Unlocking Strengths
For Success
with CliftonStrengths

โปรแกรมโค้ชจุดแข็งแบบกลุ่ม
ค้นหาพรสวรรค์ ปลดล็อคจุดแข็ง
ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ
(Online Workshop 3 ชม.)

Let's unlock your strengths and maximize your potential.

โปรแกรมโค้ชจุดแข็งแบบกลุ่ม ค้นหาพรสวรรค์ ปลดล็อคจุดแข็ง ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ ให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จ มีความสุขในการทำงาน ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการรู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของตัวเองเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพ
  • ผู้ที่ต้องการปลดล็อคศักยภาพตัวเอง
  • ผู้ที่เคยทำแบบทดสอบจุดแข็งมาก่อนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจวิธีการอ่านผลและนำมาต่อยอดประยุก์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ผู้ที่กำลังต้องการชัดเจนกับตัวตนและมีความสุขในการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

แปลผลและรับคำปรึกษาจากโค้ชจุดแข็ง
1) ชัดเจนกับพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองและแปลงเป็นจุดขาย
2) ตระหนักรู้จุดบอด พฤติกรรมและความคิดฉุดรั้ง
3) รู้วิธีปิดจุดอ่อน Break New Pattern เพื่อความสำเร็จได้
4) รู้วิธีผ่อนแรงชีวิต Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่นได้อย่างลื่นไหล
5) ชัดเจนกับลักษณะงานที่ Energize และสภาพแวดล้อมไหนที่เหมาะกับความเป็นตัวตนและจุดแข็งของเรา
6) Identity ของตัวเอง ชัดเจนว่า best version ของเราหน้าตาเป็นอย่างไร
7) ทักษะอะไรที่เราจำเป็นต้องเพิ่ม พฤติกรรมนิสัยอะไรที่เราต้องลด
8) รู้ Motivation แรงขับเคลื่อนภายใน
9) สิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะสนับสนุนให้เราเติบโต

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

Our Tools

แบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths ( ชื่อเดิม StrengthsFinder)
เครื่องมือที่ใช้มาช่วยเพื่อร่นระยะเวลาปลดล็อคศักยภาพ

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่าและทีมที่ใช้จุดแข็งในการทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-18%

# ผลการวิจัยของ Gallup จึงระบุว่า คนแต่ละคนจะมีศักยภาพในการสร้างความสำเร็จได้ดีเยี่ยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การจะพัฒนามนุษย์ให้ได้ผลดีก็คือ การต่อยอดจากสิ่งที่คุณเป็นอยู

โปรแกรมการเรียนรู้ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็งที่มี เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths (ชื่อเดิม StrengthsFinder) เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงาน เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

ความประทับใจจากผู้เข้า Workshop

"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในหลากหลายมิติ ได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง ได้มองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ กลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต รักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป จุ๊บมีความสุขกับชีวิตและเบาสบายขึ้นมาก ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“การเข้า Workshop ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
รองกรรมการผู้จัดการบจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)
“แต่ก่อนเคยใช้ชีวิตที่มีแต่สีขาวกับดำ อยู่ในกรอบความคิดที่เคยได้รับมาเมื่อตอนเป็นเด็ก จนได้มาเจอคุณแป้มจึงได้รู้ว่า คนเราสามารถใช้ชีวิตนอกกรอบได้และหลากหลายสีสัน คุณแป้มเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับเรา ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และกล้ามองลึกเข้าไปแตะความกลัวต่างๆ ข้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยคุณแป้มแนะนำให้เรารู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ ที่เคยถูกสอนมาได้ และสามารถมีชีวิตในทุกๆ ด้านในแบบที่เราต้องการจริงๆ"
คุณ พรฤดี ผึ่งผาย
Senior aircraft maintenance planner, Private Jet Company ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนซ่อมเครื่องบิน สายการบินส่วนตัว

We Help You Spread Your Wings And Learn To Fly

การมี “ที่ปรึกษาส่วนตัว” หรือ “โค้ช” ที่มีจรรยาบรรณและถูกจริต จะช่วยพาคุณเปิดใจ สะท้อนปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร ช่วยพาผู้เรียนมองภาพรวมนำความรู้มาต่อเป็นจิ๊กซอว์เป็นภาพใหญ่และพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จและ transform ได้จริง ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ปิดกั้นความเป็นตัวตนของคุณและฉุดรั้งความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง … ด้วยตัวของคุณเอง

Meet Your Personal Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Executive Coach & Personal Development Mentor

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ที่ปรึกษาและโค้ชจุดแข็งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานด้วยจุดแข็ง 

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level

Investment
ลงทุนกับตัวเอง

เรียนสด Online Workshop

ทำแบบทดสอบ + รับคำปรึกษาและการโค้ชแบบกลุ่มทาง Zoom 3 ชม.
฿ 6,900
  • Step 1: ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths 45 นาที (รวมค่าแบบทดสอบรหัสละ 2,125 บาทแล้ว)
  • Step 2: คอร์สออนไลน์ : Unlocking Strengths For Success
  • Step 3: Online Workshop กลุ่มเล็กไม่เกิน 6 ท่านทาง zoom 3 ชม.

หมายเหตุ : ท่านที่เคยทำแบบทดสอบจุดแข็งมาแล้วสามารถหักยอดค่าแบบทดสอบจุดแข็งมูลค่า 2,125 บาทออกได้เลย

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
และรอบตาราง Workshop