การโค้ช (Coaching) คือ อะไร? ใครที่ควรได้รับการโค้ช

การโค้ช (Coaching) คือ กระบวนการในการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้อื่นให้พัฒนาศักยภาพ และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสอน การแนะนำ การเปิดเผยความรู้ การสร้างความเข้าใจ การตั้งเป้าหมาย และการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับการโค้ชสามารถพัฒนาศักยภาพ และทักษะให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเล่นกีฬา การทำงานในองค์กร การจัดการธุรกิจ การศึกษา และด้านอื่น ๆ

ทักษะการเป็นผู้นำ

ทักษะ “การโค้ช”

การเป็นโค้ช หรือ การโค้ช ไม่ได้หมายความว่าต้องมีทักษะเฉพาะใดเฉพาะหนึ่ง แต่มีทักษะที่สำคัญที่ต้องมีเพื่อให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ทักษะการสื่อสาร

โค้ชควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสื่อความหมาย และแนวคิดให้กับผู้รับการโค้ชอย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมสำหรับผู้รับการโค้ช และสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามบุคคลิกภาพของผู้รับการโค้ช

ทักษะการรับฟัง

โค้ชควรมีทักษะการฟัง เพื่อเข้าใจปัญหา และความต้องการของผู้รับการโค้ช โดยใช้การฟัง และการเข้าใจอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถส่งเสริม และพัฒนาผู้รับการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนและการบริหารจัดการ

โค้ชควรมีทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้สามารถวางแผน และดำเนินการในสิ่งที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้รับการโค้ช และการบริหารจัดการทีมงานในที่สุด

การแก้ไขปัญหา

โค้ชควรมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผู้รับการโค้ช และทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตาม รับฟีดแบ็ก

โค้ชควรมีทักษะการติดตาม รับฟีดแบ็ก เพื่อติดตามผลการพัฒนาของผู้รับการโค้ช และการบริหารจัดการทีมงาน

การออกแบบและการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม

โค้ชควรมีทักษะการออกแบบ และการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้รับการโค้ชแต่ละคน

คนดังที่เคยได้รับการโค้ช มีใครบ้าง

มีคนดังหลายคนที่ได้รับการโค้ช ซึ่งรวมถึง:

Michael Jordan: นักบาสเกตบอลชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการโค้ชโดย Phil Jackson และโค้ชชิ่งสตาฟแลร์รี่

Steve Jobs: ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าของบริษัท Apple ได้รับการโค้ชโดย Bill Campbell ที่เป็นโค้ชชื่อดังในวงธุรกิจเทคโนโลยี

Oprah Winfrey: นักแสดงโทรทัศน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนได้รับการโค้ชโดย Martha Beck ที่เป็นนักโค้ชชื่อดัง

Eric Schmidt: ประธานเจ้าของกูเกิลเทคโนโลยี ได้รับการโค้ชโดย Bill Campbell

Serena Williams: นักเทนนิสชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้รับการโค้ชโดย Patrick Mouratoglou

Bill Gates

Bill Gates: ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าของบริษัท Microsoft ได้รับการโค้ชโดย Bill Campbell

Tony Robbins: นักเขียนหนังสือพัฒนาตนเองและโค้ชชื่อดังได้รับการโค้ชโดย Jim Rohn ที่เป็นโค้ชชื่อดังในวงธุรกิจและพัฒนาบุคลิกภาพ

Sheryl Sandberg: ผู้บริหารระดับสูงของ Facebook ได้รับการโค้ชโดย Bill Campbell

Kobe Bryant: นักบาสเกตบอลชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้รับการโค้ชโดย Phil Jackson

รู้จักตัวเอง

ใครบ้างที่ควรได้รับการโค้ช

มีหลายกลุ่มคนที่ควรได้รับการโค้ช เช่น

ผู้บริหารและผู้นำ

ผู้บริหาร และผู้นำต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน และการตัดสินใจที่สำคัญในองค์กร โค้ชจะช่วยเสริมสร้างทักษะในการวางแผน และจัดการในองค์กร

ผู้ที่กำลังมองหางานหรือเปลี่ยนงาน

โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหางาน หรือเปลี่ยนงานให้มีเป้าหมายชัดเจน และวางแผนเพื่อสร้างโอกาสในการได้งานที่ต้องการ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

โค้ชจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสามารถรับรู้ และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาทักษะ และช่วยให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต

โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลง และสร้างแผนการกระทำเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการสร้างสมดุลในชีวิต

โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการสร้างสมดุลในชีวิตได้แนวคิด และเครื่องมือในการจัดการเวลา และความยุ่งเหยิงในชีวิต

ผู้ที่ต้องการพัฒนาสมองและสุขภาพจิต

โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาสมอง และสุขภาพจิตได้เครื่องมือและทักษะในการจัดการกับอารมณ์ และปรับสภาพอารมณ์ให้ดีขึ้น

ผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิต

โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตสามารถวางแผนการเดินทางไปสู่เป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ต้องการเติบโตและพัฒนาตนเอง

โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการเติบโตและพัฒนาตนเองได้เครื่องมือ และทักษะในการพัฒนาตนเองให้เติบโต และเป็นตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว โค้ชสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนใดก็ได้ที่ต้องการสนับสนุนในการตัดสินใจ วางแผนการกระทำ หรือพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การโค้ช

ทำไมผู้นำควรได้รับ การโค้ช

ช่วยให้มองเห็นมุมมองที่ต่างกัน

ผู้โค้ชสามารถช่วยให้ผู้รับการโค้ชมองเห็นมุมมองที่ต่างกัน เช่น มุมมองทางธุรกิจ มุมมองทางความสัมพันธ์ หรือมุมมองทางผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับการโค้ชสามารถเข้าใจ และปรับปรุงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้น

ผู้โค้ชสามารถช่วยให้ผู้รับการโค้ชพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี เช่น การช่วยให้ผู้รับการโค้ชเรียนรู้วิธีการสื่อสาร การบริหารเวลา การวางแผน และการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ผู้นำควรมี

ช่วยให้ความมั่นใจ

การได้รับการโค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชมีความมั่นใจในการทำงาน หรือตัดสินใจ เนื่องจากได้รับการสนับสนุน และแนะนำจากผู้โค้ช และได้รับคำปรึกษาในการจัดการปัญหา และเรื่องยาก ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ช่วยให้เป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์

การโค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชมีความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และพัฒนาเทคนิคการทำงานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นกล้า

ผู้โค้ชสามารถช่วยให้ผู้รับการโค้ชมีความกล้า และมั่นใจในการจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อน และต้องการการตัดสินใจที่แม่นยำ

ช่วยให้เป็นผู้นำที่มีการตัดสินใจที่ดี

การโค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชมีความรู้สึกสบายใจในการตัดสินใจที่ต้องการเป็นอย่างมาก โดยการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ผู้รับการโค้ชตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นกลาง

ผู้โค้ชสามารถช่วยให้ผู้รับการโค้ชเป็นผู้นำที่มีความเป็นกลาง และสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำที่เป็นตัวกลางของทีมงาน


การบริการโค้ชแบบองค์รวม (Holistic Strengths-based Coaching) ของ MindSpring Academy จะช่วยให้คุณได้รับการโค้ชจากโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF) และ Gallup-certified Strengths Coach ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ภายใต้ Strengths-based & Transformative Approach

นำไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Transformation) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับการโค้ช (ผู้บริหาร) หน่วยงาน และองค์กรต่อไป

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม


Strengths-based Executive & Leadership Coaching
Strengths-based Life Coaching
StrengthsFinder Coaching

ติดต่อ Line @mindspring