วงล้อแห่งชีวิต

การประสบความสำเร็จที่แท้จริง สำหรับคุณ คืออะไร

 • มีเงินมาก
 • มีครอบครัวที่ดี
 • มีหน้าที่การงานดี
 • มีสุขภาพ
 • หรืออะไร ?????

แล้วทำอย่างไรเราจะสำเร็จด้วยมีความสุขด้วย รู้สึกเติมเต็มด้วย 

เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ได้ชีวิตแบบนั้น คือ การค้นหา วงล้อชีวิต ของตัวเอง

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คุณใช้ชีวิตเอนไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป พอมารู้ตัวที่หลัง บางทีก็สายไป

เริ่มวางแผนชีวิตที่สมดุลตั้งแต่วันนี้

วงล้อของชีวิต (Wheel of Life) คืออะไร

วงล้อของชีวิต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสมดุลของชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยเป็นการแบ่งชีวิตออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปแล้ววงล้อชีวิตจะถูกแบ่งออกเป็น 8-10 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะเป็นตัวแทนของด้านต่าง ๆ ของชีวิต เช่น

 1. การงานและอาชีพ (Career and Work)
 2. การเงิน (Finance)
 3. สุขภาพ (Health)
 4. ครอบครัวและความสัมพันธ์ (Family and Relationships)
 5. การพัฒนาตนเอง (Personal Growth)
 6. สันทนาการและพักผ่อน (Recreation and Leisure)
 7. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (Physical Environment)
 8. จิตวิญญาณและศาสนา (Spirituality and Religion)

การใช้วงล้อชีวิตเริ่มจากการให้คะแนนแต่ละส่วนในระดับ 1-10 เพื่อประเมินว่าด้านนั้น ๆ ในชีวิตของเรามีความสมดุลและมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน คะแนนที่ได้จะถูกทำเป็นกราฟวงกลม ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของชีวิตในมุมกว้าง ว่าด้านใดที่ควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม

ประโยชน์ของวงล้อชีวิต

ประโยชน์ของ วงล้อชีวิต คือช่วยให้เราตระหนักถึงสมดุลในชีวิต และช่วยให้เราวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วย

 • การมองเห็นเชิงภาพ: ให้ภาพที่ชัดเจนและมองเห็นได้เกี่ยวกับความสมดุลในชีวิตของคุณในปัจจุบัน
 • การตระหนักรู้ในตนเอง: ช่วยให้คุณรับรู้ถึงด้านต่าง ๆ ที่ต้องการความสนใจหรือการปรับปรุง
 • การตั้งเป้าหมาย: ช่วยในการตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นและสมจริงสำหรับการพัฒนาตนเอง
 • การสร้างแรงจูงใจ: กระตุ้นให้คุณก้าวไปข้างหน้าในการสร้างชีวิตที่สมดุลและเติมเต็มมากขึ้น