Coaching

1 Session
฿ 15,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths 2 ท่าน
 • Session 1 ครั้ง (2 ชม. ต่อครั้ง)

Breakthrough Coaching Programs

1) True-Self Discovery
Coaching
8,600 THB
1 Session
2) Strength-based Life Design
Coaching
24,000 THB
3 Session
3) Life Breakthrough
Coaching
45,000 THB
6 Session

ทำแบบประเมินจุดแข็ง วิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths 34 Theme

>> ดูรายละเอียดและตัวอย่างแบบประเมิน

Module 1: True-self Connect

มุ่งเน้นการรู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ตระหนักรู้ถึงเหตุแห่งพฤติกรรมและแพทเทิร์นความคิดของตนเอง พร้อมทางลัดในการชี้สิ่งที่ฉุดรั้งพร้อมแนวทางการพัฒนาอย่างตรงจุดแบบรายบุคคล ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths พร้อมอ่านผลและให้คำแนะนำใน การพัฒนาต่อยอด

Module 2: Life Goal & Purpose

มุ่งเน้นการทำความเข้าใจความต้องการของตนเอง และการตั้งเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับโลกภายใน

Module 3: Positive Relationship Development

มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง ภายในสู่ภายนอก

Module 4: Inner World Alignment

มุ่งเน้นการทำความรู้จักและพัฒนาโลกภายใน เข้าใจคุณค่าที่ยึดถือ และความเชื่อที่ฉุดรั้งต่าง ๆ

Module 5: New Habits Formation

มุ่งเน้นการสร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและโลกภายใน

Module 6: Getting Things Done

มุ่งเน้นการลงมือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Bonus: Online Courses

มูลค่า 3,600 THB

มูลค่า 7,200 THB

มูลค่า 10,800 THB