LEGO SERIOUS PLAY คือ อะไร

เราอาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวต่อพลาสติก หลากรูปแบบ หลายสีสันที่เรียกว่า “LEGO” กันอยู่แล้ว ว่าเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้ต่อเพื่อความสนุกและส่งเสริมจินตนาการแบบไม่รู้จบ แต่เมื่อเรานำ LEGO มาใช้แบบจริงจัง หรือ ที่เรียกว่า LEGO SERIOUS PLAY จะเกิดอะไรขึ้น มาทำความรู้จัก LEGO SERIOUS PLAY คือ อะไร ทำไมถูกนำมาใช้เป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรกันอย่างแพร่หลาย

LEGO®  SERIOUS PLAY® คือ อะไร

LEGO® SERIOUS PLAY® หรือ LSP คือ วิธีการใช้เลโก้ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการสนทนาในธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงกว้าง โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การทำงานทีม การแก้ไขปัญหา และการวางแผนกลยุทธ์

LSP นำเลโก้มาใช้ในรูปแบบของกิจกรรมสร้างแบบจำลอง ที่ผู้เข้าร่วมจะถูกกำหนดให้สร้างโครงสร้างต่าง ๆ โดยใช้เลโก้ ตามหัวข้อหรือคำถามที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมจะต้องสร้างแบบจำลองของความคิด แนวคิด หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเอง และจากนั้นจะนำเสนอ และแบ่งปันกับผู้อื่นในกลุ่ม

LEGO SERIOUS PLAY คือ

 

ภาพโดย ta98mori จาก Pixabay

ประวัติ LEGO®  SERIOUS PLAY® (LSP)

LEGO SERIOUS PLAY (LSP) คือ กระบวนการที่พัฒนาขึ้นโดย LEGO Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเล่นสร้างแบรนด์ LEGO โดยเฉพาะ แนวคิดของ LSP เกิดขึ้นในตอนที่ LEGO กำลังปรับตัวเพื่อเติบโตในอุตสาหกรรมเล่นสร้างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงปี 1990 ทำให้ต้องมีการค้นหาวิธีในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น

LEGO SERIOUS PLAY ถูกพัฒนาขึ้นโดยพัฒนาสำรวจ และศึกษาของ เคลด์ เคิร์ก คริสเตียนเซน (Kjeld Kirk Kristiansen) ที่เป็นลูกชายของผู้ร่วมก่อตั้ง LEGO Group และเป็นธุรกิจครอบครัวที่สามของ LEGO การพัฒนานี้มุ่งเน้นที่การใช้ LEGO เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร

ในปี 2002 โครงการ LSP เริ่มขยายตัวเป็นโครงการวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ LEGO Group พร้อมกับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ LSP โดยกำหนดเป้าหมายที่จะนำ LSP ไปใช้ในการสนับสนุนการทำงานของทีม การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาองค์กรในหลายสาขาอุตสาหกรรม

ต่อมา LSP ได้รับความนิยม และความสนใจจากภาคธุรกิจ และได้มีการฝึกอบรม และให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ LEGO ที่เป็น Certified LEGO SERIOUS PLAY Facilitators (CPF) ที่ผ่านการฝึกอบรม และรับรองจาก LEGO Group ในการนำเสนอ และสนับสนุนกระบวนการ LSP ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา

วันนี้ LEGO SERIOUS PLAY ได้รับการยอมรับ และนำมาใช้ในหลากหลายองค์กรธุรกิจทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทต้นแบบ และบริษัทใหญ่จนถึงองค์กรที่มีความจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม แก้ไขปัญหา หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ากันได้ ในปัจจุบัน LSP เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นที่รู้จักในองค์กรทั่วโลก

LEGO SERIOUS PLAY คือ

 

ภาพโดย Alexa จาก Pixabay

เป้าหมายของ LEGO®  SERIOUS PLAY® 

เป้าหมายหลักของ LEGO SERIOUS PLAY คือการสร้างพื้นที่ และกระบวนการที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการสนทนาที่มีคุณค่าในธุรกิจ และองค์กร ซึ่งสร้างโดยมีจุดมุ่งหมายหลักดังนี้:

– ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: LEGO SERIOUS PLAY มุ่งเน้นการกระตุ้น และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วม โดยการใช้เลโก้ในการสร้างแบบจำลอง ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดง และแก้ไขความคิดที่ซับซ้อนหรือยากลำบาก

– สร้างการสนทนา และการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน: LEGO SERIOUS PLAY ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิด และการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และความคิดของผู้อื่นในกลุ่ม

– สร้างความเข้าใจร่วมกัน: LEGO SERIOUS PLAY ช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกัน และเข้าใจมุมมองของผู้อื่นในกลุ่ม ผ่านการสร้างแบบจำลอง และการเล่าเรื่องราว เป็นการสร้างภาพให้ผู้เข้าร่วมเห็น และเข้าใจเรื่องราวหรือแนวคิดที่ผู้เข้าร่วมต้องการสื่อสาร

– สร้างการแก้ไขปัญหา และการวางแผนกลยุทธ์: LEGO SERIOUS PLAY ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแก้ไขปัญหา และวางแผนกลยุทธ์ ผ่านการสร้างแบบจำลอง และการสนทนาเพื่อค้นหาทางออกที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กร

โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการเล่น และสร้างด้วย LEGO ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า และผลกระทบที่ยั่งยืนในองค์กร และองค์กรที่เข้าร่วม

LEGO SERIOUS PLAY คือ

 

Photo : Centro de Innovación UC

กระบวนการเล่น LEGO®  SERIOUS PLAY® 

การเล่น LEGO SERIOUS PLAY ประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่ผู้เข้าร่วมต้องทำตามเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และสนทนาที่มีคุณค่า ดังนี้

– กำหนดหัวข้อหรือคำถาม ก่อนที่จะเริ่มเล่น LEGO SERIOUS PLAY คุณต้องกำหนดหัวข้อหรือคำถามที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจำลอง คำถามนี้สามารถเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือเป้าหมายทางธุรกิจที่คุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมคิด และแสดงความคิดเกี่ยวกับ

– สร้างแบบจำลอง ให้ผู้เข้าร่วมใช้ LEGO ในการสร้างแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือคำถามที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เลโก้ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์, ตัวละคร, โครงสร้าง, หรือภาพที่แทนความคิดหรือแนวคิดของตนเอง

– แสดง และอธิบายแบบจำลอง ให้ผู้เข้าร่วมเล่าเรื่องราวหรืออธิบายความหมาย และความสัมพันธ์ของแบบจำลองที่สร้างขึ้น โดยผู้เข้าร่วมควรให้คำอธิบายที่ละเอียด และชัดเจน เพื่อให้ผู้อื่นในกลุ่มเข้าใจ และเข้าใจความหมายของแบบจำลองได้

– พูดคุยและแชร์ความคิด หลังจากผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำการสร้าง และอธิบายแบบจำลองของตนเองแล้ว กลุ่มจะเริ่มสนทนา พูดคุย และแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบจำลองที่ผู้เข้าร่วมสร้างขึ้น การแลกเปลี่ยนกันจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 

– สรุป และการสร้างความเข้าใจ สุดท้ายคุณควรสรุป และสร้างความเข้าใจร่วมกันในกลุ่ม เน้นการนำเสนอความรู้สึก ความคิด และการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเล่น LEGO SERIOUS PLAY และสร้างแผนการกระทำหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การเล่น LEGO SERIOUS PLAY เป็นกระบวนการสร้างความคิด และการสนทนาที่เป็นศิลปะ ผู้เล่นต้องมีความเปิดเผย และเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าสูงในการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหา

 

LEGO®  SERIOUS PLAY® มีผลต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– การสร้างนวัตกรรม และคิดสร้างสรรค์: LSP ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วม การใช้ LEGO ในการสร้างแบบจำลองช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดง และพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการทางธุรกิจที่นำไปสู่นวัตกรรมในองค์กร

– การสร้างความเข้าใจ และการสื่อสาร: LSP ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสาร และการเข้าใจร่วมกันในองค์กร ผู้เข้าร่วมสร้างแบบจำลอง และเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้คนอื่นในองค์กรเข้าใจมุมมอง และความคิดของผู้เข้าร่วม ทำให้มีการสื่อสาร และการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– การแก้ไขปัญหา และการวางแผนกลยุทธ์: LSP เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และการวางแผนกลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมสร้างแบบจำลองที่แสดงปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในองค์กร และผ่านกระบวนการสนทนา สามารถมองหาทางออก หรือวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

– การสร้างวัฒนธรรมองค์กร: LSP ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน การสร้างแบบจำลอง และการสนทนาในกระบวนการ LSP ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จากกัน และกัน สร้างความไว้วางใจ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในองค์กร

สรุปโดยรวม LEGO® SERIOUS PLAY® มีผลต่อองค์กรธุรกิจในการสร้างนวัตกรรม การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในองค์กร

รับจัดหลักสูตรอบรม
THE LEGO® SERIOUS PLAY®
TEAM BUILDING WORKSHOP

THE LEGO® SERIOUS PLAY®
TEAM BUILDING WORKSHOP

What is LEGO® SERIOUS PLAY® ?

หลักสูตรอบรมที่ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ใช้เลโก้ LEGO เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในองค์กรหรือกลุ่มทำงานต่าง ๆ 

ออกแบบมาสำหรับทีมงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน 

การเล่นเลโก้ในรูปแบบที่เรียกว่า LEGO SERIOUS PLAY นั้นเน้นการสร้างแบบจำลองสัญลักษณ์ของความคิดหรือความคิดเชิงพฤติกรรมที่ไม่สามารถพูดคุยเป็นภาษาได้โดยตรง ผู้เข้าร่วมการอบรมจะถูกกำหนดให้สร้างโครงสร้างจากเลโก้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือคำถามที่มีต่อกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ และจากนั้นพูดคุยหรือแบ่งปันเรื่องราวหรือความคิดเกี่ยวกับแบบจำลองที่สร้างขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมในกลุ่ม และส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาในทีมหรือองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 

โดยสามารถนำเลโก้ไปใช้กับหัวข้ออบรมดังนี้

 • Team Building
 • Collaboration & Communications
 • Leadership Development
 • Business Process Transformation
 • Culture Transformation
 • Mindset & Culture
 • Engagement & Empowerment
 • Vision & Mission Alignment
 • Philosophy & Core Values
 • Teamwork & Synergy

| Benefits

 • Flow: Deliberative disruption to help unlearn & relearn
 • Imagination: Empowering creative capabilities
 • Hand-Brain Connection:
  Unleash whole-brain thinking
 • Constructivism : Enabling thinking deeper about our thinking
 • Play: Natural way of adapting & developing new skills

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร ผู้นำทีมที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการเป็นผู้นำ รวมถึงพนักงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและสร้าง Team Synergy

ข้อมูลการฝึกอบรม

เวลา:  9.00-12.00 น./ 9.00-16.30 น.
จำนวนวัน:  0.5/1 วัน
จำนวนผู้เข้าร่วม: สูงสุด 50ท่าน
กระบวนการเรียนรู้:   
กิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้    20%
กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน    50%
สรุปและพูดคุยซักถาม                 30%

 

LEGO SERIOUS PLAY FACILITATOR

Ideation | Maximizer | Strategic | Intellection | Individualization